ĐịNh Nghĩa điểm biến mất TổNg Giá Trị CủA Khái NiệM Này. Đây Là Gì điểm biến mất

Khái niệm điểm biến mất được sử dụng để đặt tên cho một quỹ tích nhất định. Các locus là các nhóm điểm cho phép thỏa mãn các tính chất hình học nhất định: trong trường hợp cụ thể của điểm biến mất, đó là nơi các hình chiếu của tất cả các đường thẳng song song với một hướng nhất định trong không gian hội tụ, nhưng không phải là song song với mặt phẳng hình chiếu.

Trong một minh họa thiếu kỹ thuật hoặc kiến ​​thức đầy đủ, việc đổ bóng thường được thực hiện không chính xác, thường đại diện cho nhiều nguồn ánh sáng, mỗi nguồn chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ của bản vẽ. Ví dụ, không có gì lạ khi thấy những bông hoa có cánh hoa luôn có bóng ở cùng một vị trí (đề cập đến một trường hợp, ở nửa bên trái của nó nếu nó được cắt ngang và nhìn thẳng về phía trước), bất kể chúng có ở mọi góc độ khác nhau không .Trong một minh họa thiếuhoặc kiến ​ ​ thức không thiếu, việc đổ bóng thường được triển khai không đúng mực, thường đại diện thay mặt cho nhiều nguồn ánh sáng, mỗi nguồn chỉ ảnh hưởng tác động đến một phần nhỏ của bản vẽ. Ví dụ, không có gì lạ khi thấy những bông hoa có cánh hoa luôn có bóng ở cùng một vị trí ( đề cập đến một trường hợp, ở nửa bên trái của nó nếu nó được cắt ngang và nhìn thẳng về phía trước ), bất kể chúng có ở mọi góc nhìn khác nhau không .

Khi tính đến điểm biến mất để minh họa một khu vườn, tiếp tục với cùng một chủ đề, nơi có sự đa dạng lớn về hoa và cây, thông tin liên quan đến vị trí của từng người và mối quan hệ của nó với các yếu tố khác trong không gian phục vụ cho việc thực hiện ánh sáng, vì có thể hiểu được quỹ đạo của (các) nguồn sáng ảnh hưởng đến cảnh, cũng như hướng và tỷ lệ của mỗi bóng.

Nếu chúng ta thực hiện các hướng trực giao tương ứng với các trục không gian mà chúng ta thường gọi là X, YZ, các điểm biến mất cho phép chúng ta tính đến một viễn cảnh phía trước, một phối cảnh xiên hoặc một phối cảnh trên không, theo hình chiếu được thực hiện.

Điều quan trọng là chỉ ra rằng điểm biến mất không chỉ cho phép chúng ta tái tạo một cảnh với độ chính xác, mà nó còn là một công cụ cơ bản để thay đổi nhận thức và hình dung những hình ảnh không thể tìm thấy trong thực tế. Chơi với các quan điểm là cần thiết để đạt được hiệu ứng nhất định, và điều này có thể được thực hiện bằng cách thay đổi vị trí của điểm biến mất; Ví dụ: bạn càng ở gần người quan sát, các vật thể càng ấn tượng xuất hiện. Theo cùng một cách, các bản vẽ phức tạp hơn có thể sử dụng nhiều hơn một điểm biến mất để đạt được các kết quả khác nhau, chẳng hạn như biến dạng của các phần tử.

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *