“foul” là gì? Nghĩa của từ foul trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

foul

foul /faul/

 • tính từ
  • hôi hám, hôi thối
   • a foul smell: mùi hôi thối
  • bẩn thỉu, cáu bẩn
   • a foul pipe: cái tẩu cáu bẩn
  • ươn (cá)
  • xấu, đáng ghét (thời tiết)
  • xấu, tồi, thô tục, tục tĩu, thô lỗ
   • foul motive: động cơ xấu
   • foul talk: chuyện tục tĩu
  • (từ lóng) gớm, tởm, kinh tởm
  • nhiễm độc
   • foul air: không khí nhiễm độc
  • nhiều rêu; nhiều hà (đáy tàu)
  • tắc nghẽn
   • a foul gun-barrel: nòng súng bị tắc
  • rối (dây thừng)
  • trái luật, gian lận
   • a foul blow: cú đấm trái luật
   • foul game: trò chơi gian lận
  • ngược (gió)
  • (ngành in) nhiều lỗi
   • a foul copy: bản in nhiều lỗi
  • by fair means or foul
   • (xem) mean
 • phó từ
  • trái luật, gian trá, gian lận
   • to hit foul: đánh một cú trái luật
   • to play somebody foul: chơi xỏ ai; gian trá đối với ai
  • to fall (go, run) foul of
   • va phải, đụng phải
  • (nghĩa bóng) đụng chạm với, va chạm với
  • danh từ
   • vật bẩn, vật hôi thối
   • điều xấu
   • sự đụng, sự chạm, sự va
   • sự vướng mắc vào nhau, sự rối
   • cú đấm trái luật; cú ăn gian; cú chơi xấu (bóng đá…)
   • through foul and fair
    • bằng mọi cách
  • nội động từ
   • trở nên bẩn, trở nên hôi thối
   • va chạm, đụng chạm
   • bị tắc nghẽn; bị vướng, bị rối
   • chơi trái luật; chơi ăn gian; chơi xấu
   • ngoại động từ
    • làm xấu, làm dơ bẩn, làm nhơ nhuốc
    • đụng chạm vào, va chạm vào (cái gì)
    • làm tắc nghẽn (đường đi lại); làm rối
    • to foul up
     • (thông tục) làm rối tung
    • to foul one’s nest
     • làm ô danh gia đình

    bị nghẹt
    bị rối
    chất bẩn
    đóng cáu
    làm tắc nghẽn
   Lĩnh vực: môi trường
    làm hôi hám
   Lĩnh vực: giao thông & vận tải
    làm rối
    rối (dây thừng)
   foul air
    không khí bẩn
   foul air
    không khí độc hại
   foul bottom
    đáy khó bám
   foul bottom
    đáy khó bám neo
   foul bottom
    đáy nguy hiểm
   foul bottom
    nền khó bám
   foul drain
    ống tháo nước bẩn
   foul electrolyte
    chất điện phân bẩn
   foul electrolyte
    chất điện phân không sạch
   foul gas
    khí dầu mỏ nhiều H2S
   foul gas
    khí không ngưng tụ
   foul gas
    khí lạ
   foul gas
    khí thổi
   foul ground
    đáy khó bám
   foul sewer
    cống tháo nước bẩn
   foul solution
    dung dịch thổi
   foul water
    nước cống
   foul water drain
    ống tháo nước bẩn
   foul wind
    gió ngược

    bẩn thỉu
    đâm va
    đụng chạm
    sự đâm va
    sự đụng
    thô tục
    tồi
    va chạm
    xấu
   foul B/L
    vận đơn không hoàn hảo
   foul berth
    chỗ thả neo không an toàn
   foul bill of health
    chứng chỉ vệ sinh không hoàn hảo
   foul bill of lading
    vận đơn không hoàn hảo
   foul bill of lading
    vận đơn không sạch
   foul mate’s receipt
    biên lai không sạch
   foul mate’s receipt
    biên lai thuyền phó không hoàn hảo

  • tính từ

   o   bẩn, hôi, xấu, tồi

  • động từ

   o   làm bẩn, làm xấu; làm tắc nghẽn

  • Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

   Foul

   Lỗi va chạm, vi lệ

   Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng chuyền

   Foul

   Phạm luật

   Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá

   Foul

   Phạm luật ; lỗi

   Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

   Foul

   Lỗi va chạm, vi lệ

   Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng rổ

   FOUL : A violation resulting from illegal contact with an opposing player .[ Old English ful “filthy, decaying” < Germanic]

   LỖI VA CHẠM: lỗi do va chạm phạm quy với đối thủ 1. va chạm ( đgt ) : đụng mạnh vào cái khác

   Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng chuyền

   FOUL : a violation of the rules; an illegal action against an opposing player, or an action that breaks the rules of a sport. [ Old English ful “filthy, decaying” < Germanic]

   PHẠM LUẬT: tình huống hay động tác vi phạm quy định hay luật lệ. 1. luật ( dt ): các quy định buộc mọi người phải theo. [Từ Hán-Việt]

   Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá

   FOUL : an illegal action against an opposing player, or an action that breaks the rules of a sport. [ Old English ful “filthy, decaying” < Germanic]

   LỖI; PHẠM LUẬT: một hàng động sai trái đối với đối phương hay trái với luật.

   Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá

   FOUL : A violation of the rules; an illegal action against an opposing player, or an action that breaks the rules of a sport. [ Old English ful “filthy, decaying” < Germanic]

   PHẠM LUẬT: tình huống hay động tác vi phạm quy định hay luật lệ. 1. luật ( dt ): các quy định buộc mọi người phải theo. [Từ Hán-Việt]

   Xem thêm: pollute, contaminate, clog, choke off, clog up, back up, congest, choke, befoul, defile, maculate, disgusting, disgustful, distasteful, loathly, loathsome, repellent, repellant, repelling, revolting, skanky, wicked, yucky, fetid, foetid, foul-smelling, funky, noisome, smelly, stinking, ill-scented, cheating(a), dirty, unsporting, unsportsmanlike, dirty, marked-up, filthy, nasty, smutty, filthy, nasty, afoul(ip), fouled

   Source: https://tuvi365.net
   Category : BLOG

   Related Posts

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *