‘tượng đồng’ là gì?. Nghĩa của từ ‘tượng đồng’

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tượng đồng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tượng đồng, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tượng đồng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Tượng đồng, Mông Cổ.

2. 2 đầu tượng đồng này nằm trong tay bá tước Marceau.

3. “Bác dặn trồng cây thay vì dựng bia đá, tượng đồng”.

4. Bảy người trong nhóm bị biến thành những bức tượng đồng.

5. Tìm vàng, tìm tượng đồng, đều phải mang máy dò kim loại.

6. Hai tượng đồng khổng lồ gõ vào chuông đồng mỗi đầu giờ.

7. Đương nhiên, cũng bao gồm đầu tượng đồng của 12 con giáp.

8. Dường như anh rất có hứng với những đầu tượng đồng này.

9. Trên mạng nói 3 đầu tượng đồng kia bị bán đấu giá mất rồi.

10. Anh ấy đến đây để làm một chuyên đề về những đầu tượng đồng.

11. Đây có lẽ là 2 đầu tượng đồng bị thất lạc tại Pháp nhỉ?

12. Hãy tượng tượng đồng tử mắt của bạn có đường kính đến một mét.

13. Giải thưởng là một bức tượng đồng mang tên “kẻ lang thang hấp dẫn”.

14. Mỗi một lần nhìn vào tượng đồng đó, tôi liền thấy áy náy trong lòng.

15. Pho tượng Phật này là kỷ lục lớn nhất về tượng đồng thời điểm ấy.

16. Các đồ vật thời cổ xưa như tượng, đồng xu tiền, vật dụng và đồ trang sức đẹp thường được tìm thấy .

17. Chuyện anh tìm cụ nội của Katherine là giả, tìm tượng đồng, tìm vàng mới là thật.

18. Cậu từng nghe về đầu tượng đồng của 12 con giáp vườn Viên Minh chưa? 12 con giáp?

19. Những hợp chất hoá học trong các tác phẩm tượng đồng sẽ giữ chúng nguyên dạng trong hơn 10 triệu năm.

20. Ngôi chùa bị rút ruột cũng như phá hủy một phần vào thập niên 1960 và bức tượng đồng đã biến mất.

21. Và bất cứ ai giết được tên đang thổi tù và chó má đó sẽ được đặt tượng đồng ngay trên bãi biển đảo Pyke!

22. Trong nghệ thuật thị giác, bức tượng đồng khổng lồ ở München được cho là nổi tiếng nhất và đồng thời biểu tượng đồ sộ nhất của Bayern.

23. Xung quanh tượng này là sáu bức tượng đồng nhỏ hơn được gọi là “Lục thiên mẫu hiến chúng” dâng hoa, hương, đèn, thuốc dầu, trái cây, và âm nhạc cho Đức Phật.

24. Một học sinh của tôi ở Paris, cô ấy cũng là chuyên gia về giám định đồ cổ. cô ấy đã từng tham gia giám định hai đầu tượng đồng bị bán đấu giá.

25. Tượng Phật Thiên Đàn, còn được gọi là Phật lớn, là một bức tượng đồng lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoàn thành vào năm 1993, và đặt tại Ngong Ping, đảo Lantau, Hồng Kông.

26. Cả thành viên của Dự án Tic Toc, từ phim truyền hình Đường hầm thời gian và Challengers of the Unknown sử dụng biểu tượng đồng hồ cát để diễn tả dịch chuyển thời gian hoặc thời gian trôi qua.

27. 14 Trong phần trước đó trong lá thư của ông, sứ đồ Phao-lô có nêu rõ rằng hết thảy những kẻ tà dâm, ngoại tình, thờ hình tượng, đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, chưởi rủa, gian lận đều không hưởng được Nước Đức Chúa Trời .

28. Tức giận bởi sự từ chối cứng rắn của Gerő, một số người biểu tình quyết định thực hiện một trong những yêu cầu của họ – phá bỏ bức tượng đồng Stalin được dựng lên năm 1951 bên cạnh một ngôi thánh đường, vốn đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho Tượng đài Stalin.

29. Bức tượng đồng thiếc thế kỷ thứ tư TCN này cho thấy hậu quả tàn phá của quyền thuật thời cổ, mà theo danh mục triển lãm ở Rome, “khi tham gia trong những cuộc đấu làm kiệt sức, trong đó ‘lấy thương tích thường thương tích’, sức chống cự của võ sĩ được ca tụng là gương tốt”.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.