Tổng hợp bài tập tình huống luật dân sự có gợi ý hướng dẫn trả lời

Tổng hợp bài tập tình huống luật dân sự có gợi ý hướng dẫn vấn đápTổng hợp bài tập tình huống luật dân sự có gợi ý hướng dẫn vấn đáp

Bài tập tình huống 1

A 16 tuổi làm nghề hái dừa thuê. Khoảng 09h20 phút ngày 25/02/2017, B thuê A thu hoạch vườn dừa nằm dọc theo đường đi vào xã của mình, thỏa thuận tiền công hái 200.000đồng/cây, B thuê 02 em nhỏ là D (09 tuổi) và E (07 tuổi) đang là học sinh Lớp 2 và Lớp 4 thuộc Trường Tiểu học T làm nhiệm vụ đứng dưới gốc cây để trông chừng, không cho người qua lại. Khi bắt đầu hái được 05 quả, A vô ý làm rơi quả dừa trúng vai bà C là người xã bên, làm bà C phải nằm viện điều trị do xương bả vai bị gẫy, chi phí điều trị 50 triệu đồng.

Bà C nhu yếu A, B, D, E phải trả ngân sách đã điều trị cho mình. A không đồng ý chấp thuận cho rằng B phải chịu ngân sách điều trị cho bà C ; B không đồng ý chấp thuận cho rằng mình đã thuê D và E trông chừng ; D và E không chấp thuận đồng ý vì cho rằng mình chưa nhận được tiền. Bà C khởi kiện đến Tòa án nhu yếu Tòa án xử lý. Trong trường hợp này, Tòa án phải xử lý thế nào ? Vì sao ? Căn cứ điều, khoản nào ?

Gợi ý vấn đáp :

Xét nhu yếu bồi thường của C, ta thấy rằng :
+ Thực tế có thiệt hại xảy ra so với bà C : bị gẫy xương bả vai và phải nằm viện, ngân sách điều trị 50 triệu đồng .
+ Lỗi dẫn đến thiệt hại của bà C :
* Bà C không có lỗi vì đây là con đường đi vào thôn, bà C ở xã bên không biết việc B đang thực thi thu hoạch dừa .
* A không có lỗi. Vì thỏa thuận hợp tác giữa A và B không biểu lộ A phải trông chừng người đi phía dưới. Nhiệm vụ này gián tiếp được B thừa nhận là của mình khi thuê 02 em D và E trông chừng người đi vào khu vực hái dừa .
* D và E đã chấp thuận đồng ý việc trông chừng người cho B. Tuy nhiên, xét về năng lượng hành vi dân sự của D và E thì cả D và E đều chưa đủ 15 tuổi nên theo pháp luật tại khoản 3 Điều 21 Bộ luật dân sự ( BLDS ) năm ngoái những em chỉ được tự mình thực thi 1 số ít thanh toán giao dịch Giao hàng cho nhu yếu hoạt động và sinh hoạt hàng ngày tương thích với lứa tuổi, còn lại những thanh toán giao dịch khác khi xác lập, triển khai phải được sự đồng ý chấp thuận của người đại diện thay mặt. Trong trường hợp này, những em tự mình đồng ý chấp thuận với B nhận triển khai việc làm trông chừng, không cho người khác đi lại dưới gốc trong lúc hái dừa để nhận thù lao là thỏa thuận hợp tác không được pháp lý thừa nhận theo lao lý tại K1-Đ20 BLDS “ Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực thi thanh toán giao dịch dân sự phải được người đại diện thay mặt theo pháp lý chấp thuận đồng ý, trừ thanh toán giao dịch nhằm mục đích Giao hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt hàng ngày tương thích với lứa tuổi hoặc pháp lý có lao lý khác ” .

Do đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 605 BLDS 2015 B có trách nhiệm bồi thường

Bài tập tình huống 2

Ông Bình và bà Thanh kết hôn hợp pháp, trong quá trình chung sống sinh được 2 người con gái là Hồng (1976) và Hà (1978), ông bà cũng tạo lập được ngôi nhà ở số 90, đường H. Năm 1980 được sự đồng ý của bà Thanh, ông Bình lấy bà Khánh và sinh được 2 người con chung là chị Hằng (1982) và Thái (1990). Ông Thanh và bà Khánh cũng mua ngôi nhà số 14, đường T với giá 120 triệu đồng vào năm 1998 để 3 mẹ con bà Khánh ở. Năm 1995 bà Thanh chết không để lại di chúc. Năm 2005 ông Bình chết để lại di chúc cho bà Khánh hưởng 2/3 di sản.Tháng 8/2016, do mâu thuẫn nên các con của ông Bình đã khởi kiện xin chia di sản thừa kế của ông Bình và bà Thanh. Được biết:- Ngôi nhà ở là tài sản chung hợp nhất của ông Bình và bà Thanh trị giá 540 triệu đồng (trong giấy tờ sở hữu nhà đứng tên ông Bình).- Ngôi nhà ở là tài sản chung của ông Bình và bà Khánh trị giá 490 triệu đồng.- Sau khi bà Thanh chết, ông Bình và bà Khánh tiếp tục chung sống không có đăng ký kết hôn.
Câu hỏi:
1. Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế của ông Bình và bà Thanh.
2. Xác định di sản và chia di sản thừa kế trong trường hợp trên.

