Chồng tuổi Thìn vợ tuổi Dần có phù hợp với nhau không

Hôn nhân là việc lớn của cả đời người. Hôn nhân có hạnh phúc thì cuộc sống mới có thể phát triển được. Vậy nên cần chọn người bạn đời phù hợp với mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem chồng tuổi Thìn vợ tuổi Dần có hợp nhau hay không?

Chồng tuổi Thìn vợ tuổi DầnChồng tuổi Thìn vợ tuổi Dần

Hướng dẫn cách xem chồng tuổi Thìn lấy vợ tuổi Dần có phù hợp với nhau không.

Xem thêm bài viết : Nam Kỷ Tỵ lấy nữ Tân Mùi có tương thích không .

1. Chồng tuổi Canh Thìn – Vợ tuổi Mậu Dần

Thông tin của chồng:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Canh Thìn
 • Có quẻ mệnh Bạch Lạp Kim, thuộc cung Ly
 • Có niên mệnh năm sinh là Hỏa

Thông tin của vợ:

 • Có năm sinh âm lịch là năm Mậu Dần
 • Có quẻ mệnh là Thành Đầu Thổ, thuộc cung Tốn
 • Có niên mệnh năm sinh là Mộc

Luận tuổi vợ chồng tuổi Canh Thìn – Mậu Dần

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Canh Thìn là mệnh Dương Kim
 • Mệnh của vợ tuổi Mậu Dần là Dương Thổ

=> Theo ý niệm của quy luật âm khí và dương khí và sự hợp khắc của 12 con giáp thì vận mệnh của vợ chồng tuổi này là tương sinh với nhau. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về thiên can: 

 • Thiên can của chồng tuổi Canh Thìn là Canh
 • Thiên Can của vợ tuổi Mậu Dần là Mậu

=> Dựa vào yếu tố hợp khắc theo thiên can hoàn toàn có thể Tóm lại vợ chồng tuổi này có thiên can tương sinh với nhau. Chấm điểm : 2 điểm

Xét về địa chi: 

 • Địa chỉ của chồng tuổi Canh Thìn là Thìn
 • Địa chi của vợ tuổi Mậu Dần là Dần

=> Theo ý niệm về sự khắc chế về địa chi thì địa chi của vợ chồng tuổi này là Tứ Đức Hợp. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Canh Thìn là cung Ly
 • Cung của vợ tuổi Mậu Dần là cung Tốn

=> Theo ý niệm của Cung Phi Bát Trạch thì vợ chồng tuổi này có cung là cung Thiên Y. Đây là cung tốt. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Canh Thìn là Hỏa
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ Mậu Dần là Mộc

=> Dựa vào quy luật về sự tích hợp giữa năm mệnh ngũ hành thì vợ chồng tuổi này có thiên mệnh về năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm : 2 điểm

Kết luận: 
 • Số điểm 10/10. Đây là số điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Canh Thìn lấy vợ tuổi Mậu Dần thì hai tuổi này rất hợp nhau. Hai người này phù hợp với nhau trên mọi phương diện nên gia đình của họ sẽ có được sự hạnh phúc viên mãn, được sống trong cảnh đầy đủ về vật chất, tiền bạc.

Chồng Canh Thìn - Vợ Mậu DầnChồng Canh Thìn – Vợ Mậu Dần

2. Chồng tuổi Mậu Thìn – Vợ tuổi Bính Dần

Thông tin tuổi chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Mậu Thìn
 • Có quẻ mệnh là Đại Lâm Mộc, thuộc cung Chấn
 • Chồng tuổi Mậu Thìn có niên mệnh năm sinh là Mộc

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Bính Dần
 • Có quẻ mệnh là Lò Trung Hỏa, thuộc cung Khảm
 • Niên mệnh năm sinh của vợ tuổi Bính Dần là Thủy

Luận tuổi vợ chồng Mậu Thìn – Bính Dần

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Mậu Thìn là Dương Mộc
 • Mệnh của vợ tuổi Bính Dần là Dương Hỏa

=> Dựa theo quy luật của âm khí và dương khí và sự xung khắc của 12 con giáp thì chồng tuổi Mậu Thìn và vợ tuổi Bính Dần là có mệnh tương sinh. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng tuổi Mậu Thìn là Mậu
 • Thiên Can của vợ tuổi Bính Dần là Bính

=> Dựa vào sự hợp khắc về thiên can có thể kết luận nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Bính Dần sẽ có thiên can là tương sinh với nhau. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Mậu Thìn là Thìn
 • Địa chi của vợ tuổi Bính Dần là Dần

=> Dựa trên sự hợp khắc về địa chi có thể kết luận vợ chồng tuổi này có địa chi là Tứ Đức Hợp. Chấm điểm: 2 điểm.

Xét về cung:

 • Cung của chồng tuổi Mậu Thìn là cung Chấn
 • Cung của vợ tuổi Bính Dần  là Khảm

=> Dựa trên Cung Phi Bát Trạch hoàn toàn có thể Kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Thiên Y. Đây là cung tốt. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về thiên mệnh năm sinh: 

 • Thiên mệnh năm sinh của chồng tuổi Mậu Thìn là Mộc
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Bính Dần là Thủy

=> Dựa vào sự tích hợp giữa năm mệnh ngũ hành hoàn toàn có thể Tóm lại vợ chồng tuổi này có thiên mệnh năm sinh là tương sinh với nhau. Chấm điểm : 2 điểm .

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 10/10. Điểm rất tốt.
 • Nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Bính Dần thì hai tuổi này rất phù hợp với nhau. Gia đình luôn được hòa thuận với nhau, ấm êm hạnh phúc, trong công việc thì được thuận lợi hơn. Nếu hai vợ chồng biết cách cùng nhau vun đắp cho gia đình sẽ đạt được thành công lớn.

Chồng Mậu Thìn - Vợ Bính DầnChồng Mậu Thìn – Vợ Bính Dần

3. Chồng tuổi  Bính Thìn – Vợ tuổi Giáp Dần

Thông tin của chồng: 

 • Có năm sinh âm lịch là năm Bính Thìn
 • Có quẻ mệnh là Sa Trung Thổ, thuộc cung Càn
 • Có niên mệnh năm sinh là Kim

Thông tin của vợ: 

 • Có năm sinh âm lịch là Giáp Dần
 • Có quẻ mệnh là Đại Khê Thủy, thuộc cung Đoài
 • Có niên mệnh năm sinh của vợ là Kim

Luận tuổi vợ chồng Bính Thìn – Giáp Dần

Xét về mệnh: 

 • Mệnh của chồng tuổi Bính Thìn là Dương Thổ
 • Mệnh của vợ tuổi Giáp Dần là Dương Thủy

=> Dựa trên sự khắc chế của 12 con giáp và quy luật âm khí và dương khí hoàn toàn có thể Kết luận vợ chồng tuổi này có mệnh tương khắc và chế ngự với nhau. Chấm điểm : 0 điểm

Xét về thiên can: 

 • Thiên Can của chồng Bính Thìn Là Bính
 • Thiên can của vợ tuổi Giáp Dần là Giáp

=> Dựa trên sự tương khắc và chế ngự về thiên can hoàn toàn có thể Tóm lại vợ chồng tuổi này có thiên can tương sinh với nhau. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về địa chi:

 • Địa chi của chồng tuổi Bính Thìn là Thìn
 • Địa chi của vợ tuổi Giáp Dần là Dần

=> Dựa trên sự sự khắc chế về địa chi hoàn toàn có thể Tóm lại vợ chồng tuổi này có địa chi là Tứ Đức Hợp. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về cung: 

 • Cung của chồng tuổi Bính Thìn là cung Càn
 • Cung của vợ tuổi Giáp Dần là cung Đoài

=> Dựa theo Cung Phi Bát Trạch hoàn toàn có thể Kết luận vợ chồng tuổi này có cung thuộc cung Sinh Khí. Đây là cung tốt. Chấm điểm : 2 điểm .

Xét về thiên mệnh năm sinh:

 • Thiên mệnh  năm sinh của chồng tuổi Bính Thìn là Kim
 • Thiên mệnh năm sinh của vợ tuổi Giáp Dần là Kim

=> Dựa trên sự tích hợp năm mệnh ngũ hành hoàn toàn có thể Tóm lại thiên mệnh năm sinh của vợ chồng tuổi này là bình hòa với nhau. Chấm điểm : 1 điểm .

Kết luận: 
 • Tổng điểm: 7/10. Điểm tốt.
 • Nếu chồng tuổi Bính Thìn lấy vợ tuổi Giáp Dần thì hai tuổi này khá hòa hợp. Gia đình cũng nhờ đó mà có được sự bình yên, thuận lợi trong công việc làm ăn và học hành thi cử của các thành viên trong gia đình.

Trên đây là những hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất để bạn có thể biết được chồng tuổi Thìn vợ tuổi Dần có hợp nhau hay không. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích.

Source: https://tuvi365.net
Category: XEM TUỔI

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.