Tình duyên tuổi Quý Mùi nam và nữ mạng

Tình duyên tuổi Quý Mùi nam mạng như thế nào? Tình duyên tuổi Quý Mùi nữ mạng ra sao? Tử vi trọn đời tuổi Quý Mùi như nào?

Tình duyên tuổi Quý Mùi nam mạng:

TÌNH DUYÊN: Về tình duyên rất phức tạp và cũng có một vài thất bại rồi
mới tạo được thành công. Đường tình duyên rất nhiều lận đận, sầu thương
cũng lắm, đau khổ cũng nhiều, đó là mạng số của tuổi Quý Mùi đối với vấn
đề tình duyên là như vậy. Bạn nên xem dưới đây để biết về vấn đề tình
duyên của bạn trong suốt cuộc đời. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì
cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên: Đó là bạn sanh
vào những tháng 5, 6 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì
cuộc đời bạn ít ra có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên: Đó là bạn
sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những
tháng nầy thì cuộc đời bạn với vấn đề tình duyên sẽ được hoàn toàn hạnh
phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là
những diễn tiến trong cuộc đời về việc tình duyên của bạn, căn cứ vào
những tháng sanh, mà biết cuộc đời bạn có mấy lần thay đổi về vấn đề
nầy.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: Trong mọi cuộc sống, vấn đề hôn nhơn và hạnh phúc
cũng là vấn đề quan trọng đối với cuộc đời, bạn không nên chọn lựa người
trùng hợp với tuổi mình, thì cuộc sống sẽ thay đổi khác. Việc tuổi tác
của hôn nhân hạnh phúc rất quan trọng và liên quan đến danh vọng và sự
nghiệp của bạn. Vậy cần chọn người cho hợp với tuổi mình mới có thể đẩy
mạnh cuộc sống đến mức độ cao được. Vậy trong việc hôn nhơn và hạnh phúc
bạn nên chọn cho được những tuổi này, thì cuộc đời bạn sẽ sống được cao
sang quyền quý, có thể giàu sang trong tương lai; Đó là những tuổi: Quý
Mùi, Ất Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Kỷ Mão. Bạn kết duyên
với tuổi Quý Mùi và Ất Mùi: Cuộc sống sẽ có nhiều triển vọng về đường
công danh và tài lộc, tuổi Quý Mùi và Ất Mùi làm cho bạn đẩy mạnh được
cuộc sống lên đến mức độ cao của danh vọng và tiền tài. Bạn kết duyên
với tuổi Đinh Hợi và Kỷ Sửu. Hai tuổi này đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến
mức tột cùng của tiền bạc gia đình êm ấm, tiền bạc đầy đủ, con cái đủ
nuôi, gia đình êm ấm. Bạn kết duyên với tuổi Đinh Mão và Tân Tỵ. Cuộc
đời được lên cao về đường danh vọng và tài lộc, cuộc sống có thể đến
tuyệt đỉnh của cuộc đời và danh vọng. Bạn kết duyên với tuổi Kỷ Mão. Tạo
được một cuộc sống hoàn toàn êm ấm, hạnh phúc hoàn toàn về tiền bạc đầy
đủ có thể sang giàu. Những tuổi kể trên là những tuổi rất hạp với tuổi
bạn trong việc kết duyên và xây dựng hạnh phúc. Bạn nên cẩn thận lựa
chọn những tuổi này mà kết duyên thì không bao giờ có sự nghèo túng. Nếu
bạn kết duyên với những tuổi sau đây bạn chỉ hưởng được một cuộc sống
trung bình mà thôi, cuộc đời không có lên cao và cũng không xuống thấp,
đó là bạn kết duyên với các tuổi: Bính Tuất, Mậu Tý, Nhâm Ngọ. Những
tuổi trên đây chỉ hạp về vấn đề tình duyên mà không hạp về vấn đề tài
lộc. Sau đây là những tuổi mà nếu bạn kết hôn thì cuộc sống sẽ trở lên
khó khăn, tạo được hạnh phúc thì bạn phải chịu số nghèo khổ suốt đời.
Chẳng những làm ăn không được phát đạt mà lại còn nhiều khe khắt trong
mọi lãnh vực cuộc đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Giáp Thìn,
Canh Dần, hai tuổi này nếu bạn kết duyên thì công danh và sự nghiệp khó
phần sáng tỏ. Những năm mà bạn ở vào tuổi này rất kỵ việc hiệp hôn, nếu
thành sẽ xảy ra nhiều khe khắt hay phải chịu cảnh xa vắng liên tục trong
cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi; 19, 25, 31, 37, 43, 49
và 55 tuổi. Số bạn về đường tình duyên sẽ không được tốt vào những năm
này. Bạn nên biết qua và nhớ mình sanh vào tháng nào để biết cuộc đời
mình sẽ diễn tiến ra sao về con đường tình duyên hạnh phúc. Nếu bạn sanh
vào những tháng này, chắc chắn cuộc đời bạn phải có thê thiếp hay nhiều
vợ; Đó là tuổi bạn sanh vào những tháng này có số đào hoa, gồm có những
tháng: 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy
chắc chắn đời bạn sẽ có nhiều vợ, hoặc nhiều dòng con.

Tình duyên tuổi Quý Mùi nữ mạng:

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, tuổi Quý Mùi khi bước chân vào trường
đời, có rất nhiều khe khắt. Sự khổ tâm về vấn đề này cũng không ít.
Trường đời đã làm cho con người có một định hướng rõ rệt về vấn đề tình
duyên, cho nên sau cùng phải chọn lấy một cuộc sống hy sinh cao độ. Tuy
nhiên về số phần và định mệnh của tuổi Quý Mùi về vấn đề tình duyên chia
ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây,
cuộc đời đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc sẽ có ba lần thay đổi,
đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào
những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về thình duyên
và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Còn
nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ có hoàn toàn hạnh
phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những
tháng 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề
tình duyên của bạn, tùy theo tháng sanh mà quyết định lấy số phận của
mình, theo sự nghiên cứu về tướng số và huyền bí học Đông Tây phối hợp,
về tình duyên của tuổi Quý Mùi qua những tháng sanh kể trên.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc rất liên quan và
quan trọng trong cuộc sống, nếu không lựa chọn được sự trùng hạp hay
những tuổi thuận vấn đề thình duyên thì cuộc đời không được nhiều may
mắn. Muốn được cuộc sống đầy đủ và tươi, vui bạn cần chọn cho được kể
sau đây để kết hôn thì chắn cuộc đời sẽ hưởng được sự giàu sang phú quý,
đó là những tuổi: Quý Mùi, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ và
Kỷ Mão. Nếu bạn kết duyên với tuổi Quý Mùi và Ất Dậu, cuộc sống bạn
được đẩy mạnh lên cao, cuộc đời có hoan toàn đầy đủ và sung túc về tiền
bạc. Với tuổi Đinh Hợi và Kỷ Sửu, hai tuổi này làm cho cuộc đời có một
sự sống cao sang quyền quý. Với tuổi Tân Tỵ, Tân Mão, mau làm giàu và
mau phát đạt, tiền bạc được dễ dàng và mau chóng, tạo cho cuộc sống có
đủ khả năng tạo lấy cuộc đời hơn lên. Với tuổi Kỷ Mão công danh lên cao,
cuộc đời hưởng được sự phú quý vinh hoa trong xã hội. Những tuổi trên
chẳng những hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà còn hạp về đường tài
lộc và công danh, nên sẽ tạo được sự sống sung túc kể trên. Nếu bạn kết
hôn với những tuổi sau đây có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình
mà thôi, cuộc đời không lên cao và cũng không xuống thấp, đó là nếu bạn
kết hôn với các tuổi Bính Tuất, Mậu Tý, Nhâm Ngọ. Những tuổi nầy chỉ
hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc,
nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với
những tuổi này, cuộc sống của bạn có thể trở nên khó khăn, công việc làm
ăn trong đời sống có nhiều trở ngại và cuộc đời có thể ở trong sự nghèo
nàn, khổ cực triền miên, đó là nếu bạn kết hôn với những tuổi: Giáp
Thân, Canh Dần. Hai tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên
cũng như không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống sẽ không tạo được
nhiều may mắn. Những năm này rất xung kỵ với sự kết hôn của bạn, nếu kết
hôn bạn sẽ bị cản xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn không nên
kết hôn ở vào số tuổi: 17, 19, 25, 29, 31, 37 và 41 tuổi. Những năm này,
tuổi Quý Mùi không nên kết hôn, nếu kết hôn, bạn sẽ bị gặp những cảnh
không được tốt như trên đã nói. Bạn nếu sanh vào những tháng nầy có số
đa phu hay có nhiều chồng, đó là tuổi Quý Mùi sanh vào những tháng:4, 5,
7 và 8 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy chắc chắn bạn sẽ có
nhiều chồng.
(ST)

Source: https://tuvi365.net
Category: TÌNH DUYÊN

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *