Chuyển giao công nghệ là gì theo quy định của pháp luật?

Chuyển giao công nghệ là gì theo quy định của pháp luật? Xoay quanh chuyển giao công nghệ có những quy định nào điều chỉnh trực tiếp vấn đề này?

Chuyển giao công nghệ tiên tiến là gì ?

Chuyển giao công nghệ tiên tiến được hiểu là quy trình triển khai việc chuyển giao những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng, công nghệ tiên tiến, chiêu thức sản xuất, … để bảo vệ sự tăng trưởng .
Khái niệm chuyển giao công nghệ tiên tiến được khái quát hóa tại khoản 7 Điều 2 Luật chuyển gia công nghệ 2017. Theo đó, chuyển nhượng ủy quyền công nghệ tiên tiến là chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu công nghệ tiên tiến hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ tiên tiến từ bên có quyền chuyển giao công nghệ tiên tiến sang bên nhận công nghệ tiên tiến .

Việc chuyển nhượng công nghệ bao gồm:

– Chuyển giao công nghệ tiên tiến trong nước : là việc chuyển giao công nghệ tiên tiến được thực thi trong chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
– Chuyển giao công nghệ tiên tiến từ quốc tế vào Nước Ta là việc chuyển giao công nghệ tiên tiến qua biên giới vào chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
– Chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Nước Ta ra quốc tế là việc chuyển giao công nghệ tiên tiến từ chủ quyền lãnh thổ Nước Ta qua biên giới ra quốc tế .

Quyền chuyển giao công nghệ tiên tiến

Hiểu được thực chất của chuyển giao công nghệ tiên tiến rồi nhưng không biết là cá thể, tổ chức triển khai nào có quyền chuyển giao ? Liệu cá thể, tổ chức triển khai có quyền sử dụng công nghệ tiên tiến đó có được phép chuyển giao hay không ? Câu vấn đáp có trong Điều 7 Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến 2017, đó là :
– Chủ sở hữu công nghệ tiên tiến có quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng công nghệ tiên tiến .
– Tổ chức, cá thể có quyền sử dụng công nghệ tiên tiến được chuyển giao quyền sử dụng công nghệ tiên tiến đó cho tổ chức triển khai, cá thể khác khi chủ sở hữu công nghệ tiên tiến đồng ý chấp thuận .
– Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ tiên tiến do những bên thỏa thuận hợp tác gồm có :
+ Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ tiên tiến ;
+ Quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công nghệ tiên tiến của bên nhận chuyển giao cho bên thứ ba .

Đối tượng công nghệ tiên tiến được chuyển giao

Tiếp theo những pháp luật về chuyển giao công nghệ tiên tiến là những đối tượng người dùng pháp lý được cho phép được chuyển giao. Điều 4 Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến 2017 pháp luật đơn cử những đối tượng người dùng đó gồm có :
– Bí quyết kỹ thuật, tuyệt kỹ công nghệ tiên tiến ;
– Phương án, quy trình tiến độ công nghệ tiên tiến ; giải pháp, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật ; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu ;
– Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, thay đổi công nghệ tiên tiến ;

– Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng quy định trên.

Trường hợp đối tượng người tiêu dùng công nghệ tiên tiến này được bảo lãnh quyền sở hữu trí tuệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ được triển khai theo pháp luật của pháp lý về sở hữu trí tuệ .

Hình thức chuyển giao công nghệ tiên tiến

Sau khi xem xét công nghệ tiên tiến của mình có thuộc đối tượng người tiêu dùng được phép chuyển giao hay không, những bên triển khai xem xét và lựa chọn một trong những hình thức chuyển giao dưới đây .
– Chuyển giao công nghệ tiên tiến độc lập .
– Phần chuyển giao công nghệ tiên tiến trong trường hợp sau đây :
+ Dự án góp vốn đầu tư ;
+ Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ;
+ Góp vốn bằng công nghệ tiên tiến ;
+ Nhượng quyền thương mại ;
+ Mua, bán máy móc, thiết bị pháp luật .
– Chuyển giao công nghệ tiên tiến bằng hình thức khác theo lao lý của pháp lý .

Về phương pháp chuyển giao

Các bên có thêt thực thi việc chuyển giao công nghệ tiên tiến dưới một trong những phương pháp lao lý tại Điều 6 Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến 2017. Bao gồm :
– Đào tạo cho bên nhận công nghệ tiên tiến nắm vững và làm chủ công nghệ tiên tiến trong thời hạn thỏa thuận hợp tác .
– Chuyển giao tài liệu về công nghệ tiên tiến .

– Chuyển giao máy móc, thiết bị kèm theo công nghệ.

– Cử chuyên viên tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ tiên tiến đưa công nghệ tiên tiến vào ứng dụng, quản lý và vận hành để đạt được những chỉ tiêu về chất lượng mẫu sản phẩm, quá trình theo thỏa thuận hợp tác .
– Phương thức chuyển giao khác do những bên thỏa thuận hợp tác .

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kể vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *