Tuổi Giáp Tý khắc với tuổi nào mà Nam/Nữ 1984 nên biết?

Nam nữ tuổi Giáp Tý khắc với tuổi nào?

Xem tuổi xung khắc để lấy vợ lấy chồng, làm ăn kinh doanh thương mại là điều quan trọng sẽ quyết định hành động sự thành công xuất sắc hay thất bại, niềm hạnh phúc hay chia tay từ biệt trong tương lai. “ Có thờ có thiêng có kiêng có lành ” nên ngày hôm nay https://tuvi365.net/ sẽ giải đáp tuổi Giáp Tý khắc với tuổi nào, sinh năm 1984 kỵ tuổi gì, nên tránh những tuổi gì trong làm ăn kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và đời sống theo hai góc nhìn Cung Phi và Năm sinh và Thiên Can .

1. tin tức tuổi Giáp Tý

2. Nam nữ tuổi Giáp Tý khắc với tuổi nào ?

a. Theo cung phi thì nam nữ Giáp Tý xung khắc với tuổi sau :

Nữ Giáp Tý 1984 cung Cấn nên tránh nam có cung sau :

  • Nữ cung Cấn khắc nam cung Khảm : Nữ Giáp Tý 1984 phối hợp với người cung Khảm thì sẽ phạm Ngũ Quỷ, xấu .
  • Nữ cung Cấn khắc nam cung Chấn : Nữ Giáp Tý 1984 tích hợp với người cung Chấn thì sẽ phạm Lục sát, du hồn, xấu
  • Nữ cung Cấn khắc nam Ly : Nữ Giáp Tý 1984 phối hợp với người cung Ly thì sẽ phạm Họa Hại, xấu
  • Nữ cung Cấn khắc nam Tốn : Nữ Giáp Tý 1984 tích hợp với người cung Tốn thì sẽ phạm Tuyệt mệnh, xấu

 

Nam Giáp Tý 1984 cung Đoài nên tránh nữ có cung sau :

  • Nam cung Đoài khắc nữ cung Ly : Nam Giáp Tý 1984 phối hợp với người cung Ly thì sẽ phạm Ngũ Quỷ, xấu .
  • Nam cung Đoài khắc nữ cung Tốn : Nam Giáp Tý phối hợp với người cung Tốn thì sẽ phạm Lục Sát, du hồn, xấu .
  • Nam cung Đoài khắc nữ cung Khảm : Nam Giáp Tý phối hợp với người cung Khảm sẽ phạm Họa Hại, tuyệt thế, xấu
  • Nam cung Đoài khắc nữ cung Chấn : Nam Giáp Tý phối hợp với người cung Chấn sẽ phạm Tuyệt Mệnh, xấu .

b. Theo năm sinh, thiên can và địa chi thì người tuổi Giáp Tý kỵ với tuổi nào ?

– Theo lục xung thì Tý xung Ngọ do vậy nam nữ sinh năm 1984 xung khắc với tuổi sau : Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ .
– Theo lục hại thì Tý hại Mùi do vậy sẽ không tốt trong việc ăn ở, làm ăn kinh doanh với nhau. Cụ thể người tuổi Giáp Tý sẽ khắc hại những tuổi sau : Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi. Hai tuổi này tích hợp với nhau sẽ bị nhì Bần Tiện
– Các tuổi không nên lấy nhau : Tý không nên lấy Mão nên những tuổi mà tuổi Giáp Tý khắc trong hôn nhân gia đình gồm : Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão, Quý Mão. Hai tuổi này phối hợp với nhau sẽ bị Ngũ Ly Biệt .
– Theo can thì trai gái can Giáp không nên lấy vợ chồng can Mậu và Canh ( Nguyên do là Giáp sinh Bính hợp Kỷ khắc Mậu xung Canh ) : Gia đạo không yên ổn, vợ chồng có kẻ ngoại tình, sớm chia tay từ biệt .

c. Theo mệnh thì nam nữ tuổi Giáp Tý khắc với tuổi có mệnh nào ?

Nam nữ 1984 mệnh Kim (+) nên theo mệnh thì Kim khắc Mộc. Do đó tuổi Giáp Tý khắc những người thuộc mệnh Mộc. Sự hợp khắc được thể hiện như sau:

  • Chồng tuổi Giáp Tý mệnh Kim vợ mệnh Mộc : kim, mộc khắc nhau. Tâm khổ, cơ hàn, vợ chồng hay phải xa nhau người nam kẻ bắc .
  • Vợ tuổi Giáp Tý mệnh Kim chồng mệnh Mộc : hai thứ khắc nhau. Trước hợp sau ly, con cháu bất lợi ..

Sau cùng những thông tin trên đã giải đáp cụ thể về việc tuổi Giáp Tý khắc với tuổi nào, nên tránh những gì trong làm ăn kinh doanh thương mại, nên duyên vợ chồng để đời sống được niềm hạnh phúc, làm ăn được thuận tiện, như mong muốn, phát lộc phát đạt. Nếu quý bạn có vướng mắc thì vui vẻ phản hồi ở dưới chúng tôi sẽ giải đáp trong thời hạn sớm nhất.

Source: https://tuvi365.net
Category: TỬ VI

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *