Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng qua điện thoại

Những mẫu câu tiếng Anh tiếp xúc thông dụng qua điện thoại thông minh sẽ giúp những bạn tiếp xúc tự nhiên và trôi chảy bằng tiếng Anh

                  Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng qua điện thoại không thể bỏ qua khi học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp. Vì thế hãy đọc bài viết sau đây và luyện tập thường xuyên nhé.

=> Cách sắp xếp một cuộc hẹn trong tiếng Anh

=> Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hay và tự nhiên

=> Những mẫu câu tiếng Anh tiếp xúc trong văn phòng

Những mẫu câu tiếng Anh tiếp xúc thông dụng qua điện thoại thông minh

1. Mẫu câu trả lời điện thoại bằng tiếng Anh

– Hello ? ( informal )
– Alo ? ( Thân mật )
– Thank you for calling Boyz Autobody. Jody speaking. How can I help you ?
=> Xin cảm ơn vì đã gọi điện đến Boyz Autobody. Tôi là Jody. Tôi hoàn toàn có thể giúp gì anh / chị đây ạ ?
– Doctor’s office : Văn phòng bác sĩ xin nghe

2. Mẫu câu giới thiệu bản thân qua điện thoại

– Good morning / afternoon / evening. This is ( your name ) at / calling from ( company name ). Could I speak to …. ? – Xin chào. Tôi là … gọi điện từ … Tôi hoàn toàn có thể trò chuyện với …. được không ?
– Hey George. It’s Lisa calling. ( informal ) : Xin chào George. Tôi là Lisa. ( thân thiện )
– Hello, this is Julie Madison calling : Xin chào, tôi là Julie Madison
– Hi, it’s Gerry from the dentist’s office here : Xin chào, tôi là Gerry gọi đến từ văn phòng nha khoa .

3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi yêu cầu cần gặp ai

– Is Fred in ? ( informal ) : Fred có đó không ? ( thân thiện )
– Is Jackson there, please ? ( informal ) : Cho hỏi có Jackson ở đó không vậy ? ( thân thiện )
– Can I talk to your sister ? ( informal ) : Anh hoàn toàn có thể chuyện trò với chị của em không ? ( thân thương )
– May I speak with Mr. Green, please ? : Vui lòng cho tôi trò chuyện với ông Green ?
– Would the doctor be in / available ? : Bác sĩ có ở đó không ?

4. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp kết nối với người nghe

– Just a sec. I’ll get him. ( informal ) : Đợi một lát. Tôi sẽ gọi anh ấy. ( thân thiện )
– Hang on one second. ( informal ) : Chờ máy nhé. ( thân thiện )
– Please hold and I’ll put you through to his office : Vui lòng giữ máy, tôi sẽ nối máy cho anh đến văn phòng của ông ấy .
– One moment please : Xin chờ một lát .

5. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về những yêu cầu khác

– Could you please repeat that ? : Ông hoàn toàn có thể vui mừng tái diễn không ?
– Would you mind spelling that for me ? : Vui lòng đánh vần chúng hộ tôi ?
– Could you speak up a little please ? : Anh vui mắt nói lớn lên một tí .
– Can you speak a little slower please. My English isn’t very strong : Vui lòng nói chậm lại một tí. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm .
– Can you call me back ? I think we have a bad connection : Gọi lại cho tôi sau được không ? Tôi nghĩ là đường dây điện thoại thông minh đang bị trục trặc .
– Can you please hold for a minute ? I have another call : Vui lòng giữ máy một lát ? Tôi có một cuộc gọi khác .

6. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thường gặp khi nghe hộ điện thoại, ghi lại lời nhắn

– Sammy’s not in. Who’s this ? ( informal ) : Sammy không có ở đây. Ai vậy ? ( thân thương )
– I’m sorry, Lisa’s not here at the moment. Can I ask who’s calling ? : Tôi rất tiếc, Lisa giờ không có ở đây. Tôi hoàn toàn có thể hỏi là ai đang giữ máy không ạ ?
– I’m afraid he’s stepped out. Would you like to leave a message ? : Tôi e là ảnh đã ra ngoài rồi. Cô có muốn để lại lời nhắn không ?
– He’s on lunch right now. Who’s calling please ? : Giờ anh ấy ra ngoài ăn trưa rồi. Vui lòng cho hỏi ai đang gọi đấy ạ ?
– He’s busy right now. Can you call again later ? : Giờ anh ấy đang bận. Anh hoàn toàn có thể gọi lại sau không ?
– I’ll let him know you called : Tôi sẽ nói với anh ấy là cô đã gọi .

7. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi để lại lời nhắn

– Yes, can you tell him his wife called, please : À vâng, vui mừng nhắn lại là vợ anh ấy gọi .
– No, that’s okay, I’ll call back later : Ồ, không, không cần đâu. Tôi sẽ gọi lại sau .
– Yes, it’s James from CompInc. here. When do you expect her back in the office ? : Vâng, tôi là James gọi từ CompInc. Cô có biết khi nào cô ấy quay lại không ?
– Thanks, could you ask him to call Brian when he gets in ? : Cảm ơn, sung sướng nhắn với anh ấy là gọi lại cho Brian .
– Do you have a pen handy. I don’t think he has my number : Cô có giấy viết đó không. Tôi không nghĩ là anh ấy biết số tôi .
– My number is …., extension 12 : Cảm ơn. Số của tôi là … .., số nội bộ là 12 .

8. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi xác nhận thông tin

– Okay, I’ve got it all down : Được rồi. Tôi đã ghi nó lại rồi .
– Let me repeat that just to make sure : Để tôi đọc lại xem thử đúng chưa nhé .
– Did you say 555 Charles St. ? : Anh nói là 555 đường Charles phải không ?
– You said your name was John, right ? : Anh tên là John phải không ?
– I’ll make sure he gets the message : Tôi sẽ chuyển lời lời nhắn lại cho anh ấy .

9. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trả lời tự động

– You’ve reached … .. Please leave a detailed message after the beep. Thank you :
Xin chào. Bạn vừa gọi tới số …. Xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Xin cảm ơn .

– Hi, this is Elizabeth. I’m sorry I’m not available to take your call at this time. Leave me a message and I’ll get back to you as soon as I can : Xin chào, đây là Elizabeth. Rất tiếc vì tôi không hề vấn đáp điện thoại thông minh của bạn lúc này. Xin để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại sớm nhất cho bạn .
– Thank you for calling Dr. Mindin’s office. Our hours are 9 am – 5 pm, Monday-Friday. Please call back during these hours, or leave a message after the tone. If this is an emergency please call the hospital at …. : Cảm ơn bạn vì đã gọi đến văn phòng của bác sĩ Mindin. Giờ thao tác của chúng tôi là từ 9 h – 17 h từ thứ Hai đến thứ Sáu. Xin vui mừng gọi trong khung giờ đó, hoặc để lại lời nhắn sau lời nói này. Nếu có chuyện khẩn cấp xin gọi cho bệnh viện số … ..

Để lại lời nhắn vào máy trả lời tự động:

– Hey Mikako. It’s Yuka. Call me ! ( informal ) : Chào Mikako. Mình là Yuka nè. Gọi cho mình nhé ! ( thân thương )
– Hello, this is Ricardo calling for Luke. Could you please return my call as soon as possible. My number is … … Thank you : Xin chào, tôi là Ricardo gọi đến để gặp Luke. Vui lòng gọi lại sớm nhất cho tôi. Số của tôi là …. Cảm ơn .
– Hello Maxwell. This is Marina from the doctor’s office calling. I just wanted to let you know that you’re due for a check-up this month. Please give us a ring / buzz whenever it’s convenient : Xin chào Maxwell. Tôi là Marina gọi từ văn phòng bác sĩ. Tôi chỉ muốn anh biết là tháng này anh cần phải triển khai việc khám tổng quát. Vui lòng gọi lại cho chúng tôi bất kỳ khi nào tiện nhé .

10. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi kết thúc cuộc gọi

– Well, I guess I better get going. Talk to you soon : Được rồi, tôi nghĩ là mình nên đi thôi. Nói chuyện với anh sau nhé .
– Thanks for calling. Bye for now : Cảm ơn vì đã gọi điện. Tạm biệt .

– I have to let you go now: Giờ tôi phải để anh đi thôi.

– I have another call coming through. I better run : Tôi đang có một cuộc điện thoại thông minh đến. Tôi phải cúp máy thôi .
– I’ll talk to you again soon. Bye : Tôi sẽ chuyện trò với anh sau. Tạm biệt .

Hy vọng những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng qua điện thoại phía trên sẽ giúp các bạn giao tiếp qua điện thoại tự nhiên và trôi chảy. Bạn có thể tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *