Sớm pha là gì

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Chủ đề này gồm có 2 vấn đề: Độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng tần số, tổng hợp hai dao động điều hòa

Nội dung chính

 • TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
 • A. LÍ THUYẾT
 • 1. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng tần số
 • 2. Tổng hợp hai dao động điều hòa
 • B. BÀI TẬP
 • 1. Bài tập về tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng tần số
 • 2. Bài toán về khoảng cách
 • 3. Bài toán gặp nhau:
 • Video liên quan

A. LÍ THUYẾT

1. Độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng tần số

Xét haidao động điều hòa .

Độ lệch pha giữa hai dao động này là

Bạn đang đọc: Sớm pha là gì

Nếu: Ta nói dao độngsớm pha(nhanh pha) hơn dao độnghoặc nói gọn là x1trễ pha(chậm pha) hơn x2.

Nếu: Ta nói dao độngtrễ pha(chậm pha) hơn dao độnghoặc nói gọn là x1sớm pha(nhanh pha) hơn x2.

Nếu: Ta nói dao độngvuông phavới dao độnghoặc nói gọn làvuông phavới x1.Trường hợp này hai vectơvuông gócnhau.

Nếu : Ta nói dao độngcùng phavới dao độnghoặc nói gọn làcùng phavới.Trường hợp này hai vectocùng hướngvớinhau.

Nếu : Ta nói dao độngngược phavới dao độnghoặc nói gọn làngược phavới.Trường hợp này hai vectơngược hướngvới nhau.

2. Tổng hợp hai dao động điều hòa

a. Phương pháp giản đồ Fresnen (Phương pháp giản đồ vec tơ quay):

Để biểu diễn dao động điều hòa.

Sớm pha là gì Sớm pha là gì

b.Điều kiện:

Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

=>

c. Công thức

Biên độ: A =

Sớm pha là gì

Pha:

* Nếucùng pha)

`* Nếungược pha)

d. Đặc điểm

+ Tần số : bằng tần số của hai xê dịch thành phần
+ Biên độ : Chỉ nhờ vào vào biên độ của hai giao động thành phần và độ lệch pha của 2 giao động mà không nhờ vào vào Tần số

B. BÀI TẬP

1. Bài tập về tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng tần số

a. Phương pháp bấm máy tính

Với máy tính Casio fx-570ES

Bước 1:Chuyển máy tính sang chế độ tính toán số phức:BấmMODEChọn2

Bước 2:Chuyển sang đơn vị tính góc là radian: BấmSHIFT MODEChọn 4 .

Bước 3:Chuyển chế độ hiển thị Math in/out:BấmSHIFT MODEChọn1.

Bước 4:Nhập liệu

+ Nhập biên độ và pha ban đầu của dao động 1:

(BấmSHIFT(-)(để làm hiện ra dấu góc )

+ Nhập biên độ và pha ban đầu của dao động 2:

(BấmSHIFT(-)(để làm hiện ra dấu góc )

Bước 5:kết quả:

Bấm=

Kết quả thu được là một số phức dạng a + bi
Ta phải chuyển sang chính sách đọc hiệu quả theo tọa độ cực :

BấmSHIFT23 =

Kết quả có dạngtrong đó A là biên độ dao động tổng hợp vàlà pha ban đầu của dao động tổng hợp.

b. Phương pháp sử dụng công thức

 • Áp dụng khi làm bài toán ngược liên quan đi tìm pha
 • Áp dụng để làm bài toán biện luận (coi đại lượng cần cực trị là tham số: Đk)

c. Phương pháp dùng giản đồ (Phương pháp tổng quát nhất)

Bài toán ngược: Đưa về cạnh và góc trong tam giác

Bài toán biện luận

Áp dụng định luật hàm số sin

+Điều kiện củađể:


+ Nếu cho, thay đổiđể:

Sớm pha là gì

2. Bài toán về khoảng cách

 • Khoảng cách giữa hai chất điểm<=>

 • Khoảng cách là =

( sử lí tựa như như tổng hợp xê dịch )

+ Khoảng cách lớn nhất là

3. Bài toán gặp nhau:

+ Nếu hai giao động cùng tần số :

 • Lập biểu thức:

 • Gặp nhau < => d = 0

+ Nếu hai dao động cùng biên độ khác tần số thì giải phương trình


+ Nếu không rơi vào 2 trường hợp trên thì dùng giản đồ quay

Ví dụ 1:(Bài toán về tổng hợp dao động)Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

. Phương trình của dao động tổng hợp

A. B.

C. D.

Hướng dẫn

Với máy FX570ES :Bấm MODE 2màn hình xuất hiện chữ:CMPLX

Chọn đơn vị đo góc làrad (R):SHIFTMODE 4

Sớm pha là gì

=> Đáp án A

Ví dụ 2:(Bài toán biện luận)Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động

. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này là:. Biên độ A1thay đổi được. Thay đổiđểcó giá trị lớn nhất. Tìm?

A.16 cm. B.14 cm. C.18 cm. D.12 cm

Hướng dẫn

Ta biểu diễn dao động tổng hợpnhư hình vẽ.

Áp dụng định lí hàm số sin :

, A không đổi,

Lúc đó:

Sớm pha là gì

Ví dụ 3 (Bài toán về khoảng cách giữa 2 dao động):Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt làTrong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là

A. 1cm B. C. D. 4cm

Hướng dẫn

Khoảng cách giữa hai chất điểm

Sử dụng máy tính cầm tay Casio fx570 ES, thực hiện phép trừ giữa hai số phức ta có ngay phương trình khoảng cách

=> Đáp án D

Ví dụ 4:(Bài toán về gặp nhau)Hai chất điểm M, N dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Phương trình dao động của chúng lần lượt làcm vàcm. Hai chất điểm gặp nhau khi chúng đi qua nhau trên đường thẳng vuông góc với trục Ox. Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là

A. 16 phút 46,42s B.16 phút 46,92s

C.16 phút 47,42s D.16 phút 45,92s

Hướng dẫn

Cách 1: đặt d = x1 – x2 = 20 cos(2πt – π/3) (cm;s)

– Hai chất điểm gặp nhau tức là d = 0
Mỗi một chu kì có 2 lần d = 0 nên khoảng chừng thời hạn để vật gặp nhau lần thứ 2013 là :
t = 2013 – 12T + tlần1 = 1006T + tlần1
– Tại thời gian t = 0 thì d = 10 cm và d đang tăng. Kẻ trục thời hạn
Sớm pha là gìt = 1006T + tlần1 = 1006T + T4 + T6 = 1207712 s = 16 min46, 42 s

Cách 2: Ta có:

với k = 1;2;3 hayvới k = 0;1;2

Thời điểm lần đầu tiên hai chất điểm gặp nhau ứng với k = 0;

Lần thứ 2013 chúng gặp nhau ứng với k = 2012 =>

Đổi ra ta được :16 phút 46,4166s = 16 phút 46,42 s

=> Đáp án A .

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.