Xem ngày giờ tốt đầu năm 2022 để xuất hành, khai trương, mở cửa hàng

Xem ngày giờ tốt đầu năm 2022 Nhâm Dần để xuất hành thuận lợi, khai trương mở cửa hàng tấn tài tấn lộc, khai bút đầu năm suôn sẻ, chọn hướng xuất hành đại cát đại lợi.

I. Bảng tra tổng quát xem ngày giờ tốt đầu năm 2022

Xuất hành đầu năm nghĩa là đi ra khỏi nhà tính từ thời điểm giao thừa trở đi, có nhiều người sau giao thừa là đi lễ đền, chùa nhưng có những người phải sang sáng mùng một Tết mới bắt đầu đi, cũng có người thì xuất hành muộn hơn vào mùng 2, mùng 3 Tết, năm 2022 cho gia chủ sinh 1984 từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.


Âm lịch
Dương lịch
Khai trương, mở hàng
Xuất hành
Lễ chùa
Khai bút
Tuổi kỵ

Mùng 1
1/2/2022
 Khá tốt
  Rất tốt
  Rất tốt

 Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Mùng 2
2/2/2022
 Khá tốt
 Tốt
 Tốt
 Tốt
Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất

Mùng 3
3/2/2022

 Tốt

Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi

Mùng 4
4/2/2022
 Rất tốt
 Rất tốt
  Rất tốt
  Rất tốt
 Bính Ngọ, Giáp Ngọ

Mùng 5
5/2/2022

 Tốt
 Tốt
Đinh Mùi, Ất Mùi

Mùng 6
6/2/2022
 Khá tốt
 Khá tốt
Tốt

Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Mùng 7
7/2/2022

 Tốt

Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Mùng 8
8/2/2022
 Rất tốt
  Rất tốt
  Rất tốt
  Rất tốt
 Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần

Mùng 9
9/2/2022

 Tốt

 Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão

Mùng 10
10/2/2022
 Khá tốt
 Khá tốt
 Tốt

Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần

II. Chi tiết xem ngày giờ tốt đầu năm 2022, hướng xuất hành đầu năm 2022

1. Mùng 1 Tết (1/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Hướng tốt: Cầu tài lộc xuất hành về hướng Đông Nam, cầu tình duyên gia đạo đi về hướng Tây Bắc.
 • Việc nên làm: Xuất hành, đi lễ chùa cầu bình an, thăm hỏi chúc Tết.

Lưu ý quan trọng: Quan niệm xưa cho rằng, ngày mùng 1 Tết, đặc biệt là thời khắc Giao thừa, là thời điểm đất trời giao thoa, là ngày đầu tiên của năm mới nên được coi là đại cát đại lợi. Vì thế, muốn cầu tài lộc, tình duyên hay đi lễ chùa, xuất hành thì có thể chọn ngay thời điểm lúc Giao thừa. Tuy nhiên, với các tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu xung với ngày, nên hạn chế xuất hành.

2. Mùng 2 Tết (2/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Hướng tốt: Đi về hướng Tây Nam sẽ gặp tin vui về tình duyên, gia đạo. Xuất hành theo hướng chính Đông được Thần Tài ban ơn tiền bạc.
 • Việc nên làm: Có thể xuất hành, đi lễ chùa, khai bút đầu năm hoặc khai trương mở hàng đầu năm mới.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất xung với ngày, nên hạn chế xuất hành để tránh gặp xui xẻo.

3. Mùng 3 Tết (3/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Hướng tốt: Xuất hành hướng Nam gặp Hỷ Thần ban tin vui về tình cảm, gia đạo. Đi theo hướng Đông gặp Tài Thần gia ơn tiền bạc, công danh.
 • Việc nên làm: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tam Nương sát nên trăm sự đều kỵ với tất cả các tuổi, không nên tiến hành việc đại sự. Có thể đi thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa cầu bình an hoặc làm từ thiện.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi sau xung với ngày, nên hạn chế đi lại hay xuất hành xa để đề phòng bất trắc, gồm: Tuổi Kỷ Tị, Quý Tị, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi.

4. Mùng 4 Tết (4/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Hướng tốt: Hướng Đông Nam tốt cho việc cầu duyên, cầu cát khánh. Hướng Bắc tốt cho việc cầu tài, công danh thăng tiến.
 • Việc nên làm: Ngày được đánh giá rất tốt, phù hợp tiến hành các việc quan trọng như mở hàng, khai trương, xuất hành, khai bút đầu năm, lễ chùa, du xuân, chúc Tết thăm hỏi bạn bè, làng xóm.

Lưu ý quan trọng: Hai tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ xung với ngày, vì thế nên hạn chế xuất hành xa, tránh gặp phải xui xẻo bất ngờ.

5. Mùng 5 Tết (5/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Hướng tốt: Muốn cầu tiền bạc, công danh, nên xuất hành theo Nam. Muốn cầu tình duyên, con cái thì nên đi về hướng Đông Bắc.
 • Việc nên làm: Có thể đi lễ chùa, khai bút đầu năm, chúc Tết thăm hỏi hàng xóm.

Lưu ý quan trọng: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Nguyệt Kỵ, là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng. Vì thế, nhắc nhở 2 tuổi Đinh Mùi và Ất Mùi (là tuổi xung với ngày) nên thận trọng khi đi lại kẻo gặp trục trặc.

6. Mùng 6 Tết (6/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).
  Hướng tốt: Hướng Tây Bắc tốt cho việc cầu tình duyên, con cái. Hướng Tây Nam tốt cho việc cầu tiền bạc, công danh sự nghiệp.
 • Việc nên làm: Khai trương, mở hàng, xuất hành, lễ chùa, hội họp bạn bè.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ xung với ngày nên cần hạn chế đi lại hoặc làm việc quan trọng, tỷ lệ thành công không cao, thậm chí có thể gặp xui xẻo.

7. Mùng 7 Tết (7/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).
 • Hướng tốt: Xuất hành về hướng Tây Nam gặp được cả Hỷ Thần và Tài Thần, cầu công danh tiền bạc hay tình duyên đều lợi cả.
 • Việc nên làm: Dân gian gọi đây là ngày Tam Nương, không tốt khi tiến hành việc quan trọng. Tuy nhiên, có thể đi lễ chùa cầu bình an.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi xung với ngày nên cần thận trọng hơn khi xuất hành. Hạn chế đi xa, tránh gặp bất trắc.

8. Mùng 8 Tết (8/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tị (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).
 • Hướng tốt: Cầu tình duyên nên xuất hành theo hướng Nam, cầu tiền bạc đi về hướng Tây.
  Việc nên làm: Ngày tốt để khai trương, mở hàng, tiến hành giao dịch đầu năm mới, ký kết hợp đồng, khai bút đầu xuân, đi lễ chùa cầu bình an.

Lưu ý quan trọng: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần là những tuổi xung với ngày, có thể gặp phải bất lợi nếu xuất hành xa, vì thế nên cẩn trọng.

9. Mùng 9 Tết (9/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
 • Hướng tốt: Xuất hành về hướng Đông Nam gặp Hỷ Thần ban phước cho tình duyên hay gia đạo bình an, hài hòa. Đi về hướng Tây Bắc được Tài Thần gia độ về tiền bạc, công danh.
 • Việc nên làm: Theo dân gian, đây là ngày Sát chủ, thuộc bách kỵ, không nên làm việc trọng đại với bất kỳ tuổi nào. Có thể đi lễ chùa cầu bình an cho gia đình.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão xung với ngày, đi lại cẩn trọng, đề phòng gặp xui xẻo hoặc trục trặc giữa đường.

10. Mùng 10 Tết (10/2/2022 dương lịch)

 • Giờ tốt: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).
 • Hướng tốt: Muốn cầu may mắn, thuận lợi về tình duyên, nên xuất hành theo hướng Đông Bắc. Còn muốn cầu cát lợi về tiền bạc, công danh thì đi theo hướng Đông Nam.
 • Việc nên làm: Có thể tiến hành khai trương, mở hàng kinh doanh, cúng lễ cầu may, đi lễ chùa, giao dịch ký kết hợp đồng. Đây còn được gọi là ngày Vía Thần Tài, có nơi thường mua vàng để cầu may mắn.

Lưu ý quan trọng: Các tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần xung với ngày, vì thế cần thận trọng khi đi lại hoặc tiến hành các giao dịch tiền bạc, đề phòng bị rơi đồ hoặc mất trộm đồ quý giá.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

TH !

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *