Tứ hành xung tuổi tý gồm những tuổi nào ?

Tứ hành xung tuổi tý gồm những tuổi nào ? Ý nghĩa của nhóm tứ hành xung tuổi Tý. Cách hoá giải nhóm tứ hành xung tuổi tý. Tý là một trong số 12 chi của Địa chi, thường thì được coi là địa chi thứ nhất. Do sử dụng thiên can địa chi có tính tuần hoàn nên hoàn toàn có thể coi đứng trước nó là Hợi, đứng sau nó là Sửu. Tháng Tý trong nông lịch là tháng một âm lịch .

Xem thêm các hành trong ngũ hành tương sinh: 

– Thuỷ sinh Mộc 

– Mộc Sinh Hoả

– Hoả sinh Thổ

– Thổ sinh kim

– Kim Sinh Thuỷ

Tuổi Tý theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thiên can
Ngũ hành Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy
Dương Giáp Bính Mậu Canh Nhâm
Âm Ất Đinh Kỷ Tân Quý
Địa chi
Dương Dần Thìn Ngọ Thân Tuất
Âm Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi

 là một trong số 12 chi của Địa chi, thông thường được coi là địa chi thứ nhất. Do sử dụng thiên can địa chi có tính tuần hoàn nên có thể coi đứng trước nó là Hợi, đứng sau nó là Sửu.

Tháng Tý trong nông lịch là tháng một âm lịch ( thường quen đọc là tháng mười một ). Lý do là khi lịch pháp Nước Trung Hoa đã tương đối không thay đổi vào thời nhà Chu thì tháng tiên phong của năm là tháng này. Đến cuối năm Nguyên Phong thứ 7 ( 104 TCN ) thì Hán Vũ Đế mới quyết định hành động từ năm sau đổi niên hiệu thành Thái Sơ và nhân thể lấy tháng Dần làm chánh nguyệt ( tháng mở màn ) của năm, khi ông cho vận dụng lịch Thái Sơ. Tháng Tý luôn luôn phải chứa ngày đông chí .
Về thời hạn thì giờ Tý tương ứng với khoảng chừng thời hạn từ 23 : 00 ngày hôm trước tới 01 : 00 ngày hôm sau trong cách ghi 24 giờ mỗi ngày .
Về phương hướng thì Tý chỉ phương chính bắc .
Theo Ngũ hành thì Tý tương ứng với Thủy, theo thuyết Âm-Dương thì Tý là Dương .
Tý mang ý nghĩa là tăng thêm, chỉ trạng thái manh nha của phôi mầm hạt giống thực vật trong khoảng chừng thời hạn này tại những vĩ độ ôn đới thấp và nhiệt đới gió mùa ( khoảng chừng giữa mùa đông theo quan điểm của người Á Đông ) .
Để tiện ghi nhớ hoặc là do sự giao thoa văn hóa truyền thống nên mỗi địa chi được ghép với một trong 12 con giáp. Tý tương ứng với chuột .
Trong lịch Gregory, năm Tý là năm mà chia cho 12 dư 4 .

Các can chi Tý

Giáp Tý
Bính Tý
Mậu Tý
Canh Tý
Nhâm Tý
.

Người xưa lấy những con vật thân thiện với đời sống nhà nông để lập ra 12 con giáp, rồi dựa trên tập quán hoạt động và sinh hoạt của nó để đặt ra địa chi. Ví dụ như chuột thường phá vào đêm hôm thì đặt giờ Tý, gà hoạt động giải trí giờ Ngọ … rồi từ đó đặt lần lượt thành 12 năm .
Trong Tứ hành xung, những con vật khắc nhau, hay ăn thịt nhau thường được cho vào một nhóm. Những người trong cùng Tứ hành xung thường hay có tính cách điển hình nổi bật khác nhau, khắc khẩu hay khó cùng sở trường thích nghi .
– Nhóm thứ nhất : Dần – Thân – Tỵ – Hợi
Trong bốn con giáp, Dần ứng với hành Mộc ; Thân ứng với hành Kim, Hợi ứng với hành Thủy và Tị ứng với hành Hỏa. Theo ngũ hành thì Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi .
– Nhóm thứ hai : Thìn – Tuất – Sửu – Mùi
Trong nhóm, Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi .
– Nhóm thứ ba : Tý – Ngọ – Mão – Dậu
Mão ứng với hành Mộc, Dậu ứng với hành Kim, Tý ứng với hành Thủy, Ngọ ứng với hành Hỏa. Vậy nên, phối hợp với ngũ hành thì Tý và Ngọ khắc kị, Mão và Dậu chống đối nhau mạnh. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau chứ không khắc mạnh. Ngọ với Mẹo hay Dậu cũng xung nhau chứ không khắc chế .

Nhóm tứ hành xung tuổi Tý gồm: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Mỗi cụm tứ xung, nếu xét kỹ sẽ thấy:

1 – Tý và Ngọ khắc kị, chống đôi nhau mạnh. Còn Mẹo và Dậu cũng vậy. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau chớ không khắc mạnh. Ngọ với Mẹo hay Dậu cũng xung nhau chứ không khắc chế .
2 – Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung với Sửu và Mùi .
3 – Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi. Dần xung với Hợi. Thân cũng vậy .
Ngoài ra lưu ý Tứ hành xung lục hại ( tuổi khắc ) :
1 – Mùi – Tý gặp nhau lắm tai ương
2 – Ngọ – Sửu đối sợ không may

3 – Tỵ – Dần tương hội thêm đau đớn

4 – Thân – Hợi xuyên nhau thật đắng cay
5 – Mão – Thìn gặp nhau càng khổ não
6 – Dậu – Tuất nọ trông lắm bi ai
Thuyết âm khí và dương khí ngũ hành
Âm dương :
Âm dương không phải là vật chất đơn cử, khoảng trống đơn cử mà thuộc tính của mọi hiên tượng mọi sự vật, trong toàn thể thiên hà cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết cụ thể .
Âm dương là hai mặt trái chiều : Mâu thuẫn – Thống nhất, chuyển hoá lẫn nhau, dựa vào nhau mà sống sót, cùng triệt tiêu thay thế sửa chữa nhau. Trong dương có mầm mống của âm, ngược lại trong âm có mầm mống của dương. Trong toàn bộ những yếu tố khoảng trống, thời hạn, vật chất ý thức đều có âm khí và dương khí. Âm dương không những biểu lộ trong quốc tế hữu hình kể cả vi mô và vĩ mô mà còn bộc lộ cả trong quốc tế vô hình dung, hay gọi là quốc tế tâm linh như tư duy, cảm xúc, tâm hồn … từ hiện tượng kỳ lạ đến bản thể ..
Ngũ hành :
Có 5 hành : Hoả ( lửa ), Thổ ( Đất ), Kim ( Kim loại ), Thuỷ ( nước, chất lỏng ). Mộc ( cây xanh ). Theo ý niệm cổ xưa thì mọi vật chất trong ngoài hành tinh tiên phong do 5 hành đó tạo nên .
Ngũ hành có quy luật sinh, khắc chế hoá lẫn nhau. Để bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ chúng tôi xin trình diễn luật tương sinh, kìm hãm dưới dạng mấy câu ca dao sau :
Ngũ hành sinh :
Ngũ hành sinh thuộc lẽ vạn vật thiên nhiên :
Nhờ nước cây xanh mới mọc lên ( Thuỷ sinh mộc – màu xanh )
Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ ( Mộc sinh hoả – màu đỏ )
Tro tàn tích lại đất vàng thêm ( Hoả sinh thổ : Màu vàng )
Lòng đất tạo nên sắt kẽm kim loại trắng ( Thổ sinh kim : màu trắng )
Kim loại vào lò chảy nước đen ( Kim sinh thuỷ – màu đen )
Ngũ hành tương khắc và chế ngự :
Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày ( Mộc khắc thổ : Tụ thắng tán )
Đất đắp đê cao ngăn lũ nước ( Thổ khắc Thuỷ : Thực thắng hư )
Nước dội nhanh nhiều tắt lửa ngay ( Thuỷ khắc hoả : chúng thắng quả, nhiều thắng ít )
Lửa lò nung chảy đồng, chì, thép ( Hoả khắc kim : Tinh thắng kiên )
Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây ( Kim khắc mộc : cương thắng nhu ) .
Ngũ hành chế hoá :
Chế hoá là ức chế và sinh hoá phối hợp nhau. Chế hoá gắn liền cả tương sinh và tương khắc và chế ngự. Luật tạo hoá là : mọi vật có sinh phải có khắc, có khắc sinh, mới quản lý và vận hành liên tục, tương phản tương thành với nhau .
Mộc khắc Thổ thì con của Thổ là Kim lại khắc Mộc
Hoả khắc Kim thì con của Kim là Thuỷ lại khắc Hoả
Thổ khắc Thuỷ thì con của Thuỷ là Mộc lại khắc Thổ

Kim khắc Mộc thì con của mộc là Hoả lại khắc Kim

Thuỷ khắc Hoả thì con của Hoả là Thổ lại khắc Thuỷ
Nếu có hiên tượng sinh khắc thái quá không đủ, mất sự cân đối, thì sẽ xảy ra biến hoá khác thường. luật chế hoá duy trì sự cân đối : bản thân cái bị khắc cũng tiềm ẩn tác nhân ( tức là con nó ) để chống lại cái khắc nó .

Những người tuổi tý nổi tiếng

Dưới đây là những nhân vật nổi tiếng trên thế giới sinh năm Tý:

  • Jimmy Carter (1924 – Giáp )
  • Giáo hoàng Francis (1936 – Bính )
  • Hassan Rouhani (1948 – Mậu )
  • Nhật Hoàng Naruhito (1960 – Canh )
  • George Herbert Walker Bush (1924 – Bính )

>> Xem thêm giải nghĩa về tam hợp và tứ hành xung

Source: https://tuvi365.net
Category: TỬ VI

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.