Cổ phiếu thưởng là gì? Con dao 2 lưỡi nhà đầu tư cần chú ý

Bạn sẽ học được gì?

  • Bản chất của cổ phiếu thưởng
  • Nhà đầu tư cần chú ý điều gì khi doanh nghiệp công bố trả cổ tức bằng cổ phiếu?

Ngày nay, có nhiều doanh nghiệp niêm yết triển khai việc trả cổ tức bằng CP ( CP thưởng ). Tuy nhiên phần nhiều nhà góp vốn đầu tư cá thể hiện vẫn chưa hiểu rõ thực chất kinh tế tài chính của nhiệm vụ này .
Thực chất, đây là nhiệm vụ chia tách CP. Nó không hề phát sinh bất kể dòng tiền mới nào giúp doanh nghiệp ngày càng tăng nội lực của mình. Bài viết nằm trong Serie : Cách góp vốn đầu tư sàn chứng khoán của GoValue

Có 2 trường hợp trả cổ phiếu thưởng:

Trường hợp 1: Cố phiếu thưởng thưởng cho người có công đóng góp

Đây là việc doanh nghiệp dùng 1 lượng cổ phiếu để thưởng cho bộ phận quản lý, cán bộ công nhân viên, những người có đóng góp lớn cho doanh nghiệp.Cổ phiếu thưởng là gì?

  • Nguồn cổ phiếu thưởng là cổ phiếu ngân quỹ của doanh nghiệp.
  • Trường hợp này, giá trị sổ sách của công ty không thay đổi. Tỷ lệ sở hữu trong công ty của các thành viên được nhận cổ phiếu thưởng tăng lên; còn tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác giảm xuống.
  • Đây là 1 cách để khuyến khích cán bộ công nhân viên đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Cổ phiếu thưởng thưởng cho tất cả cổ đông

Đây là việc toàn bộ cổ đông sẽ nhận thêm CP mới với tỷ suất nhất định. Ví dụ : 100 : 5, tức là cứ nắm giữ 100 CP cũ thì cổ đông sẽ nhận thêm 5 CP mới .

  • Việc thưởng cổ phiếu thưởng như vậy không làm tăng vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Vì về bản chất, đây chỉ là chuyển đổi giữa các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán. Cụ thể là giảm lợi nhuận giữ lại sang tăng vốn điều lệ.

Cổ phiếu thưởng thưởng cho tất cả cổ đông

  • Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty không đổi.
  • Cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho cổ đông sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu.

Vốn CSH không đổi, số lượng CP tăng lên, sẽ khiến giá trị sổ sách ( Vốn CSH / Số lượng CP ) giảm tương ứng .
Như vậy, cảm xúc giá CP rẻ đi, giúp nhà đầu tư ít vốn có thời cơ tham gia. Họ sẽ tìm cách mua CP trước khi CP được chia thưởng, làm tăng cầu CP, dẫn đến giá CP tăng .

  • Ngay sau ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu giảm đi tương ứng. Tài sản của nhà đầu tư trước và ngay sau thời điểm chốt danh sách là không đổi.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng, cổ phiếu thưởng nhiều khi được doanh nghiệp sử dụng như một chiêu trò đánh lạc hướng.

Ban chỉ huy nhiều doanh nghiệp tận dụng việc thiếu hiểu biết của cổ đông để che giấu việc công ty đang thiếu vắng dòng tiền mặt để chia cổ tức ( hay cố ý để lại quỹ tiền mặt lớn nhằm mục đích Giao hàng quyền lợi cá thể ) bằng việc “ thưởng ” CP cho cổ đông .

Khi thị trường tăng giá, chia cổ tức bằng CP thường được doanh nghiệp sử dụng và được cổ đông ưu thích .
Vì : Giá CP đang tăng mạnh, việc pha loãng khiến thị giá CP giảm. Điều này tạo tâm ý tích cực cho nhà đầu tư có nhu yếu giải ngân cho vay trong thời gian ngắn. Nhà góp vốn đầu tư cũng kỳ vọng giá CP sẽ mang lại doanh thu cao hơn cổ tức tiền mặt .
Khi thị trường giảm giá, nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi nắm giữ tiền mặt. Việc chia CP thưởng sẽ gây tâm ý xấu đi vì cảm xúc giá CP giảm trở nên trầm trọng .

*******

Khi doanh nghiệp công bố chi trả CP thưởng, … thường nhắc đến Ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền và Ngày thanh toán giao dịch sau cuối. Vậy 2 ngày này là gì ? Vì sao nhà đầu tư cần chăm sóc đến 2 mốc thời hạn này ?

Tìm hiểu thêm:

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.