Top 10 mức lực luật thi hành án dân sự 2014-tuvi365

Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án. Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 “Điều 44a”..

Top 1: Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thi hành án dân …

Tác giả: thuvienphapluat.vn – Nhận 214 lượt đánh giá

Bạn đang đọc : Top 10 mức lực luật thi hành án dân sự năm trước

Tóm tắt: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 12/VBHN-VPQHHà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014LUẬTTHI HÀNH ÁN DÂN SỰLuật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.Căn cứ Hiến pháp

Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 12, 2014 — Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày … …

Top 2: Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 – Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn – Nhận 174 lượt đánh giá

Tóm tắt: QUỐC HỘI——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Luật số: 64/2014/QH13Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự:1. Sửa đổi, bổ sung như sau:“Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định nguyê

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 11, 2014 — “đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự … …

Top 3: Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 – Thư Ký Luật

Tác giả: thukyluat.vn – Nhận 137 lượt đánh giá

Tóm tắt: Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014Tải về Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014Bản Tiếng ViệtLUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:“Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quy

Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 11, 2014 — Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014 số 64/2014/QH13 quy định các vấn để có liên quan đến thi hành án như quyền, nghĩa vụ của người được thi … …

Top 4: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC – Tổng cục Thi hành án

Tác giả: thads.moj.gov.vn – Nhận 159 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 8, 2018 — Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày … …

Top 5: VĂN BẢN HỢP NHẤT – VĂN PHÒNG QUỐC HỘI – Cong bao chinh phu

Tác giả: congbao.chinhphu.vn – Nhận 151 lượt đánh giá

Xem thêm : BỘ LUẬT DÂN SỰ BẢN MỚI NHẤT – Công ty Luật TNHH Thanh Sơn

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 4, 2021 — Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày … …

Top 6: Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 “Điều 44a”.

Tác giả: vienkiemsattinhphutho.gov.vn – Nhận 195 lượt đánh giá

Tóm tắt: Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 “Điều 44a”.10:30 – Thứ Sáu, 24/06/2016Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 “Điều 44a”.Luật thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009, gồm 9 Chương, 183 Điều. Sau 5 năm triển khai thực hiện, những qui định của Luật thi hành án dân sự năm 2008 đã có tác động tích cực và hiệu quả đến đời sống kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước

Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 6, 2016 — Luật thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009, gồm 9 Chương, 183 Điều. Sau 5 năm … …

Top 7: Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án …

Tác giả: vbpl.vn – Nhận 157 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. …

Top 8: Luật Thi hành án dân sự: 08 nội dung đáng chú ý nhất – UBND tỉnh Cà Mau

Tác giả: camau.gov.vn – Nhận 933 lượt đánh giá

Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp … …

Top 9: Tình huống pháp luật về thi hành án dân sự (09/06/2021)

Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn – Nhận 126 lượt đánh giá

Tóm tắt: Tình huống pháp luật về thi hành án dân sự1. Ông Nguyễn Văn Kha đang làm hồ sơ yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án về tranh chấp quyền sử dụng đất. Diện tích đất này có giá trị với số tiền cũng khá lớn. Ông Kha muốn biết, mức thu phí thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự quy định mức thu phí thi hành án dân sự, như sau:1. Người đư

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ông Kha muốn biết, mức thu phí thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Điều 4 Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ … …

Xem thêm: Thừa kế theo pháp luật theo Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt – Tài liệu text

Top 10: Bàn về Điều 104 Luật thi hành án dân sự – Viện Kiểm Sát tỉnh Hòa Bình

Tác giả: vksndhoabinh.gov.vn – Nhận 218 lượt đánh giá

Tóm tắt: Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực thi hành đến nay đã được hơn 05 năm. Các văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã được ban hành để hướng dẫn chi tiết, thống nhất cách hiểu để áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn còn phát sinh những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng. Cụ thể như sau: “Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành (Luật thi hành án dân sự sửa đổi 2014).1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thô

Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 4, 2020 — Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực thi hành … không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá … …

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.