calculations tiếng Anh là gì?

calculations tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng calculations trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ calculations tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm calculations tiếng Anh
calculations
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ calculations

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: calculations tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

calculations tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ calculations trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ calculations tiếng Anh nghĩa là gì.

calculation /,kælkju’leiʃn/

* danh từ
– sự tính, sự tính toán
=to make a calculation+ tính toán
=to be out in one’s calculation+ tính nhầm
– kết quả tính toán
– sự cân nhắc, sự đắn đo; sự tính toán hơn thiệt
– sự trù liệu, sự trù tính, sự tính

calculation
– (Tech) phép tính

calculation
– sự tính toán, phép tính
– automatic c. tính toán tự động
– fixed point c. tính toán với dấu phẩy cố định
– floating point c. tính toán với dấy phẩy di động
– graphic (al) c. phép tính đồ thị
– non-numerical c.s tính toán không bằng số
– numerical c.s tính toán bằng số

Thuật ngữ liên quan tới calculations

Tóm lại nội dung ý nghĩa của calculations trong tiếng Anh

calculations có nghĩa là: calculation /,kælkju’leiʃn/* danh từ- sự tính, sự tính toán=to make a calculation+ tính toán=to be out in one’s calculation+ tính nhầm- kết quả tính toán- sự cân nhắc, sự đắn đo; sự tính toán hơn thiệt- sự trù liệu, sự trù tính, sự tínhcalculation- (Tech) phép tínhcalculation- sự tính toán, phép tính- automatic c. tính toán tự động – fixed point c. tính toán với dấu phẩy cố định – floating point c. tính toán với dấy phẩy di động- graphic (al) c. phép tính đồ thị- non-numerical c.s tính toán không bằng số- numerical c.s tính toán bằng số

Đây là cách dùng calculations tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ calculations tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Bạn có thể xem từ điển Anh Việt cho người nước ngoài với tên Enlish Vietnamese Dictionary tại đây.

Từ điển Việt Anh

calculation / tiếng Anh là gì?
kælkju’leiʃn/* danh từ- sự tính tiếng Anh là gì?
sự tính toán=to make a calculation+ tính toán=to be out in one’s calculation+ tính nhầm- kết quả tính toán- sự cân nhắc tiếng Anh là gì?
sự đắn đo tiếng Anh là gì?
sự tính toán hơn thiệt- sự trù liệu tiếng Anh là gì?
sự trù tính tiếng Anh là gì?
sự tínhcalculation- (Tech) phép tínhcalculation- sự tính toán tiếng Anh là gì?
phép tính- automatic c. tính toán tự động – fixed point c. tính toán với dấu phẩy cố định – floating point c. tính toán với dấy phẩy di động- graphic (al) c. phép tính đồ thị- non-numerical c.s tính toán không bằng số- numerical c.s tính toán bằng số

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *