Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Luật Dân sự 2015

Quan hệ pháp luật dân sự là một trong những chế định cơ bản được phổ biến trong đời sống. Trong đó, hợp đồng là một chế định được quan tâm nhưng song hành cùng với nó lại là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Xuất phát từ những sự kiện khách quan mà con người không thể lường trước được, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo blds 2015 mang ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ thể. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này cho các bạn.

boi thuong thiet hai 2

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được nêu rõ trong BLDS năm 2015

1. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Nếu như bồi thường thiệt hại trong hợp đồng là bồi thường những hành vi mà có thể lường trước được khi xảy ra thì phải bồi thường, thì bồi thiệt hại ngoài hợp đồng lại là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng; người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp  của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường với hành vi mà mình gây ra.

2. Quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2.1 Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Điều 584)

Phải phân phối được những địa thế căn cứ chính sau đây : Có hành vi xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Hành vi này phải :

 • Có thiệt hại xảy ra trên thực tế
 • Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và hành vi trái pháp luật

Người thiệt hại chỉ cần chứng tỏ hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp lý và vô hiệu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường hoặc người gây thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng hoặc người bị thiệt hại có lỗi trọn vẹn, trừ 1 số ít trường hợp do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý khác

2.2 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại (Điều 585)

Thiệt hại thực tiễn phải được bồi thường hàng loạt và kịp thời. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực thi một việc làm, phương pháp bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .Người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với năng lực kinh tế tài chính của mình .Khi mức bồi thường không còn tương thích với trong thực tiễn thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền nhu yếu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác biến hóa mức bồi thường .Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra .Bên có quyền, quyền lợi bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không vận dụng những giải pháp thiết yếu, hài hòa và hợp lý để ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại cho chính mình .

2.3 Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân (Điều 586)

Quy định về trường những người phải bồi trường. Cụ thể :

 • Trường hợp tự bồi thường khi đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại
 • Trường hợp người chưa đủ 15 tuổi thì là trách nhiệm thuộc về người giám hộ
 • Người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 thì bồi thường bằng tài sản của mình

2.4 Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 588)

Thời hiệu khởi kiện nhu yếu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền nhu yếu biết hoặc phải biết quyền, quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạmChỉ xác lập thời hiệu trong trường hợp được nhu yếu, nếu không nhu yếu thì không cần xét đến yêu tố thời hiệu

Đối với phần xác định các thiệt hại cụ thể thì sẽ được chúng tôi phân tích ở những bài sau, bao gồm:

 • Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm
 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
 • Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm
 • Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
 • Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm
 • Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết
 • Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
 • Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý
 • Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra
 • Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
 • Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra
 • Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng

3. Ý nghĩa của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo blds 2015

Việc quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đã mang những ý nghĩa căn bản như:

 • Giải quyết được vướng mắc của Bộ luật dân sự năm 2005 về chế định này
 • Đảm bảo linh hoạt, mở rộng quyền của quan hệ pháp luật dân sự rộng rãi hơn trên thực tế
 • Khắc phục những hậu quả về tài sản, phục hồi tình trạng tài sản của người bị thiệt hại trong phạm vi, khả năng nhất định, đảm bảo được lợi ích của người bị thiệt hại
 • Nhằm đền bù tổn thất gây ra cũng như giáo dục mọi người về ý thức tự tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích của người khác

Hy vọng những thông tin trên đây của chúng tôi sẽ phần nào đáp ứng được thắc mắc của các bạn về nghị quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Để nhằm biết thêm thông tin hơn về vấn đề này, hãy liên lạc với chúng tôi để được đội ngũ chuyên viên, đội ngũ luật sư có kinh nghiệm giải đáp mọi thắc mắc cụ thể, với tình huống của mình để bảo vệ quyền lợi tốt nhất của mình thông qua mức thường thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể:

Đánh giá post

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.