‘cõng’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt – LIVESHAREWIKI

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” cõng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ cõng, hoặc tìm hiểu và khám phá thêm ngữ cảnh sử dụng từ cõng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Thoạt đầu tôi cảm thấy muốn cõng nó.

2. Cô đi được không, hay để tôi cõng cô?

3. Cõng biät 1⁄2 Þy, näu cõng bÏ mît bùa × n thÉ cï thæ cÔa cé sÆ 1⁄2 êt 1⁄2 i lõông mó dõ th ÷ a

4. Kẻ thù cõng ngoại bang giày xéo xã tắc chúng ta.

5. Một cậu bé tàn tật được 1 kẻ đầu óc đơn giản cõng.

6. Tần Mục Công phù lập Trùng Nhĩ Hồi 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn.

7. Ngay cả trước khi biết đi, tôi cõng cháu trên lưng, trong một miếng vải cột chặt.

8. Téi cÕng l ¿ 1 ⁄ 2 îi trõòng v ¿ téi 1 ⁄ 2 ang cê gØng l ¿ m theo lÆ phÀi .

9. đứng bằng một chân, trò biểu diễn tuyệt vời của nó đỡ tôi dậy và cõng tôi

10. Khi chim con có nguy cơ rớt xuống đất, chim mẹ liền lượn xuống cõng nó “trên chéo cánh”.

11. Một giám thị vòng quanh ở Phi Châu còn phải cõng vợ trên vai lội qua sông để đến một hội thánh.

12. Nhưng với sự dịu dàng, đứa con trai 14 tuổi của chúng tôi đã cõng nó trên lưng đi đến tòa lâu đài.

13. Tanzan đề nghị giúp đỡ một cách lịch thiệp, cõng cô gái trên lưng băng qua đoạn đường, và đặt cô xuống mà không nói lời nào.

14. Một người anh đã bế đứa em gái chân đang bị phồng dộp nặng, và cõng em mình lên lưng trong chặng đường cuối cùng đến đền thờ.

15. Giữa tiết trời giá buốt, tôi cõng đứa con trai nhỏ trên tấm lưng đầy thương tích, đi bộ khoảng 13 kilômét đến ga xe lửa.

16. Bà là một trong số ít những nghệ sĩ tuồng được đông đảo công chúng biết tới, đặc biệt là qua vai diễn Ông già cõng vợ đi xem hội.

17. Đây không phải là mẹ tôi, trong cuộc Chiến tranh Hàn quốc, mẹ tôi cõng em trên lưng, em gái ruột, và đi bộ quãng đường dài trên đường thoát khỏi Seoul trong chiến tranh Hàn Quốc.

18. (23) Một người cha cõng con gái của mình bơi qua một cái hồ cố gắng tránh bị kéo sâu xuống nước bằng cách cởi đôi giày ra khỏi chân mình.

19. (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5, 6) Suốt 40 năm trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va bồng ẵm họ an toàn như chim đại bàng cõng con; Ngài ban cho họ thức ăn dư dật.

20. Khi hai đứa trẻ bắt đầu cảm thấy nóng nực và mệt mỏi, thì hai người đàn ông đã quyết định cõng hai đứa trẻ trên lưng và bơi chỉ một khoảng cách ngắn ngang qua hồ.

21. Sau đó, 5 hay 6 năm nó mới sinh một lần, một thời kỳ thơ ấu bảo hộ kéo dài khi đứa trẻ được chăm sóc, được ngủ với mẹ vào mỗi tối, và được mẹ cõng trên lưng.

22. Sau lần đó, ông đã biểu diễn mỗi lần một màn khác nhau cho thấy tài năng của ông: khi bịt mắt, khi ở trong một cái bao bố, khi đẩy xe cút kít, khi đi bằng cây cà kheo và có lần cõng một người trên lưng.

23. Như phụng-hoàng [“chim đại bàng”, NW ] phấp-phới dởn ổ mình, bay chung-quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắc người thể ấy”.

24. Như phụng-hoàng phấp-phới dởn ổ mình, bay chung-quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắt người thể ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10-12).

25. Chúng ta đọc: “Như phụng-hoàng [“đại bàng”, Nguyễn Thế Thuấn] phấp-phới giỡn ổ mình, bay chung-quanh con nhỏ mình, sè cánh ra xớt nó, và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn-dắt [Gia-cốp] thể ấy”.

Source: https://tuvi365.net
Category: BLOG

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.