Luật thương mại là gì? Tìm hiểu về Luật thương mại 2021 | Le & Tran

Các thương nhân thỏa thuận giao kết hợp đồng thương mại để làm địa thế căn cứ cho những hoạt động giải trí thương mại, mua và bán sản phẩm & hàng hóa của mình. Nhưng cạnh bên đó, có nhiều thương nhân chưa hiểu rõ về Luật thương mại hiện hành nên vô tình thực hiện những hành vi vi phạm hợp đồng và gánh chịu nhiều thiệt hại không mong ước .

Luật Thương mại là gì ?

Luật Thương mại 2005 kiểm soát và điều chỉnh mọi hoạt động giải trí thương mại diễn ra trên chủ quyền lãnh thổ nước Nước Ta, những hoạt động giải trí thương mại ngoài Nước Ta nhưng luật vận dụng là Luật này, và những hoạt động giải trí không nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi với một bên là thương nhân mà luật vận dụng là Luật này .

Giải đáp Một số Câu hỏi về Luật thương mại 2021 Mới nhất

Chủ thể của Luật thương mại là gì?

Chủ thể được lao lý trong Luật thương mại 2005 gồm có :

  • Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 Luật Thương mại 2005;
  • Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại;
  • Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Các loại chủ thể của Luật Thương mại 2005

Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng hoạt động và mức độ tham gia vào các mối quan hệ thương mại của chủ thể mà Luật Thương mại 2005 đã phân thành 02 loại sau:

  • Chủ thể chính là các thương nhân. Chủ thể này thường xuyên tham gia vào các mối quan hệ thương mại được quy định trong Luật thương mại hiện hành; và
  • Các chủ thể khác bao gồm tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh; các cơ quan quản lý của nhà nước về kinh tế thực hiện tổ chức quản lý và chỉ đạo các thương nhận trong tất cả hoạt động kinh doanh thương mại như: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND, các sở, phòng, ban…; tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp thương mại của thương nhân.

Việc kéo dài thời hạn, từ chối thực hiện hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng được pháp luật thương mại quy định như thế nào?

Luật Thương mại 2005 đã lao lý như sau :
Trong trường hợp bất khả kháng, những bên quan hệ thương mại hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác lê dài thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng đã ký kết. Nếu những bên không thỏa thuận hợp tác được thì thời hạn thực thi hợp đồng sẽ được thêm một khoản thời hạn đơn cử để khắc phục hậu quả, nhưng không được vượt quá những mốc thời hạn dưới đây :

  • Thời hạn giao hàng, cung ứng dịch vụ, hàng hóa không quá 12 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng;
  • Cung ứng dịch vụ, thời hạn giao hàng được thỏa thuận trên 12 tháng không vượt quá 08 tháng kể từ khi giao kết hợp đồng.

Trường hợp lê dài quá những thời hạn trên, những bên có quyền phủ nhận triển khai hợp đồng, không bên nào gửi đơn kiện nhu yếu bên còn lại bồi thường thiệt hại .
Trường hợp khước từ thực thi hợp đồng, lao lý thời hạn lê dài không quá 10 ngày, thời hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn trên. Đồng thời, bên khước từ phải thông tin trước cho bên còn lại trước thời gian bên kia mở màn triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng .
Việc lê dài thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng không được vận dụng so với những hợp đồng đáp ứng dịch vụ có thời hạn cố định và thắt chặt về thời hạn triển khai xong dịch vụ ; hoặc hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa có thời hạn cố định và thắt chặt về thời hạn giao hàng .

Pháp luật về thương mại quy định như thế nào về buộc thực hiện đúng hợp đồng?

Căn cứ vào Điều 297 Luật Thương mại 2005, bên nào vi phạm hợp đồng phải tiếp tục thực hiện theo đúng hợp đồng đã giao kết hoặc thực hiện các biện pháp khác để đảm bảo hợp đồng vẫn được thực hiện, đồng thời chịu các chi phí phát sinh.

Nội dung của chế tài buộc triển khai theo đúng hợp đồng đơn cử như sau :

  • Nếu bên vi phạm hợp đồng là bên bán, cung ứng dịch vụ nhưng giao thiếu hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì bắt buộc phải cung ứng đầy đủ theo số lượng đã ký kết hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng;
  • Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện như trên này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của một bên khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý;
  • Bên vi phạm hợp đồng là bên mua, thì bên bán có quyền yêu cầu nhận hàng, trả tiền hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác (đã quy định trong hợp đồng) và áp dụng theo luật thương mại Việt Nam hiện hành.

Nếu có vi phạm, những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc dùng tiền để bồi thường ; hoặc gia hạn thêm một khoảng chừng thời hạn tương thích để bên vi phạm hoàn toàn có thể thực thi khá đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo. Trong thời hạn triển khai chế tài phải triển khai đúng những vi phạm ấn định ; nếu không thỏa thuận hợp tác được, bên bị vi phạm không được vận dụng những hình thức chế tác khác ngoài phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại .

Khi nào áp dụng Luật Thương mại 2005?

Luật Thương mại 2005 sẽ được vận dụng chính trong 02 trường hợp sau :
Thứ nhất, vận dụng so với những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thực thi trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; và

Thứ hai, hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này.

Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào Điều 5.2 Luật Thương mại 2005, so với những thanh toán giao dịch mang yếu tố quốc tế thì những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác trong việc vận dụng pháp lý thương mại, tập quán thương mại quốc tế nếu chúng không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp lý Nước Ta. Nếu những bên chấp thuận đồng ý với lựa chọn này thì Luật thương mại sẽ không được vận dụng .
Bài viết này tiềm ẩn kỹ năng và kiến thức pháp lý và thuật ngữ trình độ, quý fan hâm mộ có vướng mắc hoặc cần trao đổi về trình độ tương quan đến pháp lý thương mại Nước Ta, vui mừng liên hệ những Luật sư Thương mại của chúng tôi tại [email protected] .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.