traveled tiếng Anh là gì?

traveled tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng traveled trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ traveled tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm traveled tiếng Anh
traveled
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ traveled

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: traveled tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

traveled tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ traveled trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ traveled tiếng Anh nghĩa là gì.

traveled

* tính từ
– (thường trong từ ghép) đã đi nhiều, đã từng đi đây đi đó; bôn ba từng trải
– có nhiều người qua lại (về con đường)travel /’træveil/

* danh từ
– sự đi du lịch; cuộc du hành
=to go on a travel+ đi du lịch, du hành
– sự chạy đi chạy lại; đường chạy (của máy, pittông…)

* nội động từ
– đi du lịch; du hành
=to travel by sea+ đi du lịch bằng đường biển
=to travel light+ đi du lịch mang theo ít hành lý
– (thương nghiệp) đi mời hàng, đi chào hàng
=he travels in silks+ anh ta đi chào hàng tơ lụa
– đi, chạy, di động, chuyển động
=light travels faster than sound+ ánh sáng đi nhanh hơn tiếng động
=to travel out of the record+ đi ra ngoài đề
– (nghĩa bóng) đưa nhìn, nhìn khắp (mắt); lan truyền đi (tin tức); suy nghĩ lan man (óc)
=his eyes travelled over the street+ anh ta đưa mắt nhìn khắp phố
=the news travelled swiftly+ những tin đó lan đi mau lẹ
=his thoughts travelled over all that had happened+ óc anh ta điểm lại tất cả những việc đã xảy ra

* ngoại động từ
– đi, du lịch
=to travel Europe from end to end+ đi khắp châu Âu
=to travel a hundred miles a day+ đi một trăm dặm một ngày
– đưa đi xa
=to travel the cattle+ đưa vật nuôi đi

Thuật ngữ liên quan tới traveled

Tóm lại nội dung ý nghĩa của traveled trong tiếng Anh

traveled có nghĩa là: traveled* tính từ- (thường trong từ ghép) đã đi nhiều, đã từng đi đây đi đó; bôn ba từng trải- có nhiều người qua lại (về con đường)travel /’træveil/* danh từ- sự đi du lịch; cuộc du hành=to go on a travel+ đi du lịch, du hành- sự chạy đi chạy lại; đường chạy (của máy, pittông…)* nội động từ- đi du lịch; du hành=to travel by sea+ đi du lịch bằng đường biển=to travel light+ đi du lịch mang theo ít hành lý- (thương nghiệp) đi mời hàng, đi chào hàng=he travels in silks+ anh ta đi chào hàng tơ lụa- đi, chạy, di động, chuyển động=light travels faster than sound+ ánh sáng đi nhanh hơn tiếng động=to travel out of the record+ đi ra ngoài đề- (nghĩa bóng) đưa nhìn, nhìn khắp (mắt); lan truyền đi (tin tức); suy nghĩ lan man (óc)=his eyes travelled over the street+ anh ta đưa mắt nhìn khắp phố=the news travelled swiftly+ những tin đó lan đi mau lẹ=his thoughts travelled over all that had happened+ óc anh ta điểm lại tất cả những việc đã xảy ra* ngoại động từ- đi, du lịch=to travel Europe from end to end+ đi khắp châu Âu=to travel a hundred miles a day+ đi một trăm dặm một ngày- đưa đi xa=to travel the cattle+ đưa vật nuôi đi

Đây là cách dùng traveled tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ traveled tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

traveled* tính từ- (thường trong từ ghép) đã đi nhiều tiếng Anh là gì?
đã từng đi đây đi đó tiếng Anh là gì?
bôn ba từng trải- có nhiều người qua lại (về con đường)travel /’træveil/* danh từ- sự đi du lịch tiếng Anh là gì?
cuộc du hành=to go on a travel+ đi du lịch tiếng Anh là gì?
du hành- sự chạy đi chạy lại tiếng Anh là gì?
đường chạy (của máy tiếng Anh là gì?
pittông…)* nội động từ- đi du lịch tiếng Anh là gì?
du hành=to travel by sea+ đi du lịch bằng đường biển=to travel light+ đi du lịch mang theo ít hành lý- (thương nghiệp) đi mời hàng tiếng Anh là gì?
đi chào hàng=he travels in silks+ anh ta đi chào hàng tơ lụa- đi tiếng Anh là gì?
chạy tiếng Anh là gì?
di động tiếng Anh là gì?
chuyển động=light travels faster than sound+ ánh sáng đi nhanh hơn tiếng động=to travel out of the record+ đi ra ngoài đề- (nghĩa bóng) đưa nhìn tiếng Anh là gì?
nhìn khắp (mắt) tiếng Anh là gì?
lan truyền đi (tin tức) tiếng Anh là gì?
suy nghĩ lan man (óc)=his eyes travelled over the street+ anh ta đưa mắt nhìn khắp phố=the news travelled swiftly+ những tin đó lan đi mau lẹ=his thoughts travelled over all that had happened+ óc anh ta điểm lại tất cả những việc đã xảy ra* ngoại động từ- đi tiếng Anh là gì?
du lịch=to travel Europe from end to end+ đi khắp châu Âu=to travel a hundred miles a day+ đi một trăm dặm một ngày- đưa đi xa=to travel the cattle+ đưa vật nuôi đi

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.