→ tường, phép tịnh tiến thành Tiếng Anh, câu ví dụ | Glosbe

12 Hai lời tường thuật này trong Phúc âm cho chúng ta sự hiểu biết quý báu về “ý của Đấng Christ”.

12 Thes e two Gospel accounts give us precious insight into “ the mind of Christ. ”

jw2019

Năm đứa trẻ ở đại lộ Pitkin đã dồn Joe, anh của ông, vào chân tường và sắp sửa đánh.

Five kids from Pitkin Avenue had cornered his brother, Joe, and were about to give him a beating .

Literature

Lời tường thuật nói: “Ngài lại phán cùng môn-đồ rằng: Bình-an cho các ngươi!

The account says : “ Jesus, therefore, said to them again : ‘ May you have peace .

jw2019

“Nó xóa đi sự bất đồng quan điểm giữa hợp pháp và khủng bố” ông Rubin nói: ” và 1 xã hội mở cần duy trì 1 bức tường vô hình giữa chúng”.

“It erases the distinction between legitimate dissent and terrorism” Mr. Rubin said, “and an open society needs to maintain a clear wall between them.”

WikiMatrix

Tuy nhiên, chỉ khi mà các đội quân Avar bắt đầu di chuyển các thiết bị công thàn tới trước Tường thành Theodosian thì người dân trong thành phố hiểu rằng một cuộc vây hãm đã quá rõ ràng.

However, it was only when the Avars began moving forward heavy siege equipment towards the Theodosian Walls that a siege became clear.

WikiMatrix

Ban đầu, chúng gồm có tường thành Servius được xây 12 năm sau khi người Gallia cướp phá thành phố vào năm 390 TCN.

Originally, these consisted of the Servian Wall, which was built twelve years after the Gaulish sack of the city in 390 BC.

WikiMatrix

Những bức tường cũ này sẽ vui mừng với những dây thép mới mà giữ cho chúng được đứng cao và thẳng.

These old walls would be delighted with their new steel belt, which holds them tall and erect.

LDS

Lời tường thuật của Lu-ca nói tiếp rằng sau đó Ma-ri lên đường đi đến Giu-đa đặng thăm người bà con đang mang thai là Ê-li-sa-bét.

Luke’s account goes on to relate that Mary thereupon traveled to Judah to visit her pregnant relative Elizabeth .

jw2019

Năm 2011, hai bức tranh tường lớn minh họa Chaplin trên hai tòa nhà 14 tầng cũng được khánh thành ở Vevey.

In 2011, two large murals depicting Chaplin on two 14-storey buildings were also unveiled in Vevey.

WikiMatrix

Trang View and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba, hầu hết số cá chết đã biến mất, có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

Views and News from Norway reports that as of Tuesday, most of the dead fish were gone, perhaps pushed out to sea by tides and winds .

EVBNews

Nếu sau đó tôi nói với bạn, điều xảy ra liệu rằng toàn bộ bức tường phía bên trong của ký tự ” E ” sụp đổ và bạn phải dùng đến trọng lượng của mình để đặt nó trở lại, bạn sẽ làm điều gì với nó?

If I then said to you, what happens if that whole wall on the side of ” E ” collapses and you have to use your weight to put it back up, what would you be able to do with it?

QED

Chúng tôi dán những tấm giấy khổ to lên khắp tường.

We had flip chart paper all over the walls.

Literature

ĐÓ LÀ phản ứng của một cai ngục người Ba Lan qua bài viết về công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va, theo sự tường thuật của chúng tôi phát hành ngày 15-10-1998.

THAT is how one Polish prison official reacted to an article about the work of Jehovah’s Witnesses, as reported on in our October 15, 1998, issue .

jw2019

Kinh Thánh tường thuật: “Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy làm vợ…

The Bible record reads : “ Now Miriam and Aaron began to speak against Moses on account of the Cushite wife whom he had taken. . .

jw2019

Một tờ báo y tế tường thuật: “Càng ngày càng có nhiều con trẻ, ngay cả những đứa còn bé, bị khiếp sợ vì mối đe dọa của sự thiêu hủy do vũ khí hạch tâm”.

A medical journal reported : “ More and more children, even toddlers, are becoming frightened by the threat of nuclear holocaust. ”

jw2019

ĐIỂM NÀO TRONG LỜI TƯỜNG THUẬT NÀY CÓ Ý NGHĨA NHẤT ĐỐI VỚI BẠN, VÀ CHO BIẾT TẠI SAO?

WHAT ABOUT THIS ACCOUNT MEANS THE MOST TO YOU, AND WHY ?

jw2019

Năm 2008 The Times tường thuật, Abramovich thừa nhận, ông đã trả hàng tỷ đô la cho các ưu tiên chính trị và chi phí bảo vệ để có được một phần lớn tài sản dầu mỏ và nhôm của Nga mà có thể chứng minh được qua các giấy tờ tòa án mà The Times có được.

In 2008, The Times reported that Abramovich admitted that he paid billions of dollars for political favours and protection fees to obtain a big share of Russia’s oil and aluminium assets as was shown by court papers obtained by The Times .

WikiMatrix

Lời tường thuật cũng đáng cho chúng ta chú ý vì nêu bật những ân phước có được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật và hậu quả thảm hại khi bất tuân lệnh Ngài.

The narrative is also of interest to us because it highlights the blessings that come from obedience to the true God and the consequences of disobedience to him .

jw2019

Ngày nay, khoảng 3.000 ngôn ngữ có tác động giống như bức tường ngăn cản sự cảm thông, và hằng trăm tôn giáo giả khiến loài người bối rối.

Today, some 3,000 languages act as a barrier to understanding, and hundreds of false religions confuse mankind .

jw2019

Chúng tôi được biết là bức tường sẽ chia cắt Palextin khỏi Ixaren.

We were told the wall would separate Palestine from Israel.

QED

Hình bốn đứa bé mồ côi được đăng trên trang bìa tờ báo Nam Phi tường trình về cuộc hội thảo quốc tế về AIDS lần thứ 13, được diễn ra vào tháng 7 năm 2000 tại Durban, Nam Phi.

A picture of the four orphaned girls was displayed on the front page of a South African newspaper that reported on the 13 th International Aids Conference, held during July 2000 in Durban, South Africa .

jw2019

Cô ấy đang vẽ một bức tranh tường vào những tuần cuối cùng đầy kinh khủng của chồng trong bệnh viện.

She’s painting, here, a mural of his horrible final weeks in the hospital.

ted2019

Cho nên. Toàn bộ lời khai này của tôi, Đơn tường trình bị làm giả,

And so … the written statement … is all fabricated .

QED

Enzo vừa đứng dậy, vừa nhảy lò cò vừa nhăn nhó rồi đến ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường.

Enzo gets up, hops about grimacing and goes to sit on the ground, back to the wall.

Literature

Các hình ảnh minh họa đẹp mắt, miêu tả những sự kiện hào hứng trong sách Công vụ, sẽ giúp bạn hình dung những điều đang diễn ra khi suy ngẫm các lời tường thuật trong Kinh Thánh.

Beautiful artwork portraying exciting events in the book of Acts will help you to visualize what was happening as you reflect on the Bible account .

jw2019

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.