Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Khi cưỡng chế thi hành án dân sự thì chi phí được thực hiện để thi hành án dân sự được Luật thi hành án dân sự quy định như thế nào?

Khi cưỡng chế thi hành án dân sự thì ngân sách để thi hành án dân sự được Luật thi hành án dân sự năm 2008 lao lý tại Điều 73 như sau :

Điều 73. Chi phí cưỡng chế thi hành án

1. Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

a ) Chi tiêu thông tin về cưỡng chế thi hành án ; b ) giá thành mua nguyên vật liệu, nguyên vật liệu, thuê phương tiện đi lại, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, những thiết bị, phương tiện đi lại thiết yếu khác cho việc cưỡng chế thi hành án ; c ) Chi tiêu cho việc định giá, giám định gia tài, bán đấu giá gia tài ; ngân sách định giá lại gia tài, trừ trường hợp lao lý tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này ; d ) giá thành cho việc thuê, trông coi, dữ gìn và bảo vệ gia tài ; ngân sách bốc dỡ, luân chuyển gia tài ; ngân sách thuê nhân công và khoản chi ship hàng cho việc xây ngăn, phá dỡ ; chi thuê đo đạc, xác lập mốc giới để thực thi việc cưỡng chế thi hành án ; đ ) Chi tiêu cho việc tạm giữ, thu giữ gia tài, sách vở ; e ) Tiền tu dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án. 2. Người được thi hành án phải chịu ngân sách cưỡng chế thi hành án sau đây :

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án cấp quân khu

a ) Chi tiêu xác định theo lao lý tại khoản 1 Điều 44 của Luật này ; ngân sách định giá lại gia tài nếu người được thi hành án nhu yếu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm lao lý về định giá ;

b) Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

3. Ngân sách chi tiêu nhà nước trả ngân sách cưỡng chế thi hành án trong những trường hợp sau đây : a ) Định giá lại gia tài khi có vi phạm lao lý về định giá ; b ) giá thành xác định điều kiện kèm theo thi hành án trong trường hợp dữ thế chủ động thi hành án pháp luật tại khoản 1 Điều 44 của Luật này ; c ) Ngân sách chi tiêu thiết yếu khác theo lao lý của nhà nước ; d ) Trường hợp đương sự được miễn, giảm ngân sách cưỡng chế thi hành án theo lao lý của pháp lý. 4. Chấp hành viên dự trù ngân sách cưỡng chế và thông tin cho người phải thi hành án biết tối thiểu 03 ngày thao tác trước ngày cưỡng chế đã được ấn định, trừ trường hợp thiết yếu phải cưỡng chế ngay. Chi tiêu cưỡng chế thi hành án được tạm ứng từ ngân sách nhà nước .

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

chi-phi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su%281%29chi-phi-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su%281%29

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

5. Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án được thanh toán theo mức chi thực tế, hợp lý do Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự duyệt theo đề xuất của Chấp hành viên.

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi tổ chức triển khai việc thi hành án thực thi xét miễn, giảm những khoản ngân sách cưỡng chế thi hành án. 6. giá thành cưỡng chế thi hành án do đương sự nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thu được, tiền bán đấu giá gia tài kê biên, kể cả gia tài đang do người thứ ba giữ. Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay những khoản tiền đã tạm ứng trước đó. 7. nhà nước lao lý mức tu dưỡng cho người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án ; thủ tục thu, nộp, miễn, giảm ngân sách cưỡng chế thi hành án.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.