Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự

Thẩm quyền xét xử của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Dân sự

LSVNO – Cho em hỏi, những tranh chấp về dân sự nào thì thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án theo Bộ luật tố tụng dân sự. Em cảm ơn ạ ! ( Bạn đọc Tỉnh Nam Định ) .

Luật sư tư vấn:

Quyền khởi kiện vụ án dân sự là yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Để Tòa án thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự, người khởi kiện cần xác lập nhu yếu khởi kiện của mình có thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án hay không .
Tranh chấp dân sự gồm có tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động .
Hiện nay, Tòa án có thẩm quyền xử lý so với những tranh chấp về dân sự sau đây :
Theo pháp luật tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thì những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án gồm có :
1. Tranh chấp về quốc tịch Nước Ta giữa cá thể với cá thể .
2. Tranh chấp về quyền sở hữu và những quyền khác so với gia tài .
3. Tranh chấp về thanh toán giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự .
4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này .
5. Tranh chấp về thừa kế gia tài .

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vận dụng giải pháp ngăn ngừa hành chính không đúng theo pháp luật của pháp lý về cạnh tranh đối đầu, trừ trường hợp nhu yếu bồi thường thiệt hại được xử lý trong vụ án hành chính .
8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo pháp luật của Luật tài nguyên nước .
9. Tranh chấp đất đai theo pháp luật của pháp lý về đất đai ; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo pháp luật của Luật bảo vệ và tăng trưởng rừng .
10. Tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí nhiệm vụ báo chí truyền thông theo pháp luật của pháp lý về báo chí truyền thông .
11. Tranh chấp tương quan đến nhu yếu công bố văn bản công chứng vô hiệu .
12. Tranh chấp tương quan đến gia tài bị cưỡng chế để thi hành án theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .
13. Tranh chấp về tác dụng bán đấu giá gia tài, giao dịch thanh toán phí tổn ĐK mua gia tài bán đấu giá theo pháp luật của pháp lý về thi hành án dân sự .
14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, tổ chức triển khai khác theo lao lý của pháp lý. ”
Khi có tranh chấp Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp trên trừ tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vận dụng giải pháp ngăn ngừa hành chính không đúng theo lao lý của pháp lý về cạnh tranh đối đầu, trừ trường hợp nhu yếu bồi thường thiệt hại được xử lý trong vụ án hành chính. Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp, nhu yếu về dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật này trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện .

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo,

(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *