Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự khắc phục những khó khăn, vướng mắc do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã chủ trì Hội nghị không cho Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều Bộ luật Tố tụng hình sự và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong Công an nhân dân, chiều 19/11/2021 .Cụ thể, Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có 03 khoản ( khoản 2, khoản 5, khoản 6 Điều 1 ) để bổ trợ địa thế căn cứ ” Vì nguyên do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh ” vào khoản 1 Điều 148 để tạm đình chỉ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố, khoản 1 Điều 229 để tạm đình chỉ tìm hiểu và khoản 1 Điều 247 để tạm đình chỉ vụ án trong tiến trình truy tố. Nội dung đơn cử của từng khoản như sau :

2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau: 

“c) Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này”. 

5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:

“d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này”.

6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau:

“d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này”.

Đây là nội dung do Bộ Công an đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ trợ trong quy trình thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản Luật. Để đề xuất kiến nghị nội dung này, Bộ Công an đã triển khai tổng kết việc thi hành Điều 148, Điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái trong thời hạn vận dụng Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng nhà nước về triển khai những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến ngày 02/9/2021 ( Báo cáo số 1038 / BC-BCA-V03 ngày 02/9/2021 ). Viện kiểm sát đã thực thi tổng kết việc thi hành Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái trong thời hạn vận dụng Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng nhà nước về thực thi những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 .Qua tổng kết thấy rằng, trong thời hạn qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ( đặc biệt quan trọng là trong quá trình từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 ) để phòng, chống dịch bệnh, nhiều địa phương đã thực thi những giải pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 / CT-TTg và Chỉ thị 16 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước hoặc triển khai những giải pháp cách ly, phong tỏa cục bộ theo khu vực nên việc triển khai những giải pháp tìm hiểu, xác định tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố, xử lý vụ án gặp nhiều khó khăn vất vả, đơn cử là những nguyên do : Người, đối tượng người tiêu dùng cần xác định, ghi lời khai bị nhiễm bệnh SARS-COV-2 đang được điều trị hoặc bị cách ly trong những khu vực cách ly, phong tỏa ; Địa điểm cần đến xác định hoặc thực thi những hoạt động giải trí tố tụng bị phong tỏa ; Người có thẩm quyền thực thi tố tụng đang bị cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa …Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, lũ lụt thời hạn qua cũng diễn biến rất là phức tạp, ngày càng nghiêm trọng hơn ( năm 2020, do ảnh hưởng tác động của cơn bão số 7, cơn bão số 8 gây ra mưa lũ, ngập lụt tại những tỉnh miền Trung ; 1 số ít nơi ảnh hưởng tác động rất nghiêm trọng như : Vụ sụt lún tại thủy điện Rào Trăng 3 … ). Các khó khăn vất vả do thiên tai gây ra cũng đã khiến những cơ quan thực thi tố tụng không hề thực thi những hoạt động giải trí tố tụng, gây ảnh hưởng tác động đến hiệu quả xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố, tìm hiểu vụ án hình sự .Trong quá trình từ khi vận dụng Chỉ thị số 16 / CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng nhà nước đến ngày 15/8/2021 những cơ quan có thẩm quyền đã khắc phục những khó khăn vất vả, vướng mắc để xử lý theo pháp luật của pháp lý. Trong đó, so với xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố, những cơ quan đã cơ bản xử lý hết tổng thể những tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố, phát hành những quyết định hành động tố tụng theo đúng lao lý của Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái. Tuy nhiên, do tác động ảnh hưởng của những giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay còn nhiều tố giác, tin báo về tội phạm, đề xuất kiến nghị khởi tố gần hết thời hạn xử lý mặc dầu đã nỗ lực thực thi những hoạt động giải trí xác định, xử lý, nhưng do tình hình dịch bệnh không hề triển khai được, đến nay vẫn không có địa thế căn cứ để ban hành Quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm đình chỉ xử lý theo lao lý tại khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm năm ngoái. Nếu không bổ trợ địa thế căn cứ để tạm đình chỉ sẽ bế tắc, không có hướng giải quyết và xử lý, do quá trình xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố là quá trình xác định tín hiệu tội phạm nên việc tạm đình chỉ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố không tác động ảnh hưởng nhiều đến quyền con người, quyền công dân .

Đối với hoạt động điều tra vụ án hình sự, đến ngày 15/8/2021, còn nhiều vụ án gần hết thời hạn điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã cố gắng, nỗ lực để tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự nhưng do tình hình dịch bệnh nên vẫn không thực hiện được, do vậy chưa thể kết thúc điều tra, đề nghị truy tố và cũng không áp dụng được các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can (đối với các bị can bị tạm giam, khi hết thời hạn sẽ phải trả tự do). Tại thời điểm đó, các vụ án này chưa có hướng để xử lý triệt để, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên khi tham gia tố tụng.

Đối với hoạt động giải trí truy tố của Viện kiểm sát, tính đến ngày 01/10/2021, có 111 vụ án đang gặp khó khăn vất vả, vướng mắc trong việc xử lý trong quy trình tiến độ truy tố, đình trệ ( bị trì hoặc không hề thực thi được việc tống đạt những quyết định hành động tố tụng cho người bị buộc tội hoặc chuyển hồ sơ vụ án sang những quy trình tiến độ tố tụng tiếp theo ; việc chuyển những chứng cứ, tài liệu, vật phẩm cho Viện kiểm sát, Tòa án … ), do ảnh hưởng tác động, trở ngại bởi dịch bệnh Covid-19 ; những vụ án này đã phải gia hạn thời hạn xử lý, tuy nhiên vẫn có năng lực không hề hoàn thành xong hồ sơ hoặc thực thi được không thiếu những thủ tục tố tụng để xem xét, quyết định hành động việc truy tố trong thời hạn luật định .Chính vì thế, trên cơ sở yêu cầu của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quốc hội đã gật đầu, thống nhất trải qua bổ trợ địa thế căn cứ “ Vì nguyên do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh ” để tạm đình chỉ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, yêu cầu khởi tố vào khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự .Toàn văn tài liệu trình làng những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật Tố tụng hình sự xem tại tệp đính kèm .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.