Nghĩa vụ được bảo đảm một phần hay toàn bộ? – Luật Hoàng Phi

Câu hỏi:

Kính gửi công ty luật Hoàng Phi, tôi là Đỗ Quang Vinh ở Nghệ An. Tôi có vướng mắc muốn được Luật sư của công ty giải đáp như sau. Tôi có mua một căn nhà 2 tỷ đồng và thế chấp ngân hàng quyền sử dụng đất trị giá 1.5 tỷ đồng. Vậy tôi muốn hỏi, gia tài thế chấp ngân hàng 1.5 tỷ đó hoàn toàn có thể bảo vệ hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền nhà của tôi không, hay quyền sử dụng đất 1.5 tỷ thì chỉ bảo vệ được một phần nghĩa vụ và trách nhiệm tương tự 1.5 tỷ đồng mà thôi còn 500 triệu còn lại và những khoản tiền phát sinh khác sẽ không được bảo vệ. Tôi xin cảm ơn Luật sư !

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Luật sư tư vấn dân sự của Luật Hoàng Phi xin được vấn đáp như sau :

Nghĩa vụ được bảo đảm một phần hay toàn bộ?

Nghĩa vụ được bảo đảm một phần hay toàn bộ?

Trong tình huống, bạn muốn hỏi về bảo đảm một phần hay toàn bộ nghĩa vụ trả tiền, điều này liên quan đến quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm:

Theo quy định tại Điều 293 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm” sẽ xác định như sau:

“1. Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại

2. Nghĩa vụ được bảo vệ hoàn toàn có thể là nghĩa vụ và trách nhiệm hiện tại, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tương lai hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm có điều kiện kèm theo .
3. Trường hợp bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm trong tương lai thì nghĩa vụ và trách nhiệm được hình thành trong thời hạn bảo vệ là nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. ”
Phạm vi bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là khoanh vùng phạm vi về nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên bảo vệ cam kết trước bên nhận bảo vệ sẽ bảo vệ việc triển khai. Phạm vi này hoàn toàn có thể một phần hoặc hàng loạt tùy theo thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý khác. Nếu không có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý không có lao lý khác thì mặc nhiên nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được bảo vệ hàng loạt, kể cả nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi và bồi thường thiệt hại. Quy định trên có hai nội dung như sau :

Khi áp dụng một biện pháp bảo đảm nào đó do thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định dựa trên thỏa thuận của các bên, nghĩa vụ chính sẽ được bảo đảm thực hiện một phần hoặc toàn bộ. Ví dụ, A vay Ngân hàng B một khoản tiền 1 tỷ đồng, cả hai bên có áp dụng biện pháp bảo đảm thế chấp quyền sử dụng trị giá 1,2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, giá trị quyền sử dụng đất nói trên sẽ được dùng để bảo đảm thực hiện 1 tỷ đồng. Trường hợp này tiền lãi sẽ không được bảo đảm.

– Nếu không thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý không lao lý, giải pháp bảo vệ mà những bên vận dụng sẽ được dùng để bảo vệ triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm kể cả nghĩa vụ và trách nhiệm trả lãi và bồi thường thiệt hại. Cũng như ví dụ trên, nếu không thỏa thuận hợp tác đơn cử, giá trị quyền sử dụng đất nói trên sẽ được dùng để bảo vệ triển khai hàng loạt 1 tỷ kèm theo cả lãi suất vay ( nếu có ) và tiền bồi thường thiệt hại ( nếu có ) .

Nghĩa vụ dân sự được bảo đảm thực hiện có thể là nghĩa vụ hiện tại, có thể bao gồm cả nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.

Nghĩa vụ hình thành trong tương lai là nghĩa vụ và trách nhiệm hình thành sau khi những bên xác lập giải pháp bảo vệ. ( Ví dụ, đặt cọc bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm trong tương lai hoặc bảo lãnh cho người sẽ vay tiền ). Nghĩa vụ có điều kiện kèm theo là loại nghĩa vụ và trách nhiệm do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý về điều kiện kèm theo phát sinh hoặc điều kiện kèm theo hủy bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm. ( Ví dụ, thế chấp ngân hàng để bảo vệ hợp đồng vay có điều kiện kèm theo hủy bỏ như bên vay sử dụng không đúng mục tiêu vay ). Trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm hình thành trong tương lai mà phát sinh đúng thời hạn thỏa thuận hợp tác thì mới được bảo vệ. Nếu nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh sau thời hạn thỏa thuận hợp tác thì nghĩa vụ và trách nhiệm không được bảo vệ. ( Ví dụ, A bảo lãnh cho B vay tiền của C trong tháng 10/2016. Tuy nhiên, tháng 12/2016 B mới vay C, trường hợp này hợp đồng vay không có giải pháp bảo vệ ) .

Như vậy, dựa vào quy định trên chúng ta có thể thấy việc bảo đảm một phần hay toàn bộ nghĩa vụ là do các bên thỏa thuận. Trong tình huống của bạn, thì 1.5 tỷ giá trị quyền sử dụng đất để thế chấp sẽ bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả tiền là 2 tỷ và các khoản lãi, bồi thường thiệt hại phát sinh nếu bạn và bên bán nhà thỏa thuận bảo đảm toàn bộ. Nếu chỉ thỏa thuận bảo đảm một phần thì 1.5 tỷ thế chấp sẽ chỉ dùng để bảo đảm cho 1.5 tỷ trả tiền nhà thôi còn những phần còn lại không được bảo đảm. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì xác định là bảo đảm toàn bộ.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.