Tương tác gen – https://tuvi365.net

I. KHÁI NIỆM TƯƠNG TÁC GEN

Là sự tác động ảnh hưởng qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng pháp luật một kiểu hình .

” Bản chất: Là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình.

II. CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC GEN KHÔNG ALEN

1. Tương tác bổ sung (bổ trợ)

a. Khái niệm : Tương tác hỗ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng pháp luật một tính trạng, trong đó sự Open của 2 alen trội làm Open kiểu hình mới .b. Sơ đồ lai kiểm chứng :Tương tác bổ trợ, bổ sungc. Giải thích hiệu quả :- F2 có 9 + 7 = 16 tổng hợp → F1 cho 4 loai giao tử → F1 dị hợp về 2 cặp gen ( AaBb ) .- Ta thấy F1 ( AaBb ) dị hợp về 2 cặp gen chỉ bộc lộ một tính trạng hoa đỏ → hiện tượng kỳ lạ 2 gen tương tác pháp luật 1 tính trạng :+ Hai alen trội A và B nằm trên 2 NST khác nhau sinh ra mẫu sản phẩm tương tác với nhau đã pháp luật tính trạng hoa đỏ ( A ­ _B_ )+ Khi chỉ có 1 trong 2 gen trội hoặc không có gen trội nào thì hoa màu trắng ( A-bb, aaB -, aabb )

2. Tương tác át chế

a. Khái niệm: Là hiện tượng tương tác giữa hai (hay nhiều) gen trong đó 1 gen này kìm hãm sự hoạt động của 1 gen khác thuộc locut khác nhau.

Có hai trường hợp : át chế trội và át chế lặn .b. Sơ đồ lai :

Tương tác át chế

c. Giải thích :Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → có 16 tổng hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3 1 chứng tỏ những gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, đơn cử là tuân theo quy luật tương tác át chế trội ( Sự xuất hiện của B ngưng trệ sự bộc lộ của A, nên kiểu gen A_B_ lao lý màu trắng, kiểu gen A_bb có màu ) .

3. Tương tác cộng gộp

* Khái niệm : Là hiện tượng kỳ lạ khi có hai hay nhiều locus gen tương tác với nhau mỗi alen trội đều góp thêm phần làm tăng sự biểu lộ của kiểu hình .

Tỷ lệ đặc trưng : 9A _B_, 3A _bb, 3 aaB_ : 1 aabb = 15 : 1* Đặc điểm :

– Tính trạng càng do nhiều gen tương tác quy định thì sự sai khác về KH giữa các KG càng nhỏ ® tạo nên một phổ BD liên tục.

– Tác động cộng gộp thường là những tính trạng số lượng, hiệu suất ( sản lượng sữa, chiều cao … ). Tính trạng số lượng thường có phổ biến dị rộng, hoàn toàn có thể định lượng được bằng cân, đo, đong, đếm …

Loigiaihay.com

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.