Gợi ý vấn đáp

1. Thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế khi bà Thanh chết 1995, thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế khi ông Bình chết 2005. Vì thế thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này vẫn còn theo lao lý tại khoản 1 Điều 623 BLDS năm ngoái ( Thời hiệu để người thừa kế nhu yếu chia di sản là 30 năm so với bất động sản, 10 năm so với động sản, kể từ thời gian mở thừa kế ). Vì thế thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này vẫn còn .
2. Thời điểm mở thừa kế 1 : khi bà Thanh chết năm 1995. – Ông Bình và bà Thanh có ngôi nhà là gia tài chung hợp nhất trị giá 540 triệu, về nguyên tắc khi 1 bên chết trước thì gia tài được chia đôi. Phần ông Bình là 270 triệu đồng, phần của Thanh là 270 triệu đồng. Vậy di sản thừa kế mà bà Thanh để lại là 270 triệu đồng. – Do bà Thanh chết không để lại di chúc do đó di sản thừa kế được chia theo PL ( Điều 650, 651 BLDS ). – Hàng thừa kế thứ 1 : Ông Bình, Hòa và Hà mỗi người được hưởng 1 suất ngang nhau là 90 triệu đồng .
* Thời điểm mở thừa kế 2 : khi ông Bình chết năm 2005. Ông Bình và bà Khánh có ngôi nhà là gia tài chung trị giá 490 triệu, về nguyên tắc khi 1 bên chết trước thì gia tài được chia đôi. Phần ông Bình là 245 triệu đồng, phần của Khánh là 245 triệu đồng. Vậy di sản thừa kế mà ông Bình để lại là 605 triệu đồng ( Sở hữu riêng từ ngôi nhà với bà Thanh là 270 triệu, được chia thừa kế 90 triệu và gia tài sở hữu riêng từ ngôi nhà với bà Khánh 245 triệu đồng ). Di sản được chia theo PL là 1/3 vì ông Bình không định đoạt là : 202 triệu đồng .
– Hàng thừa kế thứ 1 : Hòa, Hà, Hằng và Thái ( còn bà Khánh không được thừa kế vì hôn nhân gia đình trái PL vi phạm chính sách 1 vợ 1 chồng ) mỗi người được hưởng 1 suất ngang nhau là 50,5 triệu đồng. Chia theo di chúc, bà khánh được hưởng 2/3 : 403 triệu đồng. Người thừa kế không phụ thuộc vào vào nội dung di chúc là Thái phải được hưởng 2/3 của suất nếu di sản chia theo PL ( Điều 644 BLDS ) là người thừa kế không phụ thuộc vào vào nội dung của di chúc. – Xác định 2/3 suất. giả sử nếu không có di chúc thì 2/3 của suất được chia theo PL là : 605 / 4 x 2/3 = 101 triệu đồng. – Vậy Thái phải được hưởng 101 triệu, nhưng đã được hưởng theo PL là 50,5 triệu nên còn thiếu 50,5 triệu lấy từ di chúc. Do vậy bà Khánh chỉ được hưởng : 403 – 50,5 = 352,5 triệu. – Vậy bà Khánh hưởng theo di chúc là : 352,5 triệu đồng. Thái được hưởng không nhờ vào vào nội dung di chúc là 101 triệu đồng. Hòa, Hà được hưởng theo PL là 50,5 triệu đồng .

Bài tập tình huống 3

A ký hợp đồng vay B 500.000.000 đồng, thời hạn vay là 1 năm tính từ ngày 1/1/2017. Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng, A đã ký hợp đồng thế chấp cho B chiếc xe ô tô BKS 89K7 – 7165 của mình được xác định có trị giá 550.000.000 đồng. Chiếc xe ô tô này trước đó A đã được thế chấp cho C. Tuy nhiên tại thời điểm ký hợp đồng thế chấp A giấu không cho B biết việc thế chấp này nên đến ngày 1/4/2017 B biết thông tin về việc A thế chấp xe cho nhiều người. Do vậy ngày 01/5/2017 B gửi đơn đến TAND huyện K giải quyết vụ tranh chấp trên? Như vậy trong trường hợp này Tòa án sẽ giải quyết như thế nào?

Gợi ý vấn đáp :

Căn cứ Khoản 7 Điều 320 BLDS năm ngoái thì bên thế chấp ngân hàng có nghĩa vụ và trách nhiệm “ thông tin cho bên nhận thế chấp ngân hàng về những quyền của người thứ ba so với gia tài thế chấp ngân hàng nếu có ; trường hợp không thông tin thì bên nhận thế chấp ngân hàng có quyền hủy bỏ hợp đồng thế chấp ngân hàng và nhu yếu bồi thường thiệt hại …. ”
Như vậy địa thế căn cứ lao lý trên thì tòa án nhân dân ra quyết định hành động hủy bỏ hợp đồng thế chấp ngân hàng giữa những bên và buộc bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.