Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất 1982 đón phước lộc về nhà

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG XÔNG NHÀ TUỔI NHÂM TUẤT 2019

Tuổi âm lịch: 38 Tuổi (25-1-1982 đến 13-2-1983)

Ngũ hành bản mệnh:  Đại hải Thủy (Nước biển lớn)

Hạn tuổi: Nam – Ngũ Mộ, Nữ – Ngũ Mộ

Sao chiếu mệnh: Nam – Thổ Tú, Nữ – Vân Hớn

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài – Nữ: Cấn

I – Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất?

Tuổi Nhâm Tuất năm 2019 chiếu theo sự luân chuyển âm khí và dương khí ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Nhâm (Thủy) gặp năm Kỷ (Thổ) Bình Hòa: Chủ về một năm công việc làm ăn đều bình thường, tiền bạc làm ra thì cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình

  • Địa chi tuổi Tuất gặp năm HợiBình Hòa chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha

  • Mạng Thủy gặp năm Mộc là Sinh xuất: Xấu: Chủ về hao tài, tốn của sức khỏe kém

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Nhâm Tuất trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Nhâm Tuất năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Nhâm Tuất, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tử vi 2019 của 12 con giáp

II – Các tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất năm 2019

1 – Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất là tuổi Đinh Sửu 1997 có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ : Chấp nhận được .
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Tuất của gia chủ : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất chọn người xông đất thì hoàn toàn có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm .

2 – Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc

Chọn người xông đất cho tuổi Nhâm Tuất là tuổi Nhâm Ngọ 2002 sẽ có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ : Rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với với Hợi của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất khi đạt 8/12 điểm .

3 – Tuổi Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1982 là tuổi Ất Mão 1975 sẽ có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ : Chấp nhận được .
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Ất kìm hãm với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Không tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

TRA CỨU TỬ VI 2020
Bạn vui mừng nhập đúng mực thông tin của mình !

4 – Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất chọn người xông đất là tuổi Nhâm Dần 1962 sẽ có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ : Rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi : Không tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Nhâm Tuất chọn người xông đất khi có 8/12 điểm .

5 – Tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh Sa Trung Kim

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất là tuổi Giáp Ngọ 1954 có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ : Rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi : Không tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với với Hợi của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Nhâm Tuất 2019 khi có số điểm là 8/12.

6 – Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất là tuổi Canh Dần 1950 có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ : Rất tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn .

7 – Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa

Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất chọn người xông nhà tuổi Đinh Mão 1987 sẽ có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương khắc với Thủy của gia chủ : Không tốt .
– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương sinh với Nhâm của gia chủ : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Chấp nhận được .
– Địa chi của người xông nhà là Mão Lục hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Nhâm Tuất 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 9/12

8 – Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy

Gia chủ tuổi Nhâm Tuất chọn người xông đất tuổi Giáp Dần 1974 sẽ có :
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ : Chấp nhận được .
– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ : Chấp nhận được .
– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của gia chủ : Rất tốt .
– Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi : Rất tốt .

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 10/12 .

*** Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: Xem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III – Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Nhâm Tuất 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Nhâm Tuất 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019 .

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ 4/12
1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ 4/12
1968 Mậu Thân Đại Trạch Thổ 5/12

Xem vợ chồng tuổi Nhâm Tuất hợp khắc năm 2019

 

IV – Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Nhâm Tuất 1982

 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất, thì những bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở shop, khai trương mở bán. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa .
Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người khởi đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và việc làm này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Nhâm Tuất 2019 để đón tài lộc .
Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất :

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Nhâm Tý (23h- 1h), Giáp Dần( 3h – 5h), Ất Mão(5h – 7h), Tân Dậu (17h – 19h)

  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Nhâm Thân (15h – 17h), Quý Dậu (17h – 19h)

  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Đinh Sửu (1h – 3h), Canh Thìn (7h -9h),  Nhâm Ngọ (11h – 13h), Quý Mùi (13h – 15h)

Xem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Nhâm Tuất

V –  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất 1982

Ngoài việc gia chủ tuổi Nhâm Tuất chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh thương mại còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Nhâm Tuất 1982. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Nhâm Tuất năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến những bạn ngày giờ tốt để mở số 1 năm mà thôi .
Sau đây là những ngày tốt giờ tốt để mở số 1 năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Nhâm Tuất :

  • Ngày mùng 8 tết ngày Canh Thìn (Thứ Ba ngày 12/2/2019): xuất hành hướng Tây Nam- Tây Bắc vào giờ Canh Thìn (7h – 9h), Tân Tị (9h – 11h), Giáp Thân (15h – 17h), Ất Dậu (17h – 19h)

  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây – Chính Nam vào giờ Quý Mão (5h – 7h), Bính Ngọ (11h – 13h)

  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc – Đông Nam vào giờ  Giáp Dần (3h – 5h), Ất Mão (5h – 7h), Canh Thân (15h – 17h), Nhâm Tuất (19h – 21h), Quý Hợi (21h – 23h)

Xem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Nhâm Tuất

Trên đây là toàn bộ thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Nhâm Tuất. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Nhâm Tuất. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với mái ấm gia đình .

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *