HEZA, điểm sáng của Hải Phòng

HEZA, điểm sáng của Hải Phòng Đất CảngBan Quản lý Khu kinh tế tài chính Hải Phòng Đất Cảng ( HEZA ) thực sự là một kênh quan trọng giúp chỉ huy Hải Phòng Đất Cảng làm tốt hoạt động giải trí triển khai, lôi cuốn góp vốn đầu tư .HEZA, điểm sáng của Hải Phòng Từ những năm 1990, xuất phát từ tiềm năng, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia và những kinh nghiệm tay nghề rút ra từ việc kiến thiết xây dựng và tiến hành những khu công nghiệp ( KCX ), khu công nghiệp ( KCN ), khu kinh tế tài chính của một số ít vương quốc, nhà nước Nước Ta đã được cho phép xây dựng một số ít KCX, KCN, khu kinh tế tài chính ở những địa phương có tiềm năng, điều kiện kèm theo thuận tiện. Đây là chủ trương kịp thời, đúng đắn, tương thích với xu thế tăng trưởng của thời đại và thực tiễn ở nước ta.

Ông Đan Đức Hiệp (bên trái) trao bằng khen cho nhà đầu tư nước ngoài

Với những tiềm năng, lợi thế so sánh, nên cũng từ năm 1993, tại Hải Phòng đã thành lập các KCX, KCN và cùng với đó, ngày 15/7/1993 Chính phủ có Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý KCX Hải Phòng và đến năm 1994, bổ sung thành Ban Quản lý các KCX và KCN Hải Phòng. Để làm động lực cho phát triển và thu hút đầu tư, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (một trong hai khu kinh tế ở miền Bắc Việt Nam vào thời điểm đó) được thành lập theo Quyết định 06/2008/QĐ-TTg, tháng 1/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Với diện tích quy hoạnh là 216 km 2, Khu kinh tế tài chính Đình Vũ – Cát Hải được xây dựng nhằm mục đích tăng trưởng kinh tế tài chính hàng hải, mà trọng tâm là dịch vụ cảng biển. Cùng với đó, nhà nước cũng ban hành Quyết định 1329 / QĐ – TTg ngày 19/9/2008 xây dựng HEZA.

HEZA là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với KCN, khu kinh tế trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong KCN, khu kinh tế. Có thể khẳng định, sau 20 năm hoạt động, HEZA đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Là một kênh quan trọng giúp lãnh đạo Hải Phòng làm tốt hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến với Thành phố, HEZA đã hoàn thành được việc tham mưu, xây dựng quy hoạch chi tiết các KCN, các khu chức năng trong khu kinh tế và quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải… theo từng giai đoạn, phù hợp với các chủ trương chính sách của Chính phủ, cũng như sự phát triển của Thành phố.

Một điều ghi nhận nữa về vai trò của HEZA, đó là các KCN đã đưa vào hoạt động của Hải Phòng đạt tỷ lệ lấp đầy chung trên 50%, không có dự án KCN nào thuộc diện dự án treo, không có đất KCN bỏ hoang. Quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch nêu trên là rất thận trọng, có lộ trình theo quy định của pháp luật về KCN, tránh lãng phí tài nguyên đất và là điều kiện thuận lợi để Hải Phòng triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 2/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

(*) Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng

Đan Đức Hiệp ( * )

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *