Quản lý dự án hay Project Management là gì?

Quản lý dự án Bất Động Sản ( Project Management ) là việc vận dụng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, công cụ và kỹ thuật cho những hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản để phân phối những nhu yếu của dự án Bất Động Sản .

Project Management là gì? Quản lý dự án là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động của dự án, đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành tốt nhất dự án được giao. Thực tế, đây là việc khởi tạo, lập kế hoạch, tiến hành việc thực hiện, kiểm soát giám sát và hoàn thiện công việc dự án giúp đạt được các mục tiêu cụ thể, đáp ứng các tiêu chí tại thời điểm được chỉ định.

Project Management – Quản lý dự án là gì?

Project Management – Quản lý dự án không phải là điều đơn giản

Project Management – Quản lý dự án không phải là điều đơn giản

Project Management – Quản lý dự án, theo Viện Quản lý Dự án (PMI) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào các hoạt động của dự án, nhằm đáp ứng các yêu cầu chung của dự án. Việc Quản lý dự án được thực hiện thông qua ứng dụng phù hợp, tích hợp các quy trình quản lý được xác định cho dự án một cách hiệu quả.

Trong đó, dự án Bất Động Sản – Project là một nỗ lực trong thời điểm tạm thời được triển khai để tạo ra một mẫu sản phẩm, dịch vụ duy nhất. Ví dụ về dự án Bất Động Sản được tiến hành như :

 • Phát triển một hợp chất mới cho thị trường.
 • Cải thiện quy trình kinh doanh trong một tổ chức (tạo ra một bộ quy trình mới).
 • Sửa đổi một chương trình phần mềm máy tính được sử dụng trong một tổ chức.
 • Tiến hành nghiên cứu để phát triển một quy trình sản xuất mới.
 • Phát triển một ứng dụng phần mềm.
 • Thiết lập một quy trình nghiệp vụ trong một ngân hàng.

Project Management ( Quản lý dự án Bất Động Sản ) không phải là một khái niệm mới, mà ngược lại đã được đưa vào sử dụng từ hàng trăm năm nay. Những thành tựu mà quản trị dự án Bất Động Sản mang lại ở Nước Ta và trên quốc tế hoàn toàn có thể kể đến :

 • Địa đạo Củ Chi
 • Tòa nhà Landmark 81
 • Tòa nhà Quốc Hội Việt Nam
 • Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
 • Bitexco Financial Tower (TP.HCM)
 • Dự án Cá Rồng Đỏ
 • Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công ty X
 • Kim tự tháp Giza
 • Thế vận hội Olympic
 • Vạn Lý Trường Thành
 • Đền Taj Mahal
 • Vắc xin bại liệt
 • Các ứng dụng phần mềm thương mại

Chức năng của Project Management là gì?

Project Management là khái niệm đã được đưa vào sử dụng từ hàng trăm năm nay

Project Management là khái niệm đã được đưa vào sử dụng từ hàng trăm năm nay

Những thành tựu của những dự án Bất Động Sản kể trên có được là nhờ những người chỉ huy và quản trị đã vận dụng những thực tiễn, nguyên tắc, quy trình tiến độ, công cụ và kỹ thuật trong quản trị dự án Bất Động Sản vào việc làm của họ .

Các nhà quản lý dự án đã sử dụng một tập hợp các kỹ năng và kiến thức ứng dụng để thỏa mãn khách hàng và những người có liên quan (stakeholder – là những bên có thể tác động hoặc bị tác động bởi dự án).

 • Chức năng lập kế hoạch: Xác định mục tiêu, khối lượng công việc, dự tính nguồn lực cần thiết
 • Chức năng tổ chức: Thể hiện bằng việc phân phối nguồn lực: Tiền bạc, lao động, công việc, trang thiết bị, điều phối, quản lý quỹ và thời gian.
 • Chức năng lãnh đạo.
 • Chức năng kiểm soát: Bao gồm quá trình theo dõi kiểm tra tiến độ dự án, phân tích tình hình, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.
 • Chức năng phối hợp.

Các giai đoạn/nhóm quy trình của Project Management

Project Management cần được họp bàn trước khi bắt đầu dự án

Meeting trước, trong và sau dự án Bất Động Sản

Project Management có các giai đoạn/nhóm quy trình (process group):

 • Khởi động dự án. Các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới (hoặc một giai đoạn mới của một dự án hiện có) bằng cách có được sự cho phép để bắt đầu dự án (hoặc giai đoạn).
 • Lập kế hoạch dự án. Các quy trình cần thiết để thiết lập phạm vi của dự án, tinh chỉnh các mục tiêu và xác định tiến trình hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu mà dự án đã thực hiện để đạt được.
 • Thực hiện dự án. Các quy trình được thực hiện để hoàn thành công việc được xác định trong kế hoạch quản lý dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.
 • Theo dõi và kiểm soát dự án. Các quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ và hiệu suất của dự án; xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần thay đổi kế hoạch; và bắt đầu những thay đổi tương ứng.
 • Kết thúc dự án. Các quy trình được thực hiện để chính thức hoàn thành hoặc đóng dự án, giai đoạn hoặc hợp đồng.

Các hình thức và mô hình tổ chức quản lý dự án – Project Management

Hình thức chủ góp vốn đầu tư trực tiếp quản trị dự án Bất Động Sản : Chủ góp vốn đầu tư sử dụng cỗ máy có sẵn để trực tiếp quản trị thực thi hoặc lập ra ban quản trị riêng cho từng dự án Bất Động Sản .Hình thức chủ nhiệm quản lý và điều hành dự án Bất Động Sản : Là hình thức chủ góp vốn đầu tư giao cho ban quản trị dự án Bất Động Sản chuyên ngành hoặc thuê một doanh nghiệp, tổ chức triển khai có năng lượng trình độ đứng ra làm quản trị hàng loạt quy trình sẵn sàng chuẩn bị, thực thi dự án Bất Động Sản. Đây là khi ban quản trị hoạt động giải trí như một pháp nhân độc lập, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chủ góp vốn đầu tư về hàng loạt quy trình chuẩn bị sẵn sàng cũng như thực thi dự án Bất Động Sản .Hình thức chìa khóa trao tay : Nghĩa là chủ góp vốn đầu tư giao cho một nhà thầu hoặc nhiều nhà thầu link với nhau thực thi hàng loạt những việc làm chung của dự án Bất Động Sản. Bao gồm : lập dự án Bất Động Sản, thực thi và chuyển giao hàng loạt dự án Bất Động Sản khi đã hoàn thành xong cho chủ góp vốn đầu tư thực thi khai thác, sử dụng trong thời hạn nhất định .

Các loại cấu trúc tổ chức đối với các dự án

 • Hữu cơ hay đơn giản
 • Theo chức năng (tập trung)
 • Nhiều phòng ban (có thể lặp chức năng trong từng phòng ban với mức độ tập trung thấp)
 • Ma trận – mạnh
 • Ma trận – yếu
 • Ma trận – cân bằng
 • Theo dự án (hỗn hợp, lai)
 • Ảo
 • Lai
 • PMO

Xem thêm cụ thể về Ảnh hưởng của cấu trúc tổ chức triển khai so với những dự án Bất Động Sản – Organizational structure

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

Dự án là gì ? – What is a Project ?Project vs. Program vs. Portfolio

Quản trị dự án là gì? What is Project Governance?

Sự khác nhau giữa QUẢN LÝ dự án Bất Động Sản và QUẢN TRỊ dự án Bất Động Sản ?

BÍ KÍP THI ĐẬU PMP® – CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI, TRONG PHÒNG THI VÀ SAU KHI THI

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *