‘tomato’ là gì?, Từ điển Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” tomato “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ tomato, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ tomato trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt

1. Want a tomato?

Cà chua không, Sam ?

2. Those are the fruits, if they’re tomato, that go to the tomato soup.

Những trái cây này, nếu là cà chua, thì trở thành súp cà chua .

3. She’s got some tomato soup.

Món súp cà chua .

4. We open on a young tomato.

như là … uh một chú cà chua trẻ tuổi .

5. Now this one’s the tomato tickler.

Đây là máy cù lét cà chua .

6. He puts tomato sauce on everything.

Cái gì ổng cũng bỏ sốt cà chua vô hết .

7. Or perhaps bacteria, lettuce and tomato. Huh.

Có lẽ là vi trùng, rau diếp và cà chua .

8. The noodle in tomato soup is excellent

Sợi mì trong súp cà chua ngon thật .

9. ” Tomato sauce burns the skin like acid.

” Sốt cà chua sẽ thiêu đốt da thịt như axit .

10. Bacon, lettuce and tomato with mayonnaise on toast.

Thịt nướng, rau diếp, và cà chua với sốt mayonnaise … kẹp trong bánh mì đen .

11. I made your favourite – bacon, lettuce and tomato.

Món ưa thích của mẹ đây – thịt muối, rau diếp và cà chua .

12. Do you have canned pasta and tomato sauce?

Cô có mì ống và tương cà không ?

13. And voila, you have a beautiful tomato rose.

Và nhìn xem, bạn đã có một bông hoa hồng cà chua rất đẹp .

14. * tomato-based foods – like spaghetti sauce, chili, and pizza

* thức ăn chế biến từ cà chua – như nước xốt mì ống, ớt và bánh pizza

15. In Mexico the Aztecs cultivated the tomato for food.

Tại Mexico, người Aztecs trồng cà chua để làm thực phẩm .

16. Mustard exists, just like tomato sauce, on a horizontal plane.

Mù tạc, cũng như nước sốt cà chua, sống sót trên một mặt phẳng ngang .

17. You sure that Chi didn’t sneak onto Matt’s tomato patch?

Cô có chắc rằng Chi không ăn trộm hộp cà chua của Matt đấy chứ ?

18. Because the tomato is actually ripe, and the light is bouncing around inside the tomato, and it comes out after several trillionths of a second.

Bởi vì cà chua thực sự chín, ánh sáng đang nhảy múa bên trong nó, và thoát ra sau vài nghìn tỷ giây .

19. Oh, you mean the cardboard… with tomato sauce you guys ate?

ý anh là mấy tấm bìa đó … cới sốt cà chua hả ?

20. (18) A seven-year-old granddaughter revives a wilted tomato plant.

( 18 ) Đứa cháu ngoại bảy tuổi làm cho cây cà chua bị khô héo sống lại .

21. Between each is the lettuce, the tomato, the roast beef, whatever.

Giữa những lớp là rau diếp, cà chua, thịt bò, vân vân .

22. Another pasta dish of the region is arrabbiata, with spicy tomato sauce.

Một món pasta của khu vực là arrabbiata, với xốt cà chua cay .

23. I wouldn’t mind having a piece of this sun-dried tomato business.

Bố sẽ ko phiền nếu chiếm hữu công ty kinh doanh thương mại cà chua phơi khô .

24. Botanically the tomato is a fruit because it is a berry containing seeds.

Về mặt thực vật học, cà chua là quả do tại nó là quả mọng có nhiều hột .

25. And then they find out that Spicy Tomato was in charge of the resistance.

Và rồi chúng phát hiện ra Thịt Cay là kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn.

26. A- – you broke the garden fence, laid waste to a perfectly good tomato plant.

A – – anh làm hư hàng rào, làm hỏng trọn vẹn một cây cà chua ngon .

27. A “Canadian” pizza is usually prepared with tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms and bacon.

” Canadian ” pizza thường được làm với nước sốt cà chua, pho mát mozzarella, nấm và thịt xông khói .

28. But if we are not careful, we can become like the wilted tomato plant.

Nhưng nếu không cẩn trọng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trở thành giống như cây cà chua héo tàn ấy .

29. Boy, I’m telling you, lug the fat poodle lug the tomato plant, now lug this.

Anh bạn, nói cho anh nghe, tôi đã khiêng cái con chó xù mập bự, khiêng cái cây cà chua, và giờ đây khiêng cái này .

30. The margherita is topped with modest amounts of tomato sauce, mozzarella cheese and fresh basil.

Margherita được phủ lên với một lượng nhỏ nước sốt cà chua, phô mai mozzarella và húng quế tươi .

31. And it could potentially be something as important as tomato sauce, or in this case, ketchup.

Cũng hoàn toàn có thể chỉ là sốt cà chua hoặc trong trường hợp này, là sốt cà chua nấm .

32. Bamies: okra with tomato sauce (sometimes with potatoes or during non-fasting times with chicken/lamb).

Bamies : okra với xốt cà chua ( nhiều lúc với khoai tây hoặc trong thời kỳ không ăn chay hoàn toàn có thể có gà / cừu ) .

33. It could be tomato sauce, or anything could be dispensed — sand, powders or anything like that.

Có thể là sốt cà chua, mà bất kể cái gì hoàn toàn có thể cho ra ngoài — cát, bột, và bất kể cái gì tương tự như .

34. All of our beautiful wild species of bees are at risk, including those tomato-pollinating bumblebees.

Tất cả loài ong hoang dã xinh đẹp đều đương đầu với rủi ro tiềm ẩn, gồm có cả những loài ong nghệ thụ phấn cho cây cà chua .

35. You can follow a standard recipe and prepare a stew of meat, onions, garlic, and tomato paste.

Bạn hoàn toàn có thể theo một công thức thông thường để nấu một món hầm gồm thịt, hành, tỏi và xốt cà chua đặc sệt .

36. The large beefsteak tomato —called such because of its dense, beefy flesh— is ideal for stuffing or baking.

Loại cà chua “ beefsteak ” — gọi như thế là vì quả nặng và chắc như thịt bò — lý tưởng cho những món dồn hay đút lò .

37. Pupusas are often served with tomato sauce and curtido —a mixture of cabbage, carrots, onions, and spicy vinegar.

Món pupusa thường ăn kèm với tương cà và curtido — gỏi bắp cải, cà rốt, củ hành và giấm cay .

38. You can watch the ripples, again, washing over the table, the tomato and the wall in the back.

Các bạn hoàn toàn có thể thấy lại những gợn sóng, dập dờn trên bàn, quả cà chua và một bức tường phía sau .

39. He was driving us crazy with his napkins and his ashtrays and his bacon, lettuce and tomato sandwiches.

Hắn đã làm cho tất cả chúng ta phát điên với khăn ăn … và gạt tàn của hắn .

40. Because of this, the use of tomato leaves in herbal tea has been responsible for at least one death.

Việc sử dụng lá cà chua làm trà ( tisane ) từng là nguyên do của tối thiểu một cái chết .

41. It feeds mainly on poplar and aspen but sometimes on willow, alder, apple, tomato, birch, elm, oak and ash.

Nó hầu hết ăn dương và aspen nhưng nhiều lúc ăn alder, táo tây, bạch dương, du, sồi và ash .

42. Make a Greek salad by combining chunks of tomato, cucumber, and feta cheese with black olives and sliced red onion.

Rau trộn kiểu Hy Lạp. Trộn đều hỗn hợp cà chua cắt từng khúc nho nhỏ, dưa leo, phó mát feta với trái ô liu đen và củ hành đỏ lát mỏng dính .

43. It consists of a pizza, sliced in half, accompanied by a small portion of spaghetti with a tomato based sauce.

Bao gồm một bánh pizza, thái lát 50%, kèm theo một phần nhỏ spaghetti với nước sốt cà chua .

44. In the chromoplasts of tomato flowers, carotenoid synthesis is regulated by the genes Psyl, Pds, Lcy-b, and Cyc-b.

Trong sắc lạp hoa cà chua, sự tổng hợp carotenoid được lao lý bởi những gen Psyl, Pds, Lcy-b và Cyc-b .

45. The 89-second fight elicited criticism that Tyson’s management lined up “tomato cans” to ensure easy victories for his return.

Cuộc chiến 89 giây gợi ra những lời chỉ trích rằng quản trị của Tyson xếp hàng ” lon cà chua ” để bảo vệ thắng lợi thuận tiện cho sự trở lại của mình .

46. And sugar isn’t just in candies and desserts, it’s also added to tomato sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters, or granola bars.

Đường không chỉ có trong kẹo và đồ tráng miệng, mà còn được cho vào nước sốt cà chua, sữa chua, hoa quả sấy khô, nước ngọt, và thanh ngũ cốc granola .

47. If you haven’t ordered yet, I generally find the rigatoni with the spicy tomato sauce goes best with diseases of the small intestine.

Nếu bạn chưa gọi món thì tôi thấy mì ống với sốt cà chua cay ăn kèm tuyệt nhất là với những căn bệnh của ruột non .

48. That extra force is enough to squish the tomato particles, so maybe instead of little spheres, they get smushed into little ellipses, and boom!

Lực này đủ sức chèn ép những phân tử cà chua thế nên thay vì có hình cầu chúng biến dạng thành hình bầu dục và BÙM !

49. A major component of food is water, which can encompass anywhere from 50% in meat products to 95% in lettuce, cabbage, and tomato products.

Bài cụ thể : Nước Một thành phần chính của thực phẩm là nước, chất chiếm từ 50 % trong những mẫu sản phẩm thịt đến 95 % trong những loại sản phẩm rau diếp, cải bắp, và cà chua .

50. Today, one of the missionaries has prepared a mouth-watering dish of fried chicken and French-fried potatoes, along with a tomato salad —her specialty!

Hôm nay một giáo sĩ đã làm gà rán và khoai tây ngon tuyệt, ăn kèm với món sở trường của chị là rau trộn cà chua !

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.