rods tiếng Anh là gì?

rods tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng rods trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ rods tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm rods tiếng Anh
rods
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ rods

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: rods tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

rods tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ rods trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ rods tiếng Anh nghĩa là gì.

rod /rɔd/

* danh từ
– cái que, cái gậy, cái cần
– cái roi, bó roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt (the rod) sự dùng đến voi vọt
– gậy quyền
– cần câu ((cũng) fishing rod)
– người câu cá ((cũng) rod man)
– sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)
– (sinh vật học) vi khuẩn que; cấu tạo hình que
– (từ lóng) súng lục
– (kỹ thuật) thanh, cần, thanh kéo, tay đòn
!to have a rod in pickle for somebody
– (xem) pickle
!to kiss the rod
– (xem) kiss
!to make a rod for one’s own back
– tự chuốc lấy sự phiền toái vào thân
!to rule with a rod of iron
– (xem) rule
!spare the rod and spoil the child
– (tục ngữ) yêu cho vọt, ghét cho chơi

Thuật ngữ liên quan tới rods

Tóm lại nội dung ý nghĩa của rods trong tiếng Anh

rods có nghĩa là: rod /rɔd/* danh từ- cái que, cái gậy, cái cần- cái roi, bó roi; (nghĩa bóng) sự trừng phạt (the rod) sự dùng đến voi vọt- gậy quyền- cần câu ((cũng) fishing rod)- người câu cá ((cũng) rod man)- sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)- (sinh vật học) vi khuẩn que; cấu tạo hình que- (từ lóng) súng lục- (kỹ thuật) thanh, cần, thanh kéo, tay đòn!to have a rod in pickle for somebody- (xem) pickle!to kiss the rod- (xem) kiss!to make a rod for one’s own back- tự chuốc lấy sự phiền toái vào thân!to rule with a rod of iron- (xem) rule!spare the rod and spoil the child- (tục ngữ) yêu cho vọt, ghét cho chơi

Đây là cách dùng rods tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ rods tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

rod /rɔd/* danh từ- cái que tiếng Anh là gì?
cái gậy tiếng Anh là gì?
cái cần- cái roi tiếng Anh là gì?
bó roi tiếng Anh là gì?
(nghĩa bóng) sự trừng phạt (the rod) sự dùng đến voi vọt- gậy quyền- cần câu ((cũng) fishing rod)- người câu cá ((cũng) rod man)- sào (đơn vị đo chiều dài của Anh bằng khoảng gần 5 m)- (sinh vật học) vi khuẩn que tiếng Anh là gì?
cấu tạo hình que- (từ lóng) súng lục- (kỹ thuật) thanh tiếng Anh là gì?
cần tiếng Anh là gì?
thanh kéo tiếng Anh là gì?
tay đòn!to have a rod in pickle for somebody- (xem) pickle!to kiss the rod- (xem) kiss!to make a rod for one’s own back- tự chuốc lấy sự phiền toái vào thân!to rule with a rod of iron- (xem) rule!spare the rod and spoil the child- (tục ngữ) yêu cho vọt tiếng Anh là gì?
ghét cho chơi

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.