Bài tập (có lời giải) mô hình thực thể liên kết

Bài tập mô hình thực thể kết hợpMô hình thực thể phối hợp ( ER Model ) là một quy mô khá trừu tượng cho những người mới khởi đầu. Để những bạn thuận tiện làm quen hơn, trong bài này, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vẽ sơ đồ ER cho những bài tập sau .

Bài tập 1

Một công ty mua vật tư từ 1 số ít nhà phân phối. CSDL của công ty phải theo dõi số lượng mỗi loại vật tư mua từ mỗi nhà cung ứng. Nó còn lưu những địa chỉ của nhà sản xuất, nơi mà người của công ty đã đến nhận hàng. Mỗi nhà cung ứng hoàn toàn có thể có nhiều địa chỉ giao hàng. Đơn giá mà một nhà cung cấp tính cho mỗi loại vật tư cũng cần tàng trữ .

Bài tập 2

Một CSDL được kiến thiết xây dựng để tàng trữ thông tin về những vương quốc trên quốc tế và trữ lượng tài nguyên của những vương quốc đó. Với mỗi tài nguyên, tất cả chúng ta chỉ cần lưu tên tài nguyên, giá hiện hành ( 1 ounce ) trên thị trường, nơi tìm thấy ( vương quốc nào ), trữ lượng ước tính, sản lượng hàng năm. Với mỗi vương quốc, tất cả chúng ta sẽ lưu tên vương quốc, GNP ( tổng sản lượng vương quốc ). Mỗi vương quốc hoàn toàn có thể có nhiều tài nguyên khác nhau và một tài nguyên hoàn toàn có thể tìm thấy tại những vương quốc khác nhau .

Bài tập 3

Một công ty bất động sản có một số văn phòng tại nhiều địa điểm. Mỗi văn phòng có một mã số văn phòng và địa chỉ.

Mỗi một văn phòng sẽ có những nhân viên cấp dưới. Mỗi nhân viên cấp dưới sẽ có mã số nhân viên cấp dưới, họ tên. Ở mỗi văn phòng, sẽ có 1 nhân viên cấp dưới được bầu làm trưởng văn phòng. Một nhân viên cấp dưới có một hay nhiều thân nhân ( vợ và [ những ] con ). Mỗi thân nhân tất cả chúng ta sẽ tàng trữ tên, ngày sinh, mối quan hệ ( với nhân viên cấp dưới ) .
Công ty có một list những BDS cần bán. Thông tin về BDS là mã số và địa chỉ. Mỗi bất động sản chỉ được rao bán tại 1 và chỉ 1 văn phòng. Mỗi văn phòng sẽ rao bán nhiều BDS và không hề không rao bán BDS nào .
Mỗi BDS sẽ thuộc về 1 chủ chiếm hữu. Chủ sở hữu có những thuộc tính như mã số, tên, địa chỉ và số điện thoại thông minh. Một chủ sở hữu hoàn toàn có thể sở hữ 1 hoặc nhiều BDS .

Bài tập 4

Một sự kiện âm nhạc có tổ chức triển khai nhiều buổi hòa nhạc. Một buổi hòa nhạc sẽ phải thuộc 1 sự kiện nào đó. Thuộc tính xác lập của sự kiện là ngày khai mạc gồm có 3 phần là ngày, tháng và năm .

Một buổi hòa nhạc thường biểu diễn một hay nhiều bản nhạc hòa tấu. Một bản nhạc sẽ được trình diễn tại một hay nhiều buổi hòa nhạc khác nhau – cũng có những bài nhạc chưa được trình diễn tại bất kỳ một buổi hòa nhạc nào. Mỗi buổi hòa nhạc sẽ có các thuộc tính: mã số buổi hòa nhạc, ngày (diễn ra). Một buổi hòa nhạc có thể kéo dài nhiều ngày, do đó giá trị ngày có thể nhận nhiều hơn 1 giá trị.

Mỗi buổi hòa nhạc hoàn toàn có thể trình diễn nhiều bản nhạc hòa tấu. Thuộc tính của một bản nhạc gồm có : tên bản nhạc, tên tác giả. Mỗi bản nhạc hòa tấu hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều chương khúc. Tên thuộc tính chương khúc gồm mã số và tên chương khúc .
Buổi hòa nhạc cần có một nhạc trưởng. Một nhạc trưởng hoàn toàn có thể tinh chỉnh và điều khiển nhiều buổi hòa nhạc hoặc không tinh chỉnh và điều khiển buổi hòa nhạc nào cả. Thuộc tính của nhạc trưởng gồm có mã số và tên .
Một bản nhạc hòa tấu sẽ cần đến một hay nhiều nhạc công. Thuộc tính về nhạc công gồm có : mã số, tên nhạc công và nhạc cụ. Một nhạc công hoàn toàn có thể tham gia trình diễn nhiều bản nhạc ( trong buổi hòa tấu ) hoặc không tham gia trình diễn .

Bài tập 5

Một môn học trong trường ĐH hoàn toàn có thể có một hay nhiều buổi phụ đạo. Thông tin về một môn học gồm có : mã môn học, tên môn học và số tín chỉ. Thuộc tính về buổi phụ đạo gồm có : số thứ tự ( ví dụ : 1, 2 hay 3 … ). Mỗi buổi phụ đạo sẽ được đảm nhiệm bởi 1 trợ giảng. Trợ giảng sẽ có những thuộc tính : mã số nhân viên cấp dưới, tên và địa chỉ. Mỗi môn học được giảng triết lý bởi 1 giáo sư. Thông tin giáo sư gồm có : mã số nhân viên cấp dưới, tên, địa chỉ và lương thường niên .

Giáo sư có thể hướng dẫn sinh viên làm đề án nghiên cứu. Thông tin về đề án nghiên cứu bao gồm: mã số đề án, tựa đề. Thông tin về sinh viên bao gồm: mã số sinh viên, tên sinh viên và chuyên ngành. Mỗi giáo sư chỉ được hướng dẫn 1 sinh viên làm 1 đề án và mỗi sinh viên sẽ nhận được sự hướng dẫn của duy nhất 1 giáo sư mà thôi.

Bài tập 6

Một công ty có nhiều nhân viên cấp dưới, mỗi nhân viên cấp dưới sẽ có những thuộc tính : mã số nhân viên cấp dưới, tên và ngày sinh. Mỗi nhân viên cấp dưới thuộc về một phòng ban. Mỗi phòng ban gồm nhiều nhân viên cấp dưới, mỗi phòng ban sẽ có tên và số điện thoại cảm ứng liên hệ .
Mỗi nhân viên cấp dưới thao tác cho nhiều đề án. Một đề án gồm nhiều nhân viên cấp dưới triển khai. Các thuộc tính của một đề án gồm có : mã số đề án và kinh phí đầu tư dự trù. Mỗi nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể có nhiều kiến thức và kỹ năng. Một kiến thức và kỹ năng hoàn toàn có thể được chiếm hữu bởi nhiều nhân viên cấp dưới .
Chúng ta muốn tàng trữ toàn bộ những kỹ nhăng mà mỗi nhân viên cấp dưới có. Mỗi nhân viên cấp dưới sẽ sử dụng một tập hợp những kỹ năng và kiến thức ( mà người đó có ) để triển khai một dự án Bất Động Sản nào đó. Mỗi kiến thức và kỹ năng sẽ có thuộc tính mã và diễn đạt .

Source: https://tuvi365.net
Category: TÀI CHÍNH

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.