Bristol Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb là một công ty khác biệt, dẫn đầu bởi BioPharma của Bristol-Myers Squibb, thúc đẩy khả năng tiếp cận và nguồn lực của một công ty dược phẩm lớn kết hợp với tinh thần kinh doanh và sự nhanh nhẹn của một công ty công nghệ sinh học. Bristol-Myers Squibb làm việc hàng ngày để cung cấp thuốc tân tiến cho bệnh nhân mắc các bệnh nghiêm trọng và đe dọa đến mạng sống.

Mỗi ngày, nhân viên cấp dưới của Bristol-Myers Squibb trên khắp quốc tế thao tác cùng nhau cho bệnh nhân – nó thôi thúc mọi thứ chúng tôi làm. Bristol-Myers Squibb tập trung chuyên sâu vào việc trợ giúp hàng triệu bệnh nhân trên khắp quốc tế trong những nghành nghề dịch vụ bệnh như ung thư, tim mạch, miễn dịch học và xơ hóa. Thông qua tổ chức triển khai R và D của chúng tôi, chúng tôi đã kiến thiết xây dựng một đường ống dẫn vững chắc những liệu pháp tiềm năng và dữ thế chủ động tiếp cận với thay đổi bên ngoài để lan rộng ra và đẩy nhanh việc làm của chúng tôi .

Là công dân toàn cầu, Bristol-Myers Squibb làm việc bền vững, có trách nhiệm và tìm cách trả lại. Thông qua Quỹ Bristol-Myers Squibb, chúng tôi thúc đẩy sự công bằng về sức khoẻ và phấn đấu để cải thiện sức khoẻ của người dân bị ảnh hưởng bởi các bệnh tật và điều kiện nghiêm trọng, tạo ra hy vọng mới cho một số người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Công ty Bristol-Myers Squibb

Các giá trị và nguyên tắc Bristol-Myers Squibb cam kết tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của hành vi đạo đức và đạo đức và khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng “các thành phần vô giá của mọi sản phẩm là danh dự và toàn vẹn của nhà sản xuất.”

Bạn đang đọc: Bristol Myers Squibb

Đạo đức và Tuân thủ

  • Các chính sách và thủ tục của chúng tôi được thiết kế sao cho công ty và các đối tác của chúng tôi tiến hành kinh doanh một cách hợp pháp, có đạo đức và có trách nhiệm. Điều thiết yếu đối với sự toàn vẹn và thành công của chúng ta.

Đa dạng và bao hàm

  • Lực lượng lao động của chúng tôi là đa dạng trên toàn cầu để tạo ra một nền văn hoá có tính năng cao và toàn diện, nhanh nhẹn, có tính kinh doanh và có trách nhiệm giải trình.

Tính bền vững

  • Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là một trong những cam kết chính của chúng ta. Chúng tôi dẫn đầu với những thực tiễn kinh doanh toàn cầu bền vững, đạo đức và tuân thủ để chăm sóc bệnh nhân, cộng đồng và hành tinh.

Trách nhiệm

  • Đó là về việc làm đúng cho những bệnh nhân mà chúng ta phục vụ trên khắp thế giới. Chúng tôi hành động trên nhiều khía cạnh để giảm sự chênh lệch về sức khoẻ và cải thiện kết quả ở những cộng đồng bị ảnh hưởng không bình thường bởi các bệnh nghiêm trọng.

Thành tựu

  • Chúng tôi đã được công nhận là một nhà tuyển dụng hàng đầu giúp thúc đẩy một môi trường làm việc đa dạng, sáng tạo và tiến bộ.

Quỹ Bristol-Myers Squibb

  • Chúng tôi thúc đẩy sự công bằng về sức khoẻ và tìm cách cải thiện kết cục sức khoẻ của những người bị ảnh hưởng không bình thường bởi các bệnh nghiêm trọng.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.