Trái phiếu chuyển đổi là gì? Khác gì trái phiếu không chuyển đổi? – https://tuvi365.net

1

190 lượt xem

Trái phiếu chuyển đổi là gì? Khác gì trái phiếu không chuyển đổi? Hãy đọc bài viết sau đây của META.vn để tìm hiểu rõ hơn về trái phiếu chuyển đổi các bạn nhé!

>>> Xem thêm: Trái phiếu, đầu tư trái phiếu là gì? Tìm hiểu đặc điểm của trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi ( convertible bond ) là một trong những loại trái phiếu do những công ty CP phát hành. Trái phiếu chuyển đổi khi được những cá thể và tổ chức triển khai mua sẽ giúp công ty CP kêu gọi vốn và hoàn toàn có thể chuyển đổi thành CP đại trà phổ thông địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo xác lập trong giải pháp khi phát hành trái phiếu .
Trái phiếu chuyển đổi có đặc thù cơ bản là lãi suất vay cố định và thắt chặt và khá thấp so với những loại trái phiếu khác. Tuy nhiên, trái phiếu chuyển đổi mang lại doanh thu khá cao cho những nhà đầu tư ( NĐT ), nếu trái phiếu này được chuyển sang CP thường sẽ theo một tỷ suất cố định và thắt chặt trong tương lai .

>>> Xem thêm:

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm

Đối với nhà phát hành trái phiếu chuyển đổi

 • Giúp tạo thêm khả năng để công ty huy động vốn trên thị trường trong trường hợp việc phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu không thuận lợi.
 • Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi thường thấp hơn so với lãi suất của trái phiếu thường. Điều này có thể cho phép công ty huy động vốn với chi phí thấp hơn.
 • Trái phiếu chuyển đổi cũng có thể cải thiện cấu trúc vốn của công ty tốt hơn khi các trái chủ thực hiện việc chuyển đổi.

Đối với các nhà đầu tư 

 • Các NĐT sẽ được đảm bảo hưởng lãi suất cố định khi chưa thực hiện chuyển đổi và không chịu rủi ro của công ty.
 • Khả năng chuyển đổi của trái phiếu này tạo cơ hội cho các NĐT hưởng nhiều hơn khi mà giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.

Nhược điểm

Quyết định chuyển đổi của loại trái phiếu này chỉ thuộc về trái chủ, điều này sẽ khiến công ty rơi vào thế bị động trong việc tổ chức triển khai vốn .
Bên cạnh đó, thu nhập trái phiếu sẽ được tính vào ngân sách, do vậy nó sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty, trong khi cổ tức bằng CP sẽ được lấy từ doanh thu sau thuế của công ty. Chính vì lẽ đó mà khi trái chủ chuyển đổi trái phiếu sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế của công ty và giảm thu nhập sau thuế của công ty. Trái phiếu chuyển đổi cũng làm tăng ngân sách sử dụng của công ty một cách thụ động .
Ngoài ra, khi loại trái phiếu này chưa được chuyển đổi hoặc nếu không có thời cơ chuyển đổi thì sẽ chỉ thu cống phẩm với lãi suất vay thấp hơn trái phiếu thường thì. Nếu chiếm hữu trái phiếu chuyển đổi trong thời hạn dài sẽ làm cho những NĐT bị thiệt hại khá lớn và nguồn vốn sẽ bị ngừng hoạt động mà không mang đến tỷ suất sinh lợi như mong ước .

 

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

Điều kiện phát hành trái phiếu nói chung và trái phiếu chuyển đổi nói riêng thì những công ty phát hành cần triển khai đúng theo lao lý của pháp lý mà Nhà nước đã phát hành và cần cung ứng vừa đủ những điều kiện kèm theo phát hành trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể như sau :

Căn cứ theo pháp luật tại Nghị định 163 / 2018 / NĐ-CP của nhà nước phát hành ngày 4/12/1018 pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có pháp luật về điều kiện kèm theo như sau :

 • Chủ thể phát hành trái phiếu chuyển đổi: Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Thời gian hoạt động của doanh nghiệp: Công ty cổ phần muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi cần đáp ứng điều kiện về thời gian hoạt động. Cụ thể, doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm. Thời gian này được xác định dựa trên ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Lưu ý: Đối với những doanh nghiệp chuyển đổi hoặc tổ chức lại thì thời gian hoạt động là thời hoạt động sau khi doanh nghiệp đó chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi.
 • Điều kiện và tài chính: Doanh nghiệp để được phát hành trái phiếu chuyển đổi cần có báo cáo tài chính của năm trước liền kề với năm phát hành và báo cáo này được tổ chức kiểm toán tiến hành kiểm toán theo quy định.
 • Số lượng nhà đầu tư: Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, doanh nghiệp cần xác định được số lượng và tuân thủ giới hạn số lượng các nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu.
 • Doanh nghiệp cần phải xây dựng phương án phát hành và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư mua trái phiếu trong vòng 3 năm liên tục, trước khi có đợt phát hành 9 năm nếu có.
 • Doanh nghiệp cần căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản pháp chuyên ngành về đáp ứng tỷ lệ đảm bảo an toàn trong khi hoạt động và an toàn tài chính.
 • Doanh nghiệp cần đáp ứng đúng theo quy định về tỷ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư, trường hợp chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
 • Khi phát hành trái phiếu chuyển đổi, các đợt phát hành cách nhau tối thiểu là 6 tháng.
 • Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm, kể từ đợt phát hành trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cách định giá trái phiếu chuyển đổi

Cách định giá trái phiếu chuyển đổi sẽ dựa trên cơ sở của giá trị trái phiếu và quyền mua CP. Công thức định giá trái phiếu chuyển đổi như sau :

Giá trị trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

Trong đó:

 • Giá trị của trái phiếu: Đây có thể hiểu là giá trị hiện tại của dòng tiền khi thanh toán gốc lẫn lãi trái phiếu trong suốt kỳ hạn. Lãi suất này sẽ được xác định là lãi suất chiết khấu dựa trên lãi suất chung của thị trường cùng với biên độ rủi ro của tín dụng và quan hệ cung cầu.
 • Giá trị quyền chuyển đổi: Có thể hiểu đây là quyền mua cổ phiếu. Giá trị này sẽ phụ thuộc vào giá của cổ phiếu. Quyền mua sẽ ít giá trị và lợi nhuận hơn khi giá cổ phiếu giảm và ngược lại.

Trái phiếu chuyển đổi khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trái phiếu chuyển đổi khác gì trái phiếu không chuyển đổi?

Trước hết, tất cả chúng ta hãy tìm hiểu và khám phá xem trái phiếu không chuyển đổi là gì nhé !
Trái phiếu không chuyển đổi ( non-convertible bond ) là một trong những loại trái phiếu được phát hành bởi công ty / doanh nghiệp. Các nhà đầu tư khi mua loại trái phiếu này sẽ không được chuyển đổi thành CP đại trà phổ thông của công ty đã phát hành .
Từ lâu, người ta đã công nhận trái phiếu không chuyển đổi là một cách không thay đổi để tăng tiết kiệm ngân sách và chi phí mà không có sự dịch chuyển tương quan đến kinh doanh thị trường chứng khoán. Hạn chế lớn nhất của trái phiếu không chuyển đổi này là lãi suất vay thấp hơn so với CP. Do vậy, những NĐT buộc phải lựa chọn mức cống phẩm thấp hơn để đổi lấy rủi ro đáng tiếc thấp hơn .
Trong khi đó, trái phiếu chuyển đổi thường mang lại doanh thu tốt hơn so với trái phiếu truyền thống cuội nguồn và không chịu rủi ro đáng tiếc của đầu tư và chứng khoán. Lợi tức của một trái phiếu chuyển đổi thường sẽ nằm giữa doanh thu của trái phiếu và CP. Tính theo mệnh giá thì lãi suất vay của trái phiếu chuyển đổi thực sự thấp hơn lãi suất vay của trái phiếu không chuyển đổi. Chính thế cho nên mà những NĐT thường sẵn sàng chuẩn bị đồng ý mức lãi suất vay thấp hơn này để đổi lấy sự linh động hơn trong việc chuyển đổi trái phiếu thành CP, từ đó cũng có năng lực kiếm được nhiều tiền hơn nếu giá CP tăng .

Trên đây là những thông tin về trái phiếu chuyển đổi mà META muốn san sẻ đến bạn. Hy vọng, những thông tin vừa qua là có ích so với bạn. Đừng quên tiếp tục ghé META.vn để update nhiều thông tin hữu dụng bạn nhé. Cảm ơn những bạn đã chăm sóc theo dõi bài viết !

>>> Xem thêm:

Nếu bạn có nhu yếu mua những loại sản phẩm đồ gia dụng, điện máy – điện lạnh, thiết bị văn phòng, y tế và sức khỏe thể chất, thiết bị số – phụ kiện … thì bạn hãy truy vấn website META.vn để đặt hàng trực tuyến, hoặc bạn hoàn toàn có thể liên hệ đặt mua trực tiếp những mẫu sản phẩm này tại :
Mua sắm trực tuyến

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Điện thoại: 024.3568.6969

Tại TP. HCM:

716 – 718 Điện Biên Phủ, P. 10, Quận 10
Điện thoại: 028.3833.6666303 Hùng Vương, P. 9, Quận 5
Điện thoại: 028.3833.6666

Source: https://tuvi365.net
Category: TÀI CHÍNH

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.