Quyền dân sự là gì? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào

Quyền dân sự là năng lực được phép xử sự theo ý chí tự do trong khuôn khổ pháp lý, phát sinh trong nghành dân sự để phân phối nhu yếu vật chất, ý thức của chính chủ thể. Vậy quyền dân sự được pháp lý Nước Ta quy định như thế nào ? Hãy cùng Luật Sư 247 tìm hiểu và khám phá yếu tố này .

Căn cứ pháp lý

Quyền dân sự là gì

Trong khoa học pháp lý cũng như trong pháp luật ở Việt Nam chưa có khái niệm quyền dân sự mà chỉ mới có khái niệm quyền. Mặc dù vậy, có thể định nghĩa quyền dân sự là khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định của chủ thể trong quan hệ dân sự, phát sinh trong lĩnh vực dân sự để thỏa mãn các nhu cầu vật chất, tinh thần của chính chủ thể.

Căn cứ xác lập quyền dân sự

1. Hợp đồng ;
2. Hành vi pháp lý đơn phương ;
3. Quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật ;
4. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh thương mại ; hiệu quả của hoạt động giải trí phát minh sáng tạo ra đối tượng người tiêu dùng quyền sở hữu trí tuệ ;
5. Chiếm hữu tài sản ;
6. Sử dụng gia tài, được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý ;
7. Bị thiệt hại do hành vi trái pháp lý ;
8. Thực hiện việc làm không có uỷ quyền ;
9. Căn cứ khác do pháp lý quy định .

Thực hiện quyền dân sự

1. Mọi cá thể, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kể nguyên do nào để phân biệt đối xử ; được pháp lý bảo lãnh như nhau về những quyền nhân thân và gia tài .
2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận hợp tác. Mọi cam kết, thỏa thuận hợp tác không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực hiện hành thực hiện so với những bên và phải được chủ thể khác tôn trọng .
3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình một cách thiện chí, trung thực .

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm không được xâm phạm đến quyền lợi vương quốc, dân tộc bản địa, quyền lợi công cộng, quyền và quyền lợi hợp pháp của người khác .
5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .

Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

1. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người khác, để vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình hoặc thực hiện mục tiêu khác trái pháp lý .
2. Trường hợp cá thể, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác địa thế căn cứ vào đặc thù, hậu quả của hành vi vi phạm mà hoàn toàn có thể không bảo vệ một phần hoặc hàng loạt quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và hoàn toàn có thể vận dụng chế tài khác do luật quy định .

 Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

1. Khi quyền dân sự của cá thể, pháp nhân bị xâm phạm. Thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của BLDS, luật khác có tương quan. Việc tự bảo vệ quyền phải tương thích với đặc thù, mức độ xâm phạm đến quyền đó và không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp lý .
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền :

  •   Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình;
  •   Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;
  •   Buộc xin lỗi, cải chính công khai;
  •   Buộc thực hiện nghĩa vụ;
  •   Buộc bồi thường thiệt hại;
  •   Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền;
  •   Yêu cầu khác theo quy định của luật

3. Bồi thường thiệt hại

   Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

Khi cá thể, tổ chức triển khai bị xâm phạm hoàn toàn có thể sử dụng những phương pháp bảo vệ quyền dân sự trải qua cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, chính sách bảo vệ quyền cũng cần trải qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 14 BLDS 2015, việc bảo vệ trải qua cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau :
1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền của cá thể, pháp nhân .
2. Trường hợp quyền bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp lý tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài .
3. Việc bảo vệ quyền theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy định. Quyết định xử lý vấn đề theo thủ tục hành chính hoàn toàn có thể được xem xét lại tại Tòa án .
4. Tòa án không được phủ nhận xử lý vụ, việc dân sự vì nguyên do chưa có điều luật để vận dụng. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ vận dụng tập quán hoặc vận dụng tựa như pháp lý để xử lý .

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Luật Sư 247 về vấn đề “Quyền dân sự là gì? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào? ”. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102. Hoặc qua các kênh sau:

FB : www.facebook.com/luatsux
Tiktok : https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube : https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

 Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
   Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị xâm phạm được khôi phục và có thể được bảo vệ bằng các phương thức quy định của Bộ luật dân sự.

Đại diện theo pháp luật của cá nhân

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Một số biện pháp pháp lý bảo đảm quyền dân sự của doanh nghiệp trong Bộ Luật Dân sự năm 2015

1. Tòa án không được quyền từ chối giải quyết vụ việc dân sự với lý do không có quy định pháp luật để áp dụng
2. Vụ việc đã có quyết định hành chính nhưng vẫn có thể đưa ra Tòa án để giải quyết
3. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế bởi Quốc hội

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *