breaking news trong Tiếng Việt, dịch, câu ví dụ | Glosbe

We have breaking news

Chúng tôi có một tin giật gân …

OpenSubtitles2018.v3

At FXPRlMUS you receive breaking news through the news wire

Tại FXPRIMUS bạn nhận được tin điển hình nổi bật trải qua một đường dây thông tin

QED

We want to take you live to Mindy Torres out in the field with some breaking news.

Chúng ta sẽ xem Mindy Torres đưa tin từ hiện trường .

OpenSubtitles2018.v3

Breaking News: Alexander McQueen is found Dead”.

Truy cập 11 tháng 2 năm 2010. ^ “ Alexander McQueen Found Dead ” .

WikiMatrix

Breaking News: Manchester City splash £2million to sign Ghanaian teenage prodigy Aminu Mohammed”.

Truy cập ngày 14 tháng 8 năm 2017. ^ “ Breaking News : Manchester City splash £ 2 million to sign Ghanaian teenage prodigy Aminu Mohammed ” .

WikiMatrix

“SASH FACTOR – View topic – breaking news AFROVITI GOGE – albania 2013″.

Các thí sinh tham gia những cuộc thi khác : Trang chủ của Hoa hậu Trái Đất ^ “ SASH FACTOR – View topic – breaking news AFROVITI GOGE – albania 2013 ” .

WikiMatrix

Breaking news at Shanghai.

Tin nực nội từ Thượng Hải .

OpenSubtitles2018.v3

“Think Pink Malawi: Early cancer detection saves lives – Khondowe – Malawi Nyasa Times – Malawi breaking news in Malawi”. nyasatimes.com.

Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2017 – qua AllAfrica. ^ “ Think Pink Malawi : Early cancer detection saves lives – Khondowe – Malawi Nyasa Times – Malawi breaking news in Malawi ”. nyasatimes.com .

WikiMatrix

He must receive breaking news instantaneously

Nhà thanh toán giao dịch phải nhận được tin điển hình nổi bật ngay lập tức

QED

This just in, breaking news out of Long Beach:

Đây sẽ là tin giật gân của Long Beach 1 người bị đánh gần chết .

OpenSubtitles2018.v3

When there’s breaking news, you turn to Twitter.

Khi cần tin tức mới nhất, bạn bật Twitter.

QED

Breaking News – “The Big Bang Theory” And “How I Met Your Mother” To Swap Time Periods” (Press release).

Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2008. ^ “ Breaking News – ” The Big Bang Theory ” And ” How I Met Your Mother ” To Swap Time Periods ” ( Thông cáo báo chí truyền thông ) .

WikiMatrix

Breaking News – Nbc’S Smash Hit Series ‘America’S Got Talent’ Heats Up The Summer!”.

21 tháng 11 năm 2008. tr. 5. ^ “ Breaking News – Nbc’S Smash Hit Series ‘ America’S Got Talent ‘ Heats Up The Summer ! ” .

WikiMatrix

We have a breaking news alert.

Chúng tôi vừa nhận được tin nóng .

OpenSubtitles2018.v3

Breaking news, as a meteor has unexpectedly changed course and is heading straight toward Earth.

Tin mới nhận, có một khối thiên thạch đã đổi khác quỹ đạo và đang hướng thẳng tới Trái đất .

OpenSubtitles2018.v3

We have exclusive breaking news?

Có tin nóng à ?

QED

The breaking news shelf on the homepage can be dismissed if a user is not interested.

Nếu không chăm sóc, người dùng hoàn toàn có thể bỏ lỡ giá Tin nóng này trên trang chủ .

support.google

“The Hollywood Insider” is a one-page section that reports breaking news in entertainment.

” The Hollywood Insider ” ( Nội bộ của Hollywood ) là một mục dài một trang đưa những tin nóng trong làng vui chơi .

WikiMatrix

Breaking news, Channel 4 is on the scene at the Snake Eyes Strip Club.

Tin mới nhận, Channel 4 đã xuất hiện tại hiện trường tại CLB thoát y Snake Eyes .

OpenSubtitles2018.v3

I may have some breaking news for you, Elliot.

Tôi cũng có một tin mới nhận được cho ông đây, Elliot .

OpenSubtitles2018.v3

“Latest News, Breaking News and Current News from the UK and World”.

Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2009. ^ “ Latest News, Breaking News and Current News from the UK and World ” .

WikiMatrix

We have late-breaking news of a plane crash coming out of East Hampton this evening.

Chúng tôi có tin muộn cuối ngày về 1 vụ rơi máy bay mới xảy ra phía đông Hampton tối nay .

OpenSubtitles2018.v3

Breaking News – Development Update: Monday, May 4.

Truy cập ngày 6 tháng 2 năm năm trước. ^ “ Development Update : Monday, March 4 ” .

WikiMatrix

Breaking news out of Los Angeles tonight.

Tin mới nhận từ Los Angeles .

OpenSubtitles2018.v3

We interrupt this musical programming with breaking news.

Chúng tôi ngắt ngang chương trình âm nhạc vì có tin nực nội .

OpenSubtitles2018.v3

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.