Ban kiểm soát là gì? Chức năng của ban kiểm soát [2022]

Một trong những bộ phận của công ty mà phần lớn mọi người còn chưa hiểu rõ là bộ phận ban kiểm soát. Vậy ban kiểm soát là gì? Chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát là gì? Pháp luật quy định những thông tin về ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020 như cơ cấu, điều kiện như thế nào? Hãy cùng ACC tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu các nội dung có liên quan bạn nhé. Mời các bạn theo dõi.

ban kiểm soát là gì

1. Ban kiểm soát là gì?

Ban kiểm soát trong doanh nghiệp là tổ chức triển khai được lập ra bởi Hội đồng quản trị của công ty nhằm mục đích giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, đúng mực và trung thực trong việc quản trị, quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính và việc chấp hành điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị và quản trị Hội đồng quản trị .
Cơ cấu Ban kiểm soát thường gồm có :

2. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 65 Luật Doanh Nghiệp 2020 thì cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của ban kiểm soát như sau :

 • Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và hoàn toàn có thể được chỉ định lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải phân phối tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát .
 • Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số những Kiểm soát viên ; việc bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa phần .
 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty pháp luật .
 • Ban kiểm soát phải có hơn 50% số Kiểm soát viên thường trú tại Nước Ta. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh thương mại hoặc chuyên ngành có tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có lao lý tiêu chuẩn khác cao hơn .

3. Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát là gì?

Nhìn chung, hoạt động giải trí của công ty Cổ phần đều do Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc triển khai. Do đó, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của những cổ đông phải có một cơ quan làm trách nhiệm kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản trị, điều hành quản lý công ty .
Căn cứ theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :

 • Ban kiểm soát triển khai giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản trị và điều hành quản lý công ty .
 • Kiểm tra tính hài hòa và hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ thận trọng trong quản trị, quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; tính mạng lưới hệ thống, đồng điệu và tương thích của công tác làm việc kế toán, thống kê và lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính. ( Kiểm sát viên có quyền được tiếp cận những hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại công ty, có quyền đến những khu vực thao tác của người quản trị và nhân viên cấp dưới của công ty để tiếp cận thông tin )
 • Thẩm định tính không thiếu, hợp pháp và trung thực của báo cáo giải trình tình hình kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo giải trình nhìn nhận công tác làm việc quản trị của Hội đồng quản trị và trình báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, thanh toán giao dịch với người có tương quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, thanh toán giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. ( Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản trị khác phải phân phối khá đầy đủ thông tin, đúng chuẩn, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác làm việc quản trị, quản lý và hoạt động giải trí của công ty theo nhu yếu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát )
 • Rà soát, kiểm tra và nhìn nhận hiệu lực hiện hành và hiệu suất cao của mạng lưới hệ thống kiểm soát nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro đáng tiếc và cảnh báo nhắc nhở sớm của công ty .
 • Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, việc làm quản trị, điều hành quản lý hoạt động giải trí của công ty khi xét thấy thiết yếu hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông lao lý .
 • Khi có nhu yếu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo lao lý, Ban kiểm soát triển khai kiểm tra trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được nhu yếu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những yếu tố được nhu yếu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nhu yếu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát lao lý tại khoản này không được cản trở hoạt động giải trí thông thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty .
 • Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông giải pháp sửa đổi, bổ trợ, nâng cấp cải tiến cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị, giám sát và quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty .
 • Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm pháp luật về nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản trị công ty phải thông tin ngày bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, nhu yếu người có hành vi vi phạm chấm hết hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả .
 • Tham dự và tham gia đàm đạo tại những cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và những cuộc họp khác của công ty .
 • Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận truy thuế kiểm toán nội bộ của công ty để thực thi trách nhiệm được giao .
 • Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

 • Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .

4. Câu hỏi liên quan

Nhiệm vụ của ban kiểm soát là gì?

Ban Kiểm soát của một công ty có trách nhiệm giống như những cơ quan tư pháp trong quy mô tam quyền phân lập nhằm mục đích giúp những cổ đông kiểm soát hoạt động giải trí quản trị và quản trị điều hành quản lý công ty .

Thẩm quyền của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan độc lập trong công ty cổ phần nhằm kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lí, điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Số lượng thành liên trong Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có thể có hoặc không trong công ty cổ phần. Trường hợp công ty lựa chọn tổ chức hoạt động theo mô hình 1, nếu có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Vai trò và nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát sẽ có 02 vai trò chính trong công ty CP như sau :
– Giám sát việc quản trị nội bộ và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty ;
– Xem xét, thẩm định và đánh giá công tác làm việc kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính của công ty .

Trên đây là một số thông tin liên quan nhằm tìm hiểu về ban kiểm soát là gì. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích đối với bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý khác từ Công ty Luật ACC, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá post

Source: https://tuvi365.net
Category : BLOG

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.