Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Vai trò và ý nghĩa của tư tưởng này trong xã hội hiện nay được thể hiện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một mạng lưới hệ thống gồm có những quan điểm tổng lực và thâm thúy về những yếu tố chung cơ bản có tương quan đến cách mạng Nước Ta, đây là hiệu quả của quy trình vận dụng và phát minh sáng tạo dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin vào cách mạng Nước Ta .
Nội dung hầu hết của tư tưởng Hồ Chí Minh là về tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng những giai cấp bị thống trị, áp bức bóc lột, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh toàn dân, kiến thiết xây dựng Đảng luôn vững mạnh, trong sáng …

Không lấy nguyên mẫu của Chủ nghĩa Mác Lênin mà tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng khéo léo, sáng tạo nhằm tìm ra hướng đi riêng phù hợp với tình hình cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, tư tưởng Hồ Chí Minh còn được đúc rút bởi truyền thống cuội nguồn đấu tranh của dân tộc bản địa, những giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa của trái đất .

Ngoài việc giải đáp cho Qúy khách về Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Thì với nội dung tiếp theo của bài viết, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thêm cho Qúy khách các thông tin khác liên quan đến vấn đề này.

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những gì ?

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh biểu lộ như sau :
1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người ;
2. Độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội ; Kết hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại ;
3. Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa ;
4. Quyền làm chủ của nhân dân, thiết kế xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân ; 5. Quốc phòng toàn dân, thiết kế xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ;
6. Về tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và niềm tin của nhân dân ;

7. Đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

8. Chăm lo tu dưỡng thế hệ cách mạnh cho đời sau ;
9. Xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là chỉ huy, vừa là người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân …

Nền tảng để hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Đây không phải thứ có sẵn mà nó được hình thành dựa trên kinh nghiệm tay nghề trải qua quy trình nhận thức và trao đổi của con người .
Về sự hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh không hề không nhắc đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc bản địa ta, đây đã trở thành nguồn động lực to lớn, thôi thúc nhân dân ta đấu tranh giành lại độc lập tự do của dân tộc bản địa .
Đây là một trong những truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa Nước Ta, luôn được đời sau thừa kế và tăng trưởng .
Tiếp đến là những quy tụ về văn hóa truyền thống tinh hoa của quả đât. Sự giao thoa văn hóa truyền thống phương Đông và phương Tây đã ảnh hưởng tác động khá nhiều đến nhận thức của quản trị Hồ Chí Minh, qua đó khám phá được những nét riêng không liên quan gì đến nhau của từng vương quốc, vùng miền trong cách họ đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa .
Quan trọng nhất và là nền tảng vững chãi là chủ nghĩa Mác Lênin. Sau khi đọc Luận cương của Lê-nin, Hồ Chí Minh đã tìm ra được con đường cách mạng cho riêng mình, cho riêng dân tộc bản địa Nước Ta. Đây được coi là con đường cách mạng đúng đắn nhất .

Ngoài những yếu tố trên thì không thể phủ nhận được tài năng lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh của dân tộc. Với tư chất thông minh công với lòng yêu nước nồng nàn mà ngay từ khi còn trẻ, Người đã phát huy được những phẩm chất cao quý tốt đẹp.

Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh

Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất đưa cách mạng nước ta đi đến thành công xuất sắc, thắng lợi. Tư tưởng Hồ Chí Minh như là một khối gia tài quý báu được truyền lại cho thế hệ đời sau, về lòng yêu nước, về niềm tin đấu tranh quật cường của ông cha ta để quyết tâm giành lại độc lập dân tộc bản địa .
Việc học tập và điều tra và nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho thế hệ trẻ biết quý trọng nền độc lập dân tộc bản địa, quý trọng những trang sử hào hùng, giúp cho những bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn hơn, rèn luyện đạo đức kỉ luật tốt .

Trên đây là toàn bộ nội dung về Trên đây là toàn bộ nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.