scrutiny tiếng Anh là gì?

scrutiny tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng scrutiny trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ scrutiny tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm scrutiny tiếng Anh
scrutiny
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ scrutiny

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: scrutiny tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

scrutiny tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ scrutiny trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ scrutiny tiếng Anh nghĩa là gì.

scrutiny /’skru:tini/

* danh từ
– sự nhìn chăm chú, sự nhìn kỹ
– sự xem xét kỹ lưỡng, sự nghiên cứu cẩn thận
– sự kiểm tra lại phiếu (khi có sự sát nút hay nghi ngờ gian lận)
=to demand a scrutiny+ đòi sự kiểm tra lại phiếu bầu

Thuật ngữ liên quan tới scrutiny

Tóm lại nội dung ý nghĩa của scrutiny trong tiếng Anh

scrutiny có nghĩa là: scrutiny /’skru:tini/* danh từ- sự nhìn chăm chú, sự nhìn kỹ- sự xem xét kỹ lưỡng, sự nghiên cứu cẩn thận- sự kiểm tra lại phiếu (khi có sự sát nút hay nghi ngờ gian lận)=to demand a scrutiny+ đòi sự kiểm tra lại phiếu bầu

Đây là cách dùng scrutiny tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ scrutiny tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

scrutiny /’skru:tini/* danh từ- sự nhìn chăm chú tiếng Anh là gì?
sự nhìn kỹ- sự xem xét kỹ lưỡng tiếng Anh là gì?
sự nghiên cứu cẩn thận- sự kiểm tra lại phiếu (khi có sự sát nút hay nghi ngờ gian lận)=to demand a scrutiny+ đòi sự kiểm tra lại phiếu bầu

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